İklim KriziManşet

En kapsamlı araştırmalardan biri: Küresel kamuoyu iklim krizi hakkında ne düşünüyor?

0

Yale Üniversitesi ve Facebook‘un sahibi Meta şirketi ortaklığında yapılan ve dün sonuçları yayımlanan araştırma, küresel kamuoyunun iklim değişikliği konusundaki inanç ve düşüncelerini ortaya koyan en büyük çalışmalardan biri.

Araştırmanın sonuçları, dünya çapında iklime dair derin bir endişe duyulduğunu ve insanların önemli bir çoğunluğunun hükümetlerin bu konuda anlamlı adımlar attığını görmek istediğini gösteriyor.

Dünyadaki 192 ülkeyi temsil eden bir örneklemle 110 ülke, bölge ve coğrafi gruptan 18 yaş ve üzeri 108 bin 946 Facebook aktif kullanıcısının iklim değişikliği hakkındaki inançlarını, tutumlarını, politika tercihlerini ve davranışlarını inceleyen araştırma; 25 Mart – 14 Nisan 2022 tarihleri ​​arasında yapıldı.

Araştırmaya göre; hemen her ülkede çoğunluk, iklim değişikliği konusunda biraz veya çok endişeli. Özellikle Orta ve Güney Amerika’daki pek çok ülkede bu 10 katılımcıdan 9’undan fazlasında görülüyor.

Türkiye de iklim endişesi yüksek olan ülkeler arasında yer alıyor.

İklim değişikliğine dair “çok veya biraz” endişeli ülkeler skalası.

Yaklaşık her ülkede insanlar, çoğunlukla iklim değişikliğini önümüzdeki yirmi yıl içinde bölgeleri için bir tehdit olarak görüyor. Bölgelerin üçte ikisinde çoğunluk, iklim değişikliğinin gelecek nesillere büyük zarar vereceğini düşünüyor.

Avrupalılar iklim değişikliğini daha sık duyuyor

Avrupalıların, diğer bölgelere kıyasla iklim değişikliğini haftada en az bir kez duyduklarını söyleme olasılıkları daha yüksek.

İsveç ve Almanya‘daki katılımcılar, yüzde 66 oranında ‘iklim değişikliğini günlük yaşamlarında en az haftada bir kez duyduklarını’ söylerken Yemen, Cezayir ve Kamboçya‘da bu oran ortalama yüzde 8.

Çoğu ülkede çoğunluk, günlük yaşamlarında iklim değişikliğini haftada bir kez duymuyor.

Finlandiya yüzde 92 ve Macaristan yüzde 90 ile iklim değişikliği hakkında “çok” veya “orta derecede” bilgi sahibi olduğunu söyleme olasılıkları en yüksek olan ülkeler.

Neredeyse tüm ülkelerde çoğunluk, iklim değişikliğinin en azından kısmen insan faaliyetlerinden kaynaklandığını düşünüyor.

Avrupa’nın iklim değişikliğinin insan faaliyetlerinden kaynaklandığına dair inancı da daha yüksek. İspanya yüzde 65 ve İsveç yüzde 61 ile bunun başını çekiyor.

Kirliliği azaltmaktan kim sorumlu?

Çoğu insan, ülkelerinin iklim değişikliğine neden olan kirliliği ya kendi başlarına ya da başka ülkelerle işbirliği içinde azaltması gerektiğini düşünüyor.

Bununla birlikte, insanların kirliliği azaltmaktan öncelikli olarak kimin sorumlu olduğu konusunda farklı görüşleri var: 43 ülkede çoğunluk hükümetlerinin sorumlu olduğunu belirtirken, 42 ülkede tek tek bireyler ve firmalar öne çıkıyor.

Romanya, Lübnan, ve Özbekistan’da katılımcıların yüzde 50’si hükümete sorumluluk atfederken, Almanya ve Meksika’da yüzde 43 şirketleri sorumlu tutuyor.

Fakat her yerde insanlar, iklim değişikliğinin hükümetleri için büyük bir öncelik olması gerektiğini düşünüyor. Şili, Meksika, Porto Riko gibi Kuzey ve Güney Amerika’daki çoğu ülkede bunun “çok yüksek” bir öncelik olması gerektiği düşünülüyor.

İklim eylemi ekonomiyi bozmaz, ya da iyileştirir

Dünya çapında çoğunluk, iklim değişikliğini azaltmaya yönelik eylemin ekonomi üzerinde ya olumlu etkisi olacağını, ya da hiçbir olumsuz etkisi olmayacağını düşünüyor.

Anket yapılan 110 ülkeden  109’unda büyük çoğunluk, ülkelerinin veya bölgelerinin şu anda olduğundan “çok daha fazla” veya “biraz daha fazla” yenilenebilir enerji kaynağı kullanmasını istiyor.

İnsanlar daha fazla yenilenebilir enerji ve daha az fosil yakıt kullanımını destekliyor.

Danimarka ve Birleşik Krallık, ülkelerinin fosil yakıt kullanımını azaltmasını en çok destekleyen ülkeler olurken; Macaristan ve Portekiz ve İspanya, ‘daha fazla yenilenebilir enerji kullanılmalı’ diyenlerin sayısıyla öne çıkıyor.

Macaristan, Portekiz ve İspanya’da yaklaşık her 10 kişiden 9’u, ülkelerinin biraz veya çok daha fazla yenilenebilir enerji kullanması gerektiğini düşünüyor.

Bunu söyleme olasılıkları en düşük ülkeler ise Endonzeya ve Tanzanya; fakat onlarda da oran yüzde 50 ile yüksek.

Fosil yakıt kullanımının azaltılmasını destekleyen ülkeler skalası.

İklim eylemi için organize bir gruba katılma isteğinin en yüksek olan katılımcılar ise Zambiya (yüzde 75) ve Malavi‘de (yüzde 74). Aslında bu konuda Afrika kıtası ülkelerinin öne çıktığı görülüyor.

Buralardan yanıt verenlerin, liderleri ikna etmek için çalışan organize bir gruba halihazırda katıldıklarını veya “kesinlikle” katılacaklarını söyleme olasılıkları daha yüksek.

Öte yandan herhangi bir organizasyona katılma isteğinin en düşük çıktığı ülkeler ise yüzde 9 ile Finlandiya ve yüzde 10 ile Hollanda.

More in İklim Krizi

You may also like

Comments

Comments are closed.