Ekolojik YaşamManşet

[Dünya Organik Kongresi] Ön Konferanslar tekmili birden: Ne, Nerde, Ne zaman

0
Allan Savory 12 Ekim'de İstanbul Yeditepe Üniversitesi'nde. Kendisi ile gerçekleştirdiğimiz röportajı buradan okuyabilirsiniz

13-15 Ekim 2014 tarihlerinde, Buğday Derneği ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleşecek Dünya Organik Kongresi’nin (IFOAM Organic World Congress) hemen öncesinde 10-12 Ekim tarihlerindeki Ön Konferanslar hakkında sizi bilgilendirelim istedik

Ön konferanslarda tabir-i yerinde ise Organik ile alakalı “Gıda Toplulukları Oluşturmak” tan “Türkiye’de Organik Sektörün Önündeki Zorluklar“ına, “Kırsal Kalkınma için Organik Aile Çiftçiliği ve Adil Ticaret“ten “Dünya Çapında Organik Tarımı Anlamak“a ve ilk kez ziyaret edeceği Türkiye’deki şu ana kadar ilk ve tek röportajını Yeşil Gazete’ye veren Allan Savory‘nin katılacağı, “Dünyada Organik Hayvancılık: Güncel durum, kalkınma ihtiyaçları ve talepleri“ne kadar ne ararsanız var.

Allan Savory 12 Ekim'de İstanbul Yeditepe Üniversitesi'nde. Kendisi ile gerçekleştirdiğimiz röportajı buradan okuyabilirsiniz

Allan Savory 12 Ekim’de İstanbul Yeditepe Üniversitesi’nde

Aşağıda sıralanan Ön Konferansların yeri, zamanı, konusu ve nasıl kayıt olunabileceği ile ilgili ayrıntılı bilgiye buradan da ulaşabilirsiniz.

Sivil Forum

Buğday Derneği

10 Ekim Cuma, 09:00-18:00, Kartal Belediyesi Büyükada Tesisleri, Büyükada

Kayıt: Dünya Organik Kongresi kayıt sistemi

Giriş: Ücretsiz

Dil: Türkçe

Tüketicilerin ve üreticilerin TÜRETİCİ olabilmesi için hangi yöntemler izlenmeli? Üretici-aracı-türetici arasında sağlıklı ve adil bir ilişkinin kurulabilmesinde STKların rolü nedir gibi soruların irdeleneceği forumda organik tarımla ilgili tüm sivil toplum kuruluşları bir araya geliyor.

 

Gıda Toplulukları Oluşturmak

Buğday Derneği / IFOAM / URGENCI / DBB

11 Ekim Cumartesi, 09:30-18:00, Yeditepe Üniversitesi

Kayıt: Dünya Organik Kongresi kayıt sistemi

Giriş: Ücretsiz

Dil: İngilizce ve Türkçe

Topluluk Destekli Tarım (TDT) ve Katılımcı Onay Sistemleri (KOS) alanlarında çalışan ulusal ve uluslararası kişi ve grupları bir araya getiren toplantı, Türkiye’deki ekolojik gıda ağlarını sağlamlaştırmayı hedefliyor.

 

Organik Pamuk için Daha Sürdürülebilir bir İş Modeli Oluşturmak

Textile Exchange & ETO

11 Ekim Cumartesi, 09:00-12:30, Yeditepe Üniversitesi

Kayıt: Dünya Organik Kongresi kayıt sistemi

Giriş: Ücretsiz

Dil: İngilizce

Organik pamuk üreticileri, kullanıcıları, tüccarları, kısacası organik pamukla ilgilenen herkesin davetli olduğu bu konferansta pamuğun geleceğinde iyi bir rol oynamak isteyenler birlikte bir yol haritası belirliyor.

 

Küresel Organik Pamuk Topluluğu Platformu Toplantısı

Textile Exchange & HELVETAS

11 Ekim Cumartesi, 14.00-17.30, Yeditepe Üniversitesi

Kayıt: Dünya Organik Kongresi kayıt sistemi

Giriş: Ücretsiz

Dil: İngilizce

Organik pamuk için piyasa analizlerinin ve yeni iş modellerinin konuşulacağı bu konferansta, aynı zamanda sürdürülebilir tarım ve kaliteli GDO tohumları-kirlilik arasındaki ilişkiler de tartışılacak.

 

Türkiye’de Organik Sektörün Önündeki Zorluklar

ETO

11 Ekim Cumartesi, 14.00-17.30, Yeditepe Üniversitesi

Kayıt: Dünya Organik Kongresi kayıt sistemi

Giriş: Ücretsiz

Dil: Türkçe

Öncelikle Türkiye’de organik sektörün ulusal ve uluslararası mevcut durumu, gelişimi, yaşadığı zorluklar, yerel pazarlar, tekstil, organik ürün çeşitliliği vb. hakkında bir konuşmacı sunumu ile profil çıkarılacak olan konferansta daha sonrasında çalışma masalarında bir adet moderatör eşliğinde katılımcılar her bir grup da fikirlerini paylaşacaklardır.

 

Küresel GDO Tartışmasında IFOAM’ı Güçlendirmek

IFOAM

11 Ekim Cumartesi, 14.00-18.00, Yeditepe Üniversitesi

Kayıt: [email protected] adresine e-mail ile

Giriş: Ücretsiz

Dil: İngilizce

IFOAM üyelerinin organizasyon örgütlenme konusunda bilgilendirileceği bu konferansta aynı zamanda GDO’ya karşı küresel ve yerel olarak neler yapılabileceği de tartışılacak.

 

Organik Su Ürünleri: Organik su ürünleri sektörünün ekonomik büyümesini desteklemek

OrAqua & IFOAM

11 Ekim Cumartesi – 12 Ekim Pazar, Yeditepe Üniversitesi

Kayıt: OWC kayıt sistemi /OrAqua web sitesi

Giriş: Ücretsiz

Dil: İngilizce

Bu konferans organik su ürünleri sektörünün organik prensipler ve tüketici güveni doğrultusunda bilime dayalı düzenlemeler yapılarak nasıl geliştirilebileceği konusunu ele alacak.

 

Kırsal Kalkınma için Organik Aile Çiftçiliği ve Adil Ticaret

HELVETAS, ICEA, HIVOS, IFOAM, FiBL

12 Ekim Pazar, 09.00-17.30, Yeditepe Üniversitesi

Kayıt: OWC kayıt sistemi

Giriş: 50€

Dil: İngilizce

Organik tarım ve adil ticaret ile ilgili olarak kalkınma gündemini ele almak ve daha geniş bir alana ulaşmak ve etki alanını artırmak için ileriye dönük gündem maddelerini oluşturmaya yardımcı olmak; farklı paydaşlar arasında işbirliğini teşvik etmek; ilham vermek, harekete geçirmek, paylaşmak ve zorluklara meydan okumak.. gibi konuların konuşulacağı konferansa tüm kırsal kalkınma politikaları ve uygulamalarıyla ilgilenen liderler ve değişim elçileri davetli.

 

Dünya Çapında Organik Tarımı Anlamak

agri benchmark

12 Ekim Pazar, 09.30-12.30, Yeditepe Üniversitesi

Kayıt: FiBL kayıt sistemi

Giriş: Ücretsiz

Dil: İngilizce

Bilim adamları, çiftçiler ve danışmanlar arasında iş birliği kurmayı amaçlayan agri benchmark, bu konferansta üretim ve üretim sistemlerini, ekolojik parametreleri, üretim maliyetleri gibi konuların tartışılmasını hedefliyor.

 

Uygulayıcıların Araştırma Gündemi

IFOAM Teknoloji Yenilik Platformu (TIPI) / FiBL

12 Ekim Pazar, 12.30-18.30, Yeditepe Üniversitesi

Kayıt: FiBL kayıt sistemi

Giriş: Ücretsiz

Dil: İngilizce (Türkçe tercüme)

TIPI’nın vizyonu, araştırma gündemi, yenilik ve öğrenme için eylem planının ele alınacağı ve Avrupa için stratejik araştırma gündeminin gözden geçirileceği etkinlikte, beş kıtadan çiftçiler (Afrika, Asya, Latin Amerika, Kuzey Amerika ve Okyanusya) ihtiyaç duydukları araştırma konularını belirleyecekler.

 

Dünyada Organik Hayvancılık: Güncel durum, kalkınma ihtiyaçları ve talepleri

IFOAM Hayvancılık Birliği (IAHA),

12 Ekim Pazar, 13:30-17:30, Yeditepe Üniversitesi

Kayıt: Dünya Organik Kongresi kayıt sistemi

Giriş: Ücretsiz

Dil: İngilizce

Bu atölye dünyada Organik Hayvancılığa ilişkin mevcut durumu tanımlamayı ve katılımcılarla birlikte araştırma, eğitim, büyüme, etki alanı, piyasa ve kamu politikaları bakımından kalkınma ihtiyaçlarını ve taleplerini tartışmayı hedefliyor.

 

Daha Organik bir Dünya İçin Tohum ve Türleri Canlandırmak

Uluslararası Kırsal İlerleme Vakfı (RAFI) / Louis Bolk Enstitüsü / INRA

12 Ekim Pazar, 09:00-18:00, Yeditepe Üniversitesi

Kayıt: Dünya Organik Kongresi kayıt sistemi

Giriş: Ücretsiz

Dil: İngilizce

Bu konferans organik tarım için yerel olarak uyum sağlamış tohum ve türlerin varlığını sağlamak için yenilikçi katılımcı yaklaşımlar geliştiren çiftçiler, sivil toplum kuruluşları ve üreticiler arasında ağ kurulmasını ve karşılıklı öğrenmeyi hızlandırmayı amaçlıyor.

 

 

Türkiye’de Bütüncül Yönetim: Doğadan İlham Alan Dahiyane Yaklaşımlarla Ekosistem Onarımcı Tarım

Anadolu Meraları (Savory Enstitüsü Gözesi) & Ormanevi Derneği

12 Ekim Pazar, 13.00-17.00, Yeditepe Üniversitesi

Kayıt: Dünya Organik Kongresi kayıt sistemi

Giriş: 15 €

Dil: İngilizce (Türkçe tercüme ile)

Bütüncül Yönetim‘in kurucusu Allan Savory tarafından verilecek olan bu konferansta topluluk oluşturma, toprak ıslahı ve onarıcı hayvancılık konularında Savory’nin hayatı boyunca biriktirdiği deneyimleri paylaşılacak.

 

Organik Sektörde Eğitim ve Kariyer Fırsatları – Kariyer Buluşması

Alman-Türk Çift Taraflı İşbirliği Projesi – ETO & FiBL

12 Ekim Pazar, 10:00-16:00, Ceylan Intercontinental Hotel, Taksim

Kayıt: Dünya Organik Kongresi kayıt sistemi

Giriş: Ücretsiz

Dil: İngilizce ve Türkçe

Türkiye’de 26 adet ziraat fakültesi ve meslek yüksek okulu olmasına rağmen, yetenekli mezunlar tarım sektörü dışındaki sektörlere ilgi göstererek, farklı disiplinlerdeki eğitimlere veya iş fırsatlarına yöneliyor. Sonuç olarak, Türkiye’de tarım sektöründe ve dolayısıyla organik sektörde iyi eğitimli genç profesyonel eksikliği yaşanıyor. İşte tam da bu amaçla bu ön-konferans, “eğitim & iş buluşması” olarak, katılımcılara organik sektördeki ilginç fırsatları sunacak.

 

Organik Tarım ve Gıda Sistemleri: Akdeniz’de Çözülmesi Gereken Yeni Sorunlar & IFOAM ABM Genel Kurulu

IFOAM AgriBioMediterraneo (ABM)

12 Ekim Pazar, 12:00-16:00, Yeditepe Üniversitesi

Giriş: Ücretsiz

Dil: İngilizce

Akdeniz, coğrafi ve iklim özellikleri bakımından organik tarım konusu için dünyada büyük bir öneme sahip. Bu konferansta Akdeniz’in organik tarım konusundaki verimliliğinin devamı için gerekenler tartışılacak.

 

ISOFAR Genel Kurulu

Uluslararası Organik Tarım Araştırmaları Topluluğu (ISOFAR)

12 Ekim Pazar, 09.30-12.00, Yeditepe Üniversitesi

Dil: İngilizce

 

INOFO Genel Kurulu Uluslararası Organik Çiftçi Örgütleri Ağı (INOFO)      

12 Ekim Pazar, 08:30-18:30, Yeditepe Üniversitesi        

Kayıt: Etkinlik sabahı (Lütfen çiftçi örgütünüzden vekaletname getirin)

Dil: İngilizce

 

WWOOF Konferansı

World Wide Opportunities on Organic Farms (WWOOF)

17 Ekim Cuma- 20 Ekim Pazartesi, Pastoral Vadi, Fethiye

Dil: İngilizce

 

(Yeşil Gazete)

Kategori: Ekolojik Yaşam

İlginizi çekebilir

Comments

Comments are closed.