ManşetTürkiye

Dokunulmazlık Kanunu, Resmi Gazete’de yayımlandı

0

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün (7 Haziran 2016 Salı) yasaya onay veren imzayı atmıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan‘ın onayladığı, odağında HDP milletvekillerinin bulunduğu, dokunulmazlıkların kaldırılması için TBMM’de kabul edilen anayasada değişiklik yapılmasını öngören kanunu Resmi Gazete’de yayımlandı.

17

Buna göre, 7/11/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına aşağıdaki geçici madde eklendi:

“Bu maddenin Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edildiği tarihte; soruşturmaya veya soruşturma ya da kovuşturma izni vermeye yetkili mercilerden, Cumhuriyet başsavcılıklarından ve mahkemelerden; Adalet Bakanlığına, Başbakanlığa, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına veya Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon Başkanlığına intikal etmiş yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin dosyaları bulunan milletvekilleri hakkında, bu dosyalar bakımından, Anayasanın 83. maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi hükmü uygulanmaz.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 15 gün içinde; Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon Başkanlığında, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığında, Başbakanlıkta ve Adalet Bakanlığında bulunan yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin dosyalar, gereğinin yapılması amacıyla, yetkili merciine iade edilir.”

Bu kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği ve halk oylamasına sunulması halinde oylanacağı da Resmi Gazete’de yer aldı.

 

(T24)

More in Manşet

You may also like

Comments

Comments are closed.