KentManşetTürkiye

Danıştay tarafından iptal edilen imar planı yeniden hazırlandı: Bakanlık kabul etti

0

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı‘nın Beykoz Belediyesi’nin, Gümuşsuyu ve İncirköy Mahalleleri için hazırladığı yeni imar planlarını onayladığı öğrenildi.

Söz konusu yeni planlara askı süresi içinde itiraz edilebilecek.

Danıştay iptal etmişti

BirGün‘de yer alan habere göre, Beykoz Belediyesi, Danıştay 6’ncı Dairesi’nin kararı ile imar planlarının iptali kesinleşen, Gümüşsuyu ve İncirköy Mahalleleri için yeni imar planı hazırladı. Belediyenin ikinci kez hazırladığı imar planları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylanarak bir ay süreyle askıya çıktı.

Yeni planlara göre, Gümüşsuyu Mahallesi için bina yüksekliği üç kat, İncirköy Mahallesi için ise iki kat olarak belirlendi. İncirköy Mahallesi’nde inşa edilecek yapılar lüks “Beykoz Konakları”na komşu olacak.

İki mahalle, toplam 2 milyon metrekarelik bir alanı kapsayacak.

‘Ciddi nüfus artışı getirecek’

Beykoz Belediyesi’nin söz konusu iki mahalle için 2015 yılında hazırladığı imar planlarını Şehir Plancıları Odası, askı süresi itiraz etmiş, itiraz dikkate alınmayınca da mahkemeye başvurmuştu.

Oda, imar planlarının 1/100 bin ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı‘na aykırı olduğu, öngörülen nüfus için yeterli donatı alanı yaratılmadığı, ayrıcalıklı imar hakları oluşturulduğu gerekçesiyle itiraz etmişti.

Bunun üzerine, İstanbul 4’ncü İdare Mahkemesi, Şehir Plancıları Odası’nın itirazına karşılık bilirkişi raporu hazırlatmıştı. Bilirkişi raporu doğrultusunda Beykoz Belediyesi’nin 2015 yılında hazırladığı imar planları 2018 yılında iptal edilmişti.

Bilirkişi raporunda, “Alan bütününde yaklaşık olarak mevcut nüfusun iki katı kadar artış öngörüldüğü, bu artışın da içinde doğal sit alanları bulunan bölge için üst ölçekli planın öngördüğü mevcut nüfusun korunması ilkesine aykırı olduğu, nüfus artışı ve artacak yapı yoğunluğunun alanın doğal niteliğinde tehdit oluşturduğu, plan raporunda belirtildiği üzere ciddi nüfus artışı getirecek kararlar alındığından, doğal sit alanları ve doğal kaynaklar üzerinde oluşacak baskı nedeniyle, üst ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planına uygun olmadığı kanaatine varılmıştır” ifadeleri kullanılmıştı.

Bu kararın üzerine ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Beykoz Belediyesi önce İstanbul Bölge İdare Mahkemesi‘ne başvurmuş, buradan istedikleri sonucu alamayınca temyiz için Danıştay’a gitmişlerdi.

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş’nin de Bakanlık ve Belediye yanında müdahil olarak katıldığı davada, Danıştay 13 Haziran 2019’da, temyiz isteminin reddine oy birliği ile karar vermişti.

More in Kent

You may also like

Comments

Comments are closed.