Manşetİstanbul SözleşmesiKadın

Danıştay savcısı: İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme hukuki değil

0
Danıştay Savcısı Elmas Mucukgil, İstanbul Sözleşmesi’nden Cumhurbaşkanı Kararı ile çıkılmasının hukuka aykırı olduğu ve kararın iptal edilmesi yönünde görüş bildirdi.

20 Mart 2021 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan 3718 sayılı Cumhurbaşkanı kararı sonucunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye’nin sözleşmeden çıkmasına karar verilmişti. 

Karar, özellikle kadın örgütlerinin büyük tepkisini çekmiş, ve yargıya taşınmıştı. 28 Haziran 2021’de Danıştay 10. Dairesi, yürütmeyi durdurma talebini reddetmişti.

‘Yetki Meclisin’

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yaşayan avukat Lalezar Nergiz ve 12 kadın adına açılan davada Danıştay Başsavcılığı adına görüşünü Danıştay 10. Dairesi’ne gönderen Mucukgil, “Cumhurbaşkanı’nın sözleşmeden çekilme kararının hukuka aykırı olduğunu” belirtti. .

Danıştay Başsavcılığı adına Daireye gönderilen 6 Ocak 2022 tarihli görüşte şöyle denildi:

“Anayasa, kanunlaşan milletlerarası antlaşmaların, bu niteliğini kazanması için yasama ve yürütme organına tanıdığı yetkinin, başka bir organ tarafından kullanılması sonucunu doğuracak bir başka deyişle söz konusu yasanın, Anayasa Mahkemesi tarafından dahi olsa denetimi yoluyla ortadan kaldırılabilmesi sonucunu doğuracak bir incelemeye imkan tanımamış, bu itibarla, usulüne uygun bir şekilde yürürlüğe konulmuş bir milletlerarası anlaşmanın kanun hükmünü kazanması ile bu kanunun yürürlükten kaldırılması da aynı usule tabi kılınmış, usulde paralellik ilkesi gereği yine yasama organınca yasanın kaldırılması ve sona erdirilmesinin uygun bulunmasına bağlanmıştır.”

‘Karar iptal edilmeli’

Mucukgil, sözleşmeden çıkılmasına dayanak gösterilen cumhurbaşkanı kararnamesinde, cumhurbaşkanına açık bir yetki verilmediğini kaydederek, “Sözleşmenin feshedilmesine ilişkin olarak verilen Cumhurbaşkanı Kararı’nda hukuka uyarlık bulunmamıştır. Kararın iptali gerektiği düşünülmektedir” dedi.

More in Manşet

You may also like

Comments

Comments are closed.