EkolojiManşetTürkiye

Çevre Mühendisleri Odası: Diplomalarımızı yok sayamazsınız

0

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın düzenlemesiyle getirilen “Atıksu Arıtma Tesisi Sorumlusu” uygulamasına tepki gösterdi.

Bakanlık, dört yıllık Çevre Mühendisliği lisans eğitimini ve diplomasını “yetersiz” bularak, farklı meslek gruplarına birkaç günlük eğitim ve sınav sonucu verilecek belgeler ile yeni bir süreç başlatmıştı.

Yapılan açıklamada, “Sadece iki haftalık çevrimiçi atıksu arıtma tesisi yeterlilik eğitimi sonunda yapılacak bir sınavda başarılı olanlara, Bakanlıkça tesis sorumlusu belgesi verilmesi dayatması kabul edilemez bir durumdur. Bu uygulamanın ücret karşılığı yapılması, üstelik diğer ilgili ilgisiz disiplinlere de sektörde Çevre Mühendisleri ile aynı koşullarda kapı açılması akıl dışıdır” eleştirisi yer aldı.

‘Çözüm değil kaos getirir’

Bu tebliğin bir çözüm değil kaos nedeni olduğu belirtilen açıklamada “Bu Tebliğ, ülkemizdeki mevcut atık su arıtma tesislerinin planlama, projelendirme ve imalat adımlarında yapılan hatalar yok sayılarak, sorunun yalnızca atıksu arıtma tesislerinin ‘iyi işletilemediği tezi’ üzerinden yola çıkılarak yapılmış bir düzenlemedir” denildi.

Bu yapılırken planlamada, proje kriterlerinin tespitinde, ekipman seçiminde, ihale ve kabul süreçlerindeki kuralsızlığa varan kasıtlı/kasıtsız karar ve uygulamaların göz ardı edildiği belirtilen açıklamada “Sorunun asıl kaynağı olan bu denetimsizlik ve kontrolsüzlük işletme sürecinde de mevcuttur. Politika yöneticileri ve karar vericilerin uygun işletme koşullarını sağlamaktaki yetersizlikleri, soruna yol açmaktadır” ifadeleri yer aldı.

‘Diplomamız yok sayılıyor’

Açıklamada “Tebliğ ile getirilen şartlar; Çevre Mühendisliği meslek disiplinini ve Çevre Mühendislerinin 4 yıllık lisans eğitimi sonunda hak sahibi oldukları, mesleklerini yapabilmeleri için bir yeterlik ve yetkinlik belgesi olan “Diploma”larını yok saymaktadır” denildi.

Çevre Mühendisliği diplomasının atıksu arıtma tesislerinin işletilmesi için bir yeterlik ve yetkinlik belgesi olduğu belirtilen açıklamada “Yaşanan sorunlara mesleki hakların korunmasını gözeten bir çözüm getirmek yerine, mesleki çerçeveyi belirsizleştiren ve sorunun bütünsel değerlendirmesinden uzak bir yaklaşımla, eğitim ve sertifikalandırmayı öngören bir tebliğ oluşturulmuştur” ifadeleri kullanıldı.

Hukuki süreç devam ediyor

Tebliğ ile ilgili hukuki, mesleki ve idari mücadelelerinin devam ettiği hatırlatılan açıklamada “Bu süreçte; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ‘Atıksu Arıtma Tesisi Sorumlusu Eğitimi’ duyuruları açılarak kayıtlar alınmış ve eğitim ile birlikte çevrimiçi bir sınav gerçekleştirilmiş, yasal zorunluluk gereği birçok meslektaşımız da diğer meslek grupları ile birlikte bu eğitim ve sınava katılmak zorunda bırakılmıştır” denildi.

Bunun üzerine Tebliğin bazı maddeleri ile Tebliğe bağlı eğitim ve sınav süreçlerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay 6’ncı Dairesi nezdinde dava açıldığı aktarıldı. Açıklamada “Yürütmenin durdurulması isteminin karara bağlanması öncesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından savunma için ek süre talep edilmiş olup 21 Ocak 2021 tarihli ara karar ile mahkemece 30 günlük ek süre verilen Bakanlığın savunması beklenmektedir” bilgisi paylaşıldı.

Açıklama “Tesislerin doğru yönetilmesi ve işletilmesi; bu tesislere ilişkin tüm aşamaların bu konuda uzman meslek disiplini olan Çevre Mühendislerinin sorumluluğunda yürütülmesine, etkin denetim mekanizmaları ile yönetim ve işletme süreçlerinde çevre yönetimi anlayışının mühendislik, çevre ve halk sağlığı yararı kapsamında değerlendirilmesine bağlıdır” ifadeleriyle son buldu.

 

 

More in Ekoloji

You may also like

Comments

Comments are closed.