Doğa MücadelesiManşet

ÇED raporları artık daha kolay okunabilecek

0

WWF-Türkiye liderliğinde 6 ülkede yürütülen “Çevreye Uyumlu Sosyo-Ekonomik Kalkınma için Sivil Toplum Hareketi” (CO-SEED) projesi kapsamında, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) ve Stratejik Çevresel Değerlendirme (SÇD) raporu inceleme ve bilgi paylaşımı toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Türkiye’nin çeşitli yerlerinden 15 STK katıldı.

Toplantıda, ÇED ve SÇD raporlarına yönelik hazırlanan kontrol listeleri çevresel karar alma süreçlerine dahil olmak isteyen paydaşlara sunuldu.

Kontrol listeleri, ilgili vatandaşların, sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcilerinin ve resmi kurum yetkililerinin, ÇED ve SÇD raporlarını daha kolay okumalarına, değerlendirmelerine ve halkın katılımı süreçlerinde yapıcı ve güvenilir görüşler oluşturabilmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor.

Katılımcılardan izlenmesi gereken yol ve yöntem önerileri

WWF-Türkiye Proje Koordinatörü Aslı Gemici, açılış konuşmasında, “Bir ÇED raporunun kalitesinin değerlendirilmesi, yalnızca, nihai kararı alma yetkisine sahip kamu kuruluşunun görevi değildir. Uzmanlar, halk ve sivil toplum kuruluşları da, ÇED süreçlerinde ortaya konulan bilgi ve öngörülen sonuçlar hakkında sağlıklı değerlendirme ve yorum yapabilecek kapasiteye sahip olmalı ve mutlaka fikir beyan etmelidir. Bu sayede, bir raporun söz konusu yatırımla ilgili kararlarına dayanak oluşturup oluşturamayacağı görülebilir ve gerekirse raporun geliştirilmesi sağlanabilir” görüşlerini vurguladı.

ÇED ve SÇD süreçlerinin iyileştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla İstanbul’da bir araya gelen STK temsilcileri, inceledikleri ÇED raporlarında yer alan bilgilerin yeterli olup olmadığını ve iyi uygulama standartlarına uyup uymadığını tartışarak, sözkonusu projelerin çevreye olası etkileri ve bu etkilerin nasıl azaltılabileceği hakkında değerlendirmeler yaptı.

Bugüne dek “olumlu” kararı verilmiş 4,457 ÇED raporunda sunulan bilgilerin kalitesi ile ilgili endişelerini belirten katılımcılar, raporların ilgili bütün paydaşlar tarafından daha iyi anlaşılabilmesi için izlenmesi gereken yol ve yöntemlere ilişkin önerilerde bulundu.

Katılımcılar ayrıca sivil toplum kuruluşlarının ve halkın görüşlerinin nihai karar alma sürecinde dikkate alınması için atılabilecek adımları tartıştı.

“Çevresel Etki Değerlendirme raporlarının incelenmesine yönelik kontrol listesi” kitapçığını indirmek için tıklayabilirsiniz

“Stratejik Çevresel Değerlendirme raporlarının incelenmesine yönelik kontrol listesi” kitapçığını indirmek için tıklayabilirsiniz

 

(Yeşil Gazete)

You may also like

Comments

Comments are closed.