ManşetTürkiye

Büyükada’da toplantı halindeler iken gözaltına alınan insan hakları savunucularını tanıyalım: Kim kimdir?

0

İnsan hakları savunucuları İstanbul, Büyükada’da eğitim toplantısında 5 Temmuz’da gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 10 kişinin ne zaman, nasıl gözaltına alındığı ve nerede tutulduğu 6 Temmuz saat 14.30’a kadar açıklanmadı. Yedi gün gözaltı süresi verildi.

Bugüne kadar yaptıkları çalışmaları ortada olan hak savunucuları, gözaltına alınmalarının ardından iktidara yakın medya tarafından “suçlu”, “ajan” ve “terörist” olarak gösterildi.

Bianet, nedensiz ve hukuksuz biçimde gözaltına alınan insan hakları savunucularının kim olduklarına dair kısa biyografilerini yayınladı.

Aynen paylaşıyoruz.

İdil Eser

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü.

Ortaokul ve Lise eğitimini Üsküdar Amerikan Kız Lisesi’nde tamamladı. Lisans eğitimini İ.Ü. İşletme Fakültesi’nde, yüksek lisansını ise Columbia Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yaptı. Bu iki programın arasında Marmara Üniversitesi’nde AB Yüksek Lisans Programı’nın derslerini de tamamladı. Chicago Üniversitesi’nde Rus Tarihi doktorası yaparken, annesinin rahatsızlanması üzerine Türkiye’ye döndü. Daha sonra sivil toplum kuruluşlarında çalışmaya başladı. TEMA Vakfı, Tarih Vakfı, Helsinki Yurttaşlar Derneği gibi kuruluşlarda insan haklarının değişik veçheleri üzerinde raporlar yazma, projeler yürütme, strateji ve program geliştirme imkanı buldu. Sivil Toplum-Kamu İşbirliği (SKIP) projesinde ağ oluşturma uzmanı olarak çalıştı. Bilgi Üniversitesi’nin yürütülen STK Yüksek Lisans Programı’nın pilot projesi kapsamında sivil toplum kuruluşları çalışanlarına proje bütçesi hazırlama dersleri verdi. Helsinki Yurttaşlar Derneği’nde (hYd) tekrar çalışmaya başladığında, proje ve stratejik gelişim bölümünde çalışmanın yanısıra, Sınır tanımayan doktorlar (MSF) nezdinde Helsinki Yurttaşlık Derneği (hYd) temsilciliği görevini de üstlendi. 2 Mayıs 2016 tarihinde Uluslararası Af Örgütü’nün Türkiye Direktörü olarak göreve başladı. Serbest çevirmen olarak çalışıyor. Daha önce çevirdiği Küresel Kalkınma ve Piyasa Güçleri adlı eser Yapı Kredi Yayınları tarafından yayımlandı.

Gözaltına alındıktan sonra Maltepe Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.

Özlem Dalkıran

Yurttaşlık Derneği üyesi.

Çevirmen, yazar ve aktivist. Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi kurucu üyesi ve Yurttaşlık Derneği (eski adıyla Helsinki Yurttaşlar Derneği) üyesi.

Özlem Dalkıran uzun yıllar çeşitli örgütlerde insan hakları mücadelesinde bulundu. Uluslararası Af Örgütü Türkiye kolunun kurucu üyesi olan Dalkıran, kurulduğu tarihten itibaren örgütün basın sözcülüğü görevini yerine getirmenin yanı sıra iki dönem de başkanlığını yaptı. 2002’nin sonundan itibaren Açık Toplum Enstitüsü Türkiye Danışmanlık Kurulu üyeliğinde bulunuyor. Şu anda Türkiye’de iki proje üstünde çalışıyor: Türkiye’nin güneydoğu bölgesinde namus bahanesiyle işlenen cinayetleri sanat ve toplumsal kampanyalarla engellemek ve Türkiye’deki insan hakları farkındalığını arttırmak için Türkiye’yi dolaşan “Sinema ve İnsan Hakları”.

bianet eski çalışanı ve yazarlarından.

Gözaltına alındıktan sonra Kartal Şehit Aslantepe Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.

İlknur Üstün

Kadın Koalisyonu üyesi

Ankara Üniversitesi Felsefe Bölümü’nü bitirdi. Aynı üniversitenin kadın çalışmaları yüksek lisans bölümüne özel öğrenci olarak devam etti. Çeşitli kadın örgütlenmeleri içinde aktif yer alıyor. Ankara KADER Başkanlığını yaptı; Avrupa Kadın Lobisi Türkiye Koordinatörlüğünü ve Kadın Koalisyonu Koordinatörlüğünü yürüttü. Toplumsal cinsiyet ve yerel siyaset üzerine çalıştı.

2015’te yayın hayatına son veren Amargi Derginin editörlerinden biriydi.

Halen Kadın Koalisyonunun yürüttüğü yerel eşitlik izleme çalışmalarında yer alıyor ve yerel yönetimlerin çalışmalarının cinsiyet eşitliği açısından izlenebilmesi için özgün bir model geliştirmek için uğraşıyor.

İlknur Üstün yerel siyaset çalışmalarını ayrıca bianet’te “Yerelden Yerel Seçime, Adaletten Barışa” adlı makalesinde paylaştı.

Kitapları: “Sıcak Aile Ortamı”: Demokratikleşme Sürecinde Kadın ve Erkekler (Aksu Bora ile TESEV Yayınları, 2005); Bir de Buradan Bak: Cinsiyet Eşitsizliği Bir “Kadın Sorunu” Değil Toplumun Sorunudur” (S. Sancar, S. Acuner, A. Bora ile, 2006, KADER Yayınları); “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: Hesaba Katabiliyor muyuz?” (2011, STGM Yayınları)  “Boşuna mı Okuduk?” (Aksu Bora, Necmi Erdoğan, Tanıl Bora ile, 2011, İletişim); Trabzon’u Anlamak (Yücel Demirer ve Güven Bakırezer editörlüğünde, 2009, İletişim)

Gözaltına alındıktan sonra Maltepe Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.

Nalan Erkem

Yurttaşlık Derneği üyesi.

Avukat. 2002 -2004 dönemi İzmir Barosu yönetim kurulu üyesi olarak AB’nin desteklediği “İşkencenin Önlenmesinde Hukukçuların Rolü” projesini yürüttü. Rusihak’ın psikiyatri hastanelerinin ve bakım merkezlerinin insan hakları bakımından izlenmesi projelerini yürüttü. Baro’nun yürüttüğü çocuk cezaevlerindeki şiddetin önlenmesi çalışmaları, İHD’nin İşkenceye Sessiz Kalma projesi, İHOP’un yürüttüğü kadına karşı şiddetin izlenmesi, yargının izlenmesi, ayrımcılığın izlenmesi projelerinde uzman olarak görev yaptı, bu çalışmalar kapsamında izleme rehberleri hazırlayarak yayınladı.

Nalan Erkem bianet yazarlarından.

Gözaltına alındıktan sonra Kartal Şehit Aslantepe Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.

Günal Kurşun

İnsan Hakları Gündemi Derneği Yönetim Kurulu üyesi.

Akademisyen, hukukçu. Ceza Hukuku dersleri verdiği Çukurova Üniversitesi’nden 29 Ekim gecesi yayınlanan 675 sayılı kanun hükmünde kararname ile ihraç edildi. Akademik olarak Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) üzerine ilk çalışan akademisyenler arasında yer aldı. Türkiye’nin UCM’ye katılması ve nefret suçları üzerine sivil toplum faaliyetleri yürüttü. Uluslararası Af Örgütü aktivisti ve İnsan Hakları Gündemi Derneği üyesi.

Gözaltına alındıktan sonraTopselvi Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.

Veli Acu

İnsan Hakları Gündemi Derneği Yönetim Kurulu’nda sayman.

Aktivist. 1988 yılında Siirt’te doğru. Gazi Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans bölümünü bitirdi. Halen Gaziantep Üniversitesi’nde İngiliz Dil ve Edebiyatı bölümünde öğrenimine devam ediyor.

Gözaltına alındıktan sonra Topselvi Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.

Nejat Taştan

Eşit Haklar İzleme Derneği Genel Koordinatörü.

1986’dan bu yana insan hakları savunuculuğu yapıyor.

Irk, etnik köken, din ve inanç ayrımcılığı, engelli hakları, barışçıl toplantı ve örgütlenme özgürlüğü ve adil yargılanma hakkı başta olmak üzere birçok hak ve özgürlük alanında çalışıyor.

İnsan Hakları Derneği (İHD), Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) ve Eşit Haklar İçin İzleme Derneği (ESHİD) üyesi. Bağımsız Seçim Platformu 12 Haziran 2011 XXIV Dönem Milletvekili Genel Seçimi Gözlem Raporu, Türkiye’de Irk ve Etnik Kökene Dayalı Ayrımcılığın İzlenmesi Raporu, (İstanbul Bilgi Üniversitesi ) ve Türkiye’de Engellilere Yönelik Ayrımcılık ve Hak İhlalleri Raporu’nun (ESHİD Yayınları) hazırlanmasında yer aldı.

Kurucu üyesi olduğu Eşit Haklar İçin İzleme Derneği’nde 2010 yılından beri genel koordinatörlük görevini sürdürmektedir.

Taştan’ın bianet’te yayınlanmış “YSK’Dan Sandıkta Kürtçe Tercüman Kararı” bir makalesi bulunuyor.

Gözaltına alındıktan sonraPendik Esenyalı Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.

Şeyhmuz Özbekli

Hak İnisiyatifi temsilcisi.

İnsan Hakları ve Mazlumlar için Dayanışma Derneği’ne (MAZLUMDER) Mart 2017’de kayyum atanması ve ardından 24 şubesinden 16’sının kapatılmasının ardından kurulan Hak İnisiyatifi’nin Diyarbakır Şubesi temsilcisi.

Gözaltına alındıktan sonra Pendik Esenyalı Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.

Ali Garawi

İsviçre vatandaşı insan hakları eğitimcisi

Gözaltına alındıktan sonra Büyükada Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.

Peter Steudtner

Almanya vatandaşı insan hakları eğitimcisi.

Barış işçilerini ve insan hakları savunucularını anlaşmazlıkları dönüştürme, şiddete dayalı olmayan eylem, zarar vermeme yaklaşımı ve bütünsel güvenlik eğitimleri vererek destekleme alanında 20 senelik tecrübesi bulunan bir belgesel film yapımcısı ve aktivist.

Bütünsel Güvenlik El Kılavuzu’ nun ortak yazarlarından ve Dijital Bütünlük Bursu süresince gazeteci ve insan hakları savunucularına Kenya, Mozambik ve Angola’da uzun vadeli eşlik edilmesi şuanki projeleri arasında.

Gözaltına alındıktan sonra Büyükada Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.

 

(Bianet)

More in Manşet

You may also like

Comments

Comments are closed.