Doğa MücadelesiManşet

‘Bu paraya İzmir’in tüm ulaşım sorunu çözülebilir’: İzmir Körfez Geçişi projesine dava açıldı

0

İzmir’de Körfez Geçişi Projesi’ne verilen ÇED olumlu belgesine karşı dava açıldı.

İzmir Körfez Geçişi Projesi’ne verilen ÇED olumlu belgesine karşı Ege Çevre ve Kültür Platformu, (EGEÇEP), Doğa Derneği ve 87 yurttaş tarafından dava açıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığına karşı açılan davada Körfez geçişi projesinin bir çok çevresel sorunlara neden olacağı, koruma altındaki doğal sit alanlarına zarar vereceği ve ekonomik anlamda da önemli bir israfa yol açacağı dile getirilerek iptal edilmesi istendi.

İdarenin savunması dahi alınmadan durdurulsun

Evrensel’den Özer Akdemir’in haberine göre, İzmir Nöbetçi İdare Mahkemesi’ne verilen dilekçe ile açılan davada öncelikle İzmir Körfez Geçişi (otoyol ve raylı sistem dahil) projesine verilen ÇED olumlu belgesinin yürütmesinin idarenin savunması dahi alınmadan durdurulması ve yargılama sonunda da iptali talep edildi.

Projenin İzmir kent planlarının hiçbirisinde yer almadığına dikkat çekilen dava dilekçesinde “Bir başka ifadeyle İzmir’in bütün ölçeklerdeki plan kademelerinin hiç birisinde böyle bir köprü-tünel geçişi ve projesi gereklilik olarak ortaya konmamıştır. Bu proje kent planlarının bir öngörüsü ve önerisi değildir” denildi.

Telafisi imkansız zararlara yol açar

Büyük oranda TMMOB’nin Körfez geçişi ile ilgili geçtiğimiz haftalarda açıkladığı raporda ortaya konulan bilgi, belge ve eleştirilerden derlendiği gözlenen dava dilekçesinin sonunda projenin uygulanması durumunda telafisi imkansız zararlara neden olacağı uyarısında bulunularak “Uygulanmakla etkisi tükenecek işlem” kabul edilip idarenin savunması alınmadan yürütmesinin durdurulması istendi. Açılan bu davanın dışında TMMOB’ye bağlı odalar da projeye karşı dava açma kararı aldılar.

Deprem gerçeği geçiştirilmiş

Şekiller, haritalar ve tablolarla desteklenen 23 sayfalık dava dilekçesinde körfez geçişi projesinin sakıncaları ile ilgili özetle şu noktalara vurgular yapıldı:

* Ülkemizin deprem açısından en riskli ili gerek zemin özellikleri, gerek yapı özellikleri gerekse bulunduğu bölgenin tektonik özellikleri nedeniyle İzmir’dir. İzmir Körfezi’nde özellikle Körfez Geçiş Projesinin bulunduğu güzergahlarda DEÜ. Deniz Bilimleri Teknolojisi ve Enstitüsünün yaptığı araştırmalarda tespit edilen fayların ayrıntılı incelenmesi gerekmektedir. Böyle büyük bir projenin maliyetine bakıldığında fay araştırmasının bedeli neredeyse binde birinden bile azken yapılmamış olması ileride meydana gelebilecek riskleri artıran bir etken olmaktadır.

Bu paraya İzmir’in tüm ulaşım sorunu çözülebilir

* Projenin 3 milyar 500 milyon TL maliyetinin olacağı hesaplanmış ve açıklanmıştır. Hesaplanan 3.5 milyar liralık maliyet baz alındığında bile 1 kilometresi yaklaşık 330 milyon liraya mal olacaktır. 3.5 milyar liralık bir kaynakla İzmir’in ulaşım projelerinin tamamı ile ulaşım araçlarının tamamı gerçekleştirilebilir. İzmir kent içi ulaşım sorunları gelecek on yılları kapsayacak şekilde ve kalıcı olarak çözülebilir.

* Ulaşım ana planı etütlerinin ve araştırmalarının hiçbir yerinde önerilen körfez köprü tünel projesinin gerekliliğine dair bir bulgu ortaya konmamaktadır. Bu nedenle önerilen körfez geçişi köprü-tünel-ada projesinin İzmir kent içi ulaşım sorunlarının çözümüne yönelik bir proje olmadığı ortaya çıkmaktadır.

* Projenin, İzmir ulaşım planında yer almamasına rağmen, ulaşım planının yürürlüğe girişinde sadece 3 yıl sonra hangi bilimsel ve teknik gerekçeye dayanarak ortaya çıkmış olduğu konusunda hiçbir açıklama yapılmamıştır.

Duvar etkisi yaratacak, körfezi kirletecek

* İzmir Körfezi kentin en önemli doğal zenginliğidir ve özenle dikkatle duyarlılıkla korunması gereken bir alanıdır. Önerilen projede orta körfezde yaklaşık 4.2 kilometre uzunluğunda köprü ve ayakları ile, 800 m. uzunluğunda 200 m. genişliğinde yapay ada oluşturulması körfezin ufuk çizgisini yok edecek bir müdahale olacak, kentin ufkunda bir duvar etkisi yaratılacaktır.

* Projeyi hazırlayan ve sunan uzmanlar da bu köprü ayakları ve yapay adanın körfez dip akıntılarına ve su sirkülasyonuna önemli bir engel oluşturacağını belirtmişlerdir. Bir başka ifadeyle körfezin deniz suyu temizliği sürecine son derece olumsuz etkisi olacağı ve körfezin kirliliğine neden olacağı itiraf edilmiştir. Körfez temizliği için yıkılmış olan Ragıppaşa Dalyanı köprü ayakları ile yeniden inşa ediliyor denebilir.

* İzmir körfezi için yaşamsal bir çevre sorunu-felaketi yaratılmış olacaktır. İzmir körfezi ortasında hiç gereği olmayan ve yapılabilecek en büyük yanlış bir yapay ada oluşturmaktır.

Doğa koruma alanının içinden geçiyor

*Bölgenin en önemli özelliği şehre bu kadar yakın olmasına rağmen halen doğal yapısını büyük oranda korumuş olmasıdır. Zengin biyoçeşitlilik başta kuş türleri olmak üzere pek çok canlı türünü bölgeye çekmektedir. Körfez geçiş projesinin kuzey aksı çok önemli bir doğa koruma alanının içinden geçmektedir. Alan I. derece doğal sit alanı ve aynı zamanda RAMSAR alanıdır.

* Projenin her iki yakası da doğal özellikleri korunması gereken alanlardır.

(Evrensel)

İlginizi çekebilir

Comments

Comments are closed.