2023 KAHRAMANMARAŞ DEPREMİEğitimManşet

Boğaziçili akademisyenler depreme işaret ederek bilim ve liyakatın önemini hatırlattı

0
Fotoğraf: Çiğdem Kafescioğlu - Boğaziçi Üniersitesi akademisyenleri
Fotoğraf: Çiğdem Kafescioğlu

Boğaziçi Üniversitesi’nde bulunan, 29 bölüm ve üç enstitüde görev alan öğretim üyeleri, deprem bölgesindeki yıkımın büyüklüğüne işaret ederek bilimin araştırmanın ve liyakatin ne kadar önemli olduğunu hatırlatır nitelikte bir ortak açıklamada bulundu.

“Art arda geçirdiğimiz büyük depremler ve sonrasında yaşanan felaketler, ülkemizde bilim, araştırma ve liyakatın ne denli hayati olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir” ifadelerinin kullanıldığı çağrı metninde usulsüz atanan ve/veya atanması planlanan akademisyenlere de seslenildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Üzülerek belirtmek isteriz ki, üniversitemizde şeffaflıktan uzak ve konunun uzmanı olan öğretim üyelerinin bulunduğu birim ve fakültelerin hiçbir görüşü alınmadan tepeden inme akademik atamalar devam etmektedir.

Üniversitemizde yıllardır bölümlerde titizlikle uygulanan, kamuya açık akademik sunumları da içeren, şeffaf ve liyakata dayalı işe alım süreçleri tümüyle göz ardı edilmekte, kişiye özel ilanlarla hukuksuz ve kayırmacı atamalar yapılmaktadır.

Kurumumuza bu şekilde atanan akademisyenlere, kendi niteliklerinden bağımsız olarak hatırlatmak isteriz ki, şeffaf olmayan süreçlerin işletilmesine razı olarak girdikleri bu kurumu yıllardır Türkiye’nin en iyi kamu üniversitelerinden biri yapan etmenlerin başında titizlikle uygulanan işe alım süreçleri gelmektedir.

İşe alınmalarında bu prensiplerin ihlal edilmiş olması akademik etikten son derece uzak bir durumdur. Akademik birimlerin görüşü alınmadan veya bu görüşlerin hilafına yapılan atamalar adil değildir.

Saygın bir akademik kurumdaki görevlerine bu şekilde başlayan kişiler, yerleştirildikleri konuma emekle ve hak ederek gelmedikleri  izlenimini perçinlemekte, kendi kariyerlerine gölge düşürmektedirler.”

‘Usulsüz atanma süreçlerinin hukuken takipçisiyiz’

Aşağıda yer alan 29 bölüm ve üç enstitü tarafından yapılan açıklamayla akademisyenler, Boğaziçi Üniversitesi’ne bu şekilde atanmış ve atanması planlanan tüm akademisyenlere çağrıda bulunarak usulsüz atanma süreçlerinin hukuken takipçisi olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini ileterek ekledi:

“İşe alınma süreçleri liyakata  dayalı, şeffaf ve demokratik yöntemlerle yürütülmüş olan tüm akademisyenlere ise kapımızın her zaman açık olduğunun da altını çizeriz.”

Bölümler
 1. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
 2. Eğitim Bilimleri
 3. Temel Eğitim
 4. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
 5. Yabancı Diller Eğitimi
 6. Batı Dilleri ve Edebiyatları
 7. Çeviribilimi
 8. Dilbilim
 9. Felsefe
 10. Fizik
 11. Kimya
 12. Matematik
 13. Moleküler Biyoloji ve Genetik
 14. Psikoloji
 15. Sosyoloji
 16. Tarih
 17. Türk Dili ve Edebiyatı
 18. Ekonomi
 19. Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler
 20. İşletme
 21. Uluslararası Ticaret
 22. Turizm İşletmeciliği
 23. Yönetim Bilişim Sistemleri
 24. Bilgisayar  Mühendisliği
 25. Elektrik-Elektronik  Mühendisliği
 26. Endüstri  Mühendisliği
 27. İnşaat Mühendisliği
 28. Kimya Mühendisliği
 29. Makine Mühendisliği
Enstitüler:
 1. ATA enstitüsü
 2. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü
 3. Çevre Bilimleri Enstitüsü

You may also like

Comments

Comments are closed.