Doğa MücadelesiEkolojiManşet

Bilirkişi raporunda ‘kamu yararı yok’ denmişti: Mahkemeden Akçay’da yürütmeyi durdurma kararı

0

Akçay Sazlığı ve Sulak Alanı‘nda Edremit Belediyesi tarafından verilen inşaat ruhsatlarının iptali için açılan davada Balıkesir 2. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Edremit Belediyesi tarafından Akçay Sazlığı ve Sulak Alanı’nda yapılmak istenen Enginkent Akçay konut projesine inşaat ruhsatları verilmesi sonrası sivil toplum kuruluşları, çevre örgütleri ve vatandaşlar tarafından ortak dava açılmıştı. Dava kapsamında verilen yürütmeyi durdurma kararının gerekçesi ise projenin imar planlarına ve mevzuata uygun olmaması.

Akçay Sulak Alanı’nın bilirkişi raporu: Yönetmeliğe aykırı ve kamu yararı yok

Evrensel‘den Özer Akdemir‘in aktardığına göre; Akçay Sazlığı ve Sulak Alanı‘nda inşaat ruhsatı veren Edremit Belediyesi’nin kararına karşı Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Doğa Araştırmaları Derneği, Yeşil Düşünce Derneği, Edremit Çevre Sağlığı ve Doğayı Koruma Derneği, Çevre Koruma Kooperatifi, Doğa Derneği ve bir grup yurttaş tarafından verilen inşaat ruhsatlarının alanla ilgili mevcut imar durumunun, sulak alan mevzuatı ve korunan alan mevzuatına aykırı olduğu dava açılmıştı.

Bilirkişi raporunda imara aykırı olduğu görüşü verilmişti

Dava sürecinde yapılan bilirkişi keşfi sonrası hazırlanan raporda da projenin imar planlarına aykırı olduğu dile getirilmişti.

Bilirkişi raporunda özetle; Edremit Belediyesi tarafından “Enginkent Akçay Konut Projesi” ile ilgili verilen inşaat ruhsatlarının bulunduğu parsellere ilişkin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiş ve onaylanmış herhangi bir imar planın olmadığı dile getirilmişti.

Edremit Belediye Meclisi’nin kararlarının Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne göre herhangi bir geçerliliğinin olmadığının belirtildiği raporda, “Edremit Belediye Başkanlığınca ‘Enginkent Akçay Projesi’ için verilen imar durumları ve ruhsatlar, yürürlükte bir plan olmadan verilmesi sebebiyle Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’ne uygun değildir. İnşaatına başlanan ve devam eden söz konusu yapılaşmaların mevcut ekolojik sistemi olumsuz etkileyeceği gerekçeleri ile Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği’ne uygun değildir” denilmişti.

Raporun son bölümünde ise projede kamu yararı olmadığı, yapılaşma çabasının bölgenin sulak alan ve koruma alanı değerlerine olumsuz etki edeceği ve şehircilik ilkelerine aykırı olduğu dile getirilmişti.

Bilirkişi raporuna yapılan itirazları yerinde görmeyen mahkeme heyeti oy birliği ile aldığı kararında şu ifadelere yer verdi:

“1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı onaylarına ilişkin herhangi bir bilgi ve belgenin olmadığı, Edremit Belediye Başkanlığınca verilen imar durumları ve ruhsatların yürürlükte bir plan olmadan verilmesi sebebiyle mevzuata uygun olmadığı anlaşıldığından dava konusu işlemlerde hukuka uyarlık bulunmadığı kanaatine varılmıştır.”

Mahkeme heyeti dava konusu işlemin uygulamaya devam edilmesi durumunda, telafisi güç veya olanaksız zararlar doğuracağı, böylelikle uyuşmazlığın esası hakkında karar verilinceye kadar maddi ve manevi varlığında telafisi güç zararların ortaya çıkabileceğini belirterek işlemin yürütmesini durdurdu.

Projeye ilişkin bilirkişi raporundan neler çıkmıştı?

Raporda alanın imara neden uygun olmadığı şu maddelerle açıklanmıştı:

  • Edremit Belediyesi’nin inşaat ruhsatlarına dayanak yaptığı Mülga Zeytinli Belediye Meclisi’nin 10 Temmuz 1980 tarih ve 11/52 sayılı kararı geçerli değildir,
  • Edremit Belediye Meclisi’nin 3 Aralık 2019 tarih ve 517 ile 529 sayılı, 1980 planlarını yürürlüğe soktuğu kararlarının Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne göre herhangi bir geçerliliği yoktur,
  • Edremit Belediye Başkanlığınca “Enginkent Akçay Projesi “için verilen imar durumları ve ruhsatlar, yürürlükte bir plan olmadan verilmesi sebebiyle Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’ne uygun değildir,
  • İnşaatına başlanan ve devam eden söz konusu yapılaşmaların mevcut ekolojik sistemi olumsuz etkileyeceği gerekçeleri ile Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği’ne uygun değildir

Ne olmuştu?

Akçay Sazlığı ve Sulak Alanı’nda Edremit Belediyesi tarafından “Enginkent Akçay” adlı bir konut projesi için verilen inşaat ruhsatlarının söz konusu alanla ilgili mevcut imar durumu, sulak alan mevzuatı ve korunan alan mevzuatına aykırı olması nedeniyle Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği,  Doğa Araştırmaları Derneği, Yeşil Düşünce Derneği, Edremit Çevre Sağlığı ve Doğayı Koruma Derneği, S.S. Proje Evi Üretim Eğitim İşletme ve Çevre Koruma KooperatifiDoğa Derneği, Zehra Erkün ve Fazilet Uysal tarafından Balıkesir 2. İdare Mahkemesi’nde, yürütmenin durdurulması ve ruhsatların iptali talebi ile 2021/1069 Esas No ile dava açılmıştı.

Dava kapsamında 11 Mayıs 2022 tarihinde bilirkişi keşfi yapıldı. Davanın avukatı Cem Altıparmak, davacı kurumlar ve uzmanların katıldığı keşfinin raporu Haziran’da belli olduğunu duyurmuştu.

You may also like

Comments

Comments are closed.