İfade ÖzgürlüğüManşetMedya-İnternetTürkiye

Barolar Birliği’nden BİK’in ‘Basın Ahlak Esasları’ kararına iptal davası

0

Türkiye Barolar Birliği (TBB), Basın İlan Kurumu Genel Kurulu kararı ile belirlenen ve 6 Temmuz’da Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Basın Ahlak Esasları’nın yürütmesinin durdurulması ve iptali için Danıştay’a dava açtı.

Barolar Birliği’nden yapılan açıklamada, “Söz konusu karar, kanuni dayanaktan yoksun biçimde, kanunla düzenlenmesi gereken birçok konuda belirsiz ve ölçüsüz, yoruma açık, muğlak düzenleme ve sınırlamalar getirmektedir” ifadelerine yer verildi.

BİK, son olarak Evrensel Gazetesi’nin resmi ilan ve reklam hakkını iptal etmiş; meslek örgütleri ilan kesme cezalarıyla kurumun basın özgürlüğüne düzenli olarak müdahale ettiği gerekçesiyle bir araya gelerek ortak tepki göstermişti.

Resmi ilan yayınlama hakkı iptal edilen Evrensel Gazetesi: Metin Göktepe’nin yoldaşları susmaz!

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Bu haliyle, ifade ve basın özgürlüğünün ihlali sonucunu doğuran söz konusu düzenleme, ilgili kuruluşlar bakımından mahkemeye erişim hakkının sınırlanmasına da neden olmaktadır. Dava konusu düzenleme, kanun önünde eşitlik ilkesine aykırı uygulamalara sebebiyet verebileceği gibi kanuni belirlilik ilkesine de açıkça aykırılık taşımaktadır. Dilekçede dava konusu düzenlemenin dayanağı yasa hükmünün, mevcut yapısal sorununun çözümü için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gönderilmesi ve pilot karar usulünün uygulanmasına ilişkin Anayasa Mahkemesi tarafından verilen karara da dikkat çekilmiştir.”

Yeni ‘Basın Ahlak Esasları’ yürürlükte: Basın İlan Kurumu yazılı medyanın RTÜK’ü olmaya hazırlanıyor

Ne olmuştu?

Kamuoyunda tartışmalara yol açan “dezenformasyon” yasası teklifinin görüşmeleri Meclis’in yeni yasama yılının başlayacağı ekim ayına ertelenirken, “Basın Ahlak Esasları”, 28 yıl aradan sonra yeniden düzenlendi.  Resmi Gazete’de 6 Temmuz’da yayımlanan esaslara göre, terör örgütleri ve üyeleri hakkında bilgi ve görsellere, bu örgütleri meşru gösterecek şekilde yer verilemeyecek. “Aile yapısını bozmaya yönelik ve ailenin korunmasına aykırı yayın” yapılamayacak. Türk toplumunun ortak milli ve manevi değerlerini zayıflatmaya yönelik yayın yapılamayacak.

Çocukların konu olduğu yayınlarda çocuğun üstün yararı gözetilecek kimlik ve yerleşim bilgilerine açık veya dolaylı olarak yer verilmeyecek.

You may also like

Comments

Comments are closed.