ManşetKültür-SanatTürkiye

Bağımsız kitapçılar örgütlendi

0

Haber: Erol MALÇOK

*

Alışverişin çok büyük kısmının internet tekelleri tarafından gerçekleştirildiği günümüzde, pandemi ve arkasından gelen ekonomik krizle birlikte, ayakta kalma şansı neredeyse kalmayan küçük işletmeler adeta yaşam savaşı veriyor. Bunların başında da toplumsal yoksullaşmanın en çok vurduğu alanlardan birisi olan, bağımsız kitabevleri bulunuyor.

Kentlerin en önemli sosyalleşme alanları olan kitabevleri birer birer yok oluyor ve bu alanın nitelikli emekçileri geçim zorluğu yaşıyor. Kitapçıların yokluğunda ise okur, internet tekelleri, kargolar ve kendi yalnızlığı üçgenine sıkışıyor.

Bağımsız kitabevleri, bu ortamda sosyal sorumluluğunu üstlenmek ve ayakta kalabilmek için örgütlenmeyi ve mücadele etmeyi seçti. Tüm okurlara ulaşabilmek amacıyla aşağıdaki metin kaleme alındı:

Bağımsız kitapçı ve kırtasiyecilerden mesajınız var

“Şehir kültürünün vazgeçilmezi olan, kültürel iklimin oluşmasında önemli rol oynayan, okura kitap sevgisini kazandırmada başat rol sahibi biz kitabevleri uzun süredir zorlu bir mücadelenin içindeyiz. Her gün kepenk indiren, faaliyetlerini durduran, en iyi ihtimalle küçülmek durumunda kalan biz kitabevi emekçileri, sesimizi karar vericilere, paydaşlara ve okurlara duyurmak için bir bildiri hazırladık. Dayanışmamızı göstermek ve sesimizi duyulur kılmak için bir ilk adım olan bu bildiriyi kamunun ilgisine ve dikkatine sunuyoruz.

Biz Kitapçılar,

 • Kitabevlerimizde yalnızca kitabı değil, kitap görgüsünü, sevgisini, alışkanlığını da okurla paylaşıyoruz, okur kitabevinde yalnızca kitabı almıyor aynı zamanda önerilerimize, yönlendirmelerimize, gönüllü danışmanlığımıza ulaşıyor. Bu yönüyle kitapçının okuma kültürüne olan katkısının altını çiziyor ve indirim konusuna sıkıştırılmış bir kitapçılık anlayışını reddediyoruz.
 • Kitabevlerinin yapacağı kültürel etkinliklere kurumların destek vermesini, kitabevlerinin bulundukları bölgelerde birer kültür adacığı olduklarının kabul edilmesini istiyoruz. Bu yönüyle bağımsız kitabevlerinin önemi ve kültürel çeşitlilikte rolü üzerine tüm paydaşları düşünmeye davet ediyoruz.
 • Kitabevlerinin satışlarına olumsuz etki yapan internet web sitelerinde yapılan yıkıcı indirimlerin yarattığı ticaret savaşlarına bir düzen getirecek düzenlemeleri acilen talep ediyoruz.
 • Kitap satışlarında birçok ülkede uygulanan ve uluslararası büyük tekellerin yazılı kültürlere olan tehdidini ortadan kaldıran sabit fiyat uygulamasına geçişin sağlanmasını talep ediyoruz.
 • Kitap fuarlarında etkin olarak yer almayı, şehrin kültürünü, okurunu en iyi bilen kitapçılar olarak yayınevlerinin kitaplarının satışını bizler aracılığıyla yapmasını talep ediyoruz.

 • Fuar yapılan bölgelerde bölgenin kitabevlerine ücretsiz yer verilmesini talep ediyoruz.
 • Korsan kitap, üreticiyi yok ettiği gibi kitapçıları da yok etmektedir. Korsan kitap satılan fiziki ve dijital tüm alanlarla etkin mücadele edilmesini talep ediyoruz.
 • Kurumların bölgenin kültürel yapısına katkı sunmalarını önemsiyoruz, belediyelerin, kurumların kitap ihtiyaçlarını yerel kitabevlerinden tedarik etmelerini talep ediyoruz.
 • Kitabevlerinin lojistik operasyonlarında, kargo işlemlerinde belirli indirim ve kolaylıklar yapılmasını talep ediyoruz. Bu noktada kargo firmalarıyla ortak projeler üretmek için çağrıda bulunuyoruz.
 • Dünya örneklerinde olduğu gibi devletin kültür politikası çerçevesinde kitabevlerine kira yardımı yapmasını, sigorta ve vergi ödemelerinde teşvik uygulamasını, temel giderlerde kolaylaştırıcı bir yaklaşımla kitabevlerinin yanında olduğunu göstermesini talep ediyoruz.
 • Yeni kitapçıların yetişmesi için yayıncı birliklerinin ve kurumların eğitimlere öncü olmasını, bizleri de içine katan planlamalarla kitapçılığın bir meslek olarak gençlerin gündemine girmesini istiyoruz.
 • 2019 yılında Türkiye Yayıncılar Birliği’nin Okuma Kültürünü Yaygınlaştırma Projesi OKUYAY kapsamında kaleme alınan Bağımsız Kitabevleri Raporu’nu önemsiyoruz, bağımsız kitabevlerini odağına alan çalışmaların, anketlerin ve raporların düzenli bir şekilde belirli periyotlarda yapılmasını, verilerin sağlıklı bir şekilde tutulmasını talep ediyoruz.
 • Kitapçılar arası dayanışma ve etik kuralların uygulanması konusunda birlikteliğimizi güçlendirmeyi kendi ödevlerimiz arasında görüyoruz.

Şair ve yazar Betül Tarıman ile Mücellit Kenan Şimşirgil 

Biz Kırtasiyeciler,

 • ​Marketlerde kırtasiye ürünlerinin satışına düzenleme getirilmesini talep ediyoruz.
 • ​Belli firmalara ihale edilen okul kitaplarının dağıtımı işinin okullar civarındaki kırtasiyeciler/kitapçılar aracılığıyla yapılmasını talep ediyoruz.
 • Belediyelerin kitap ve kırtasiye alımları yapıp öğrencilere dağıtması yerine öğrenciye hediye çeki vererek bölgesindeki kırtasiyeciye giderek çek karşılığında almasının sağlanmasını, bu yaklaşımla projeler üretilmesini talep ediyoruz.
 • ​Hazırlık kitaplarında müfredatın sık sık değiştirilmemesini istiyoruz.
 • ​Kitap ve kırtasiye ürünlerinin eğitim ve kültür yaşamında önemine binaen vergi ve kargo indirimleri sağlanmasını istiyoruz.
 • ​E-ticaret satışları ile ilgili düzenleme talep ediyoruz.
 • ​Marketlerde kitap kırtasiye satışının önlenmesi ile ilgili düzenleme talep ediyoruz ve ilgili düzenlemelerin kitapçılar için en önemli sezona yetiştirilmesini talep ediyoruz.”

Bağımsız Kitapçılar ve Kırtasiyeciler

Twitter: @bagimsizkitapci
Instagram: @bagimsizkitapci
İletişim: [email protected]

#yaşasınbağımsızkitapçı #bağımsızkitapçıyaşasın

More in Manşet

You may also like

Comments

Comments are closed.