Dünyaİklim Kriziİklim ve EnerjiManşet

Avrupa Parlamentosu 2035 yılı sonrası motorlu araç satışını yasakladı

0

Avrupa Parlamentosu, Fit for 55 (55’e uygunluk) paketi kapsamında önerileri oylamaya devam ettiği dün akşamki oturumda, 2035 yılından sonra tüm içten yanmalı motorla çalışan arabaların satışını yasakladı.

Buna göre benzinli araçlar yalnızca 13 yıl daha Avrupa Birliği‘nde (AB) satılmaya devam edecek.

AB’nin toplam sera gazı emisyonlarının yüzde 15’i karayolu taşımacılığından kaynaklanıyor.

Parlamentonun Çevre Komitesi‘ndeki otomobiller ve kamyonetler için CO2 emisyon standartları raportörü Bas Eickhout, şu yorumu yaptı:

“Otomotiv sektörü, karbondan arındırılması en hızlı sektörlerden biri olabilir ve olmalıdır. Çözümler orada ve üreticiler şimdiden yatırım yapmak için yarışıyor. Sektörün kesinliğe ihtiyacı var. Bugün Avrupa Parlamentosu, otomobil endüstrisinin 2035 yılına kadar tamamen elektrikli hale gelmesine açık desteğimizi gösterdi. Bu öneri başarısız olsaydı, sadece iklim değişikliğiyle mücadelede güvenilirliğimizi kaybetmekle kalmayacak, aynı zamanda en büyük Avrupa endüstrilerinden birini geleceğe taşıma şansını da ortadan kaldırmış olacaktık.”

Fit for 55 (55’e Uygun) paketi nedir?

55’e Uygunluk, AB’nin 2030 yılına kadar net sera gazı emisyonlarını en az 55 azaltma hedefini ifade ediyor. Önerilen paket, AB mevzuatını 2030 hedefiyle uyumlu hale getirmeyi amaçlıyor.

Geçen yıl Avrupa Komisyonu, AB’deki emisyonların 2030 yılına kadar en az yüzde 55 oranında nasıl azaltılacağına dair bir yol planı olan ’55’e Uygunluk’ paketini önerdi.

İlgili haber: AB, 2030 yenilenebilir enerji hedefini yüzde 45’e yükseltiyor

İlgili haber: AB’nin Rusya’ya karşı yeni enerji paketi: İklim değişikliğiyle mücadele edecek

Bu paket, en az on iki yeni iklim önerisi içerecek bir sonraki Avrupa Yeşil Anlaşması‘nın aşaması ve Komisyon’un 2050 yılına kadar Avrupa’yı iklim değişikliğine nasıl uygun hale getirmeyi planladığını ortaya koyacak.

Haziran ayı boyunca genel kurul oturumlarında Avrupa Parlamentosu, Fit for 55 paketinin kilit dosyalarını oylayacak.

Avrupa Yeşil Anlaşması’nın bir parçası olarak, Avrupa İklim Yasası ile AB kendisine 2050 yılına kadar iklim nötrlüğüne ulaşmak için bağlayıcı bir hedef belirledi. Bu, mevcut sera gazı emisyon seviyelerinin önümüzdeki on yıllarda önemli ölçüde düşmesini gerektiriyor.

Avrupa Yeşil Anlaşması ise, iklim değişikliği ve çevresel bozulmanın üstesinden gelmek için AB’yi modern, kaynakları verimli kullanan ve rekabetçi bir ekonomiye dönüştürmeyi hedefliyor.

Yeni Nesil AB İyileşme Planı kapsamındaki 1,8 trilyon Euroluk yatırımın üçte biri ve AB’nin yedi yıllık bütçesi, Avrupa Yeşil Anlaşması’nı finanse edecek.

AB Komisyonu’nun Fit for 55 iklim paketinin amacı da, Yeşil Anlaşma’yı gerçeğe dönüştürmek, iklim krizini önlemek, 1,5 derecelik iklim hedefini tutturmak ve sera gazı emisyonlarını 2030 yılına kadar 1990 seviyelerine kıyasla yüzde 55 azaltmak olarak özetlenebilir.

AB, mevcut yasaları 2030 ve 2050 hedefleri ile uyumlu hale getirmek için iklim, enerji ve ulaşımla ilgili mevzuatını ’55’e Uygun Paket’ adı verilen bu paket kapsamında revize etmeye çalışıyor.

55’e Uygun paketi, AB politikalarının Konsey ve Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilen iklim hedefleriyle uyumlu olmasını sağlamak amacıyla AB mevzuatını gözden geçirmek, güncellemek ve yeni girişimleri uygulamaya koymak için bir dizi tekliftir.

Fit for 55 paketine neler dahil?

Teklif paketi, AB’nin iklim hedeflerine ulaşırken sosyal olarak adil bir geçiş sağlamak, AB endüstrisinin yenilikçiliğini ve rekabet gücünü korur ve güçlendirirken, üçüncü ülke ekonomik operatörlerine karşı eşit bir oyun alanı kurmak ve AB’nin iklim değişikliğine karşı küresel mücadelede öncülük etme konumunun temelini oluşturmak gibi temel hedefler belirledi.,

Bunlar ışığında 55’e Uygun paketi, yasama tekliflerini ve politika girişimlerini içeriyor.

AB emisyon ticaret sistemi (ETS): Komisyon, AB’nin mevcut emisyon ticaret sisteminde ilgili sektörlerde 2005 yılına kıyasla 2030 yılına kadar yüzde 61’lik bir genel emisyon azaltımıyla sonuçlanması gereken kapsamlı bir dizi değişiklik önerdi. Yükselen hedef, mevcut kurumların güçlendirilmesi ve planın kapsamının genişletilmesiyle elde edilecek:

  • ETS çerçevesinde havacılık ve deniz taşımacılığından kaynaklanan emisyonları azaltmak;karbon sınır ayarlama mekanizması (CBAM) tarafından kapsanacak sektörlere emisyonların ücretsiz tahsisini aşamalı olarak kaldırmak.
  • ETS aracılığıyla uluslararası havacılık (CORSIA) için küresel karbon denkleştirme ve azaltma planını uygulamak: Modernizasyon fonundan ve inovasyon fonundan sağlanan fonu artırmak,
  • İstikrarlı ve iyi işleyen bir ETS sağlamaya devam etmek için piyasa istikrar rezervini gözden geçirmek.

Teklifle, 2030 yılına kadar bu sektörler için 2005 yılına kıyasla yüzde 43 oranında emisyon azaltımı sağlanması gerekiyor.

Üye devletlerin emisyon azaltma hedefleri

Bunlara ek olarak, Komisyon, üye devletlerin çaba paylaşımı yönetmeliği kapsamındaki ulusal hedeflerine uygun maliyetli bir şekilde ulaşmalarını desteklemek için binalar ve karayolu taşımacılığı için yeni bir bağımsız emisyon ticaret sistemi oluşturmayı öneriyor.

Çaba paylaşımı yönetmeliği şu anda AB emisyon ticaret planı veya arazi kullanımı, değişikliği ve ormancılık yönetmeliği (LULUCF) kapsamında olmayan sektörlerde üye devletler için bağlayıcı yıllık sera gazı emisyon hedefleri belirliyor.

Komisyonun mevcut mevzuata önerdiği ana değişiklik, bu sektörlerde 2030 yılına kadar ulaşılacak hedeflerle ilgili:

Teklif, AB düzeyindeki sera gazı emisyonlarını azaltma hedefini 2005 yılına kıyasla yüzde 29’dan yüzde 40’a çıkarıyor ve ulusal hedefleri buna göre güncelliyor.

Ulusal hedefleri belirlemeye yönelik hesaplama, maliyet-verimlilik endişelerini gidermek için sınırlı miktarda düzeltmeler ile kişi başına GSYİH’ye dayalı yapılacak.

AB çevre bakanları, 17 Mart 2022 tarihli Çevre Konseyi toplantısında da bu öneriyle ilgili görüş alışverişinde bulunmuştu.

More in Dünya

You may also like

Comments

Comments are closed.