DünyaManşet

Araştırma: NATO ülkeleri arasında en az güvenilen ülke Türkiye

0

Almanya Marshall Fonu ve Bertelsman Vakfı tarafından veri analizi şirketi Kantar‘a yaptırılan “Transatlantic Trends” isimli araştırmaya göre, NATO ülkeleri arasında en az güvenilen ortaklar yüzde 45 ile Polonya ve yüzde 23 ile Türkiye oldu.

En çok güvenilen ülkeler ise yüzde 75 ile Kanada, yüzde 73 ile Almanya ve İsveç oldu.

Araştırma biner kişilik örneklemle yapıldı

Araştırmaya Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Polonya, İspanya, İsveç, Türkiye, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri’nden (ABD) biner kişilik örneklem katıldı.

Sonuçlara göre, Avrupa Birliği ülkelerinden Almanya ve Hollanda’daki katılımcıların yüzde 76’sı, İsveç’teki katılımcıların yüzde 74’ü, İtalya’daki katılımcıların yüzde 73’ü, Fransa’daki katılımcıların yüzde 72’si Türkiye’yi güvenilmez buluyor.

ABD’deki katılımcıların da yüzde 42’si Türkiye’yi güvenilmez buluyor.

Türkiye’den katılımcıların en fazla güvendiği ülke ise yüzde 54 ile Almanya oldu. Fransa’ya güvenenlerin oranı yüzde 26, ABD’ye güvenenlerin oranı da yüzde 23.

Ülkelerdeki demokrasi durumu

Araştırmaya katılan İtalya’daki katılımcıların yüzde 65’i, Türkiye’deki katılımcıların yüzde 63’ü, Polonya’daki katılımcıların da yüzde 61’i ülkelerindeki demokrasinin durumu hakkında negatif görüşe sahip.

Türkiye’den katılımcıların yüzde 39’u, İtalya’daki katılımcıların yüzde 27’si, Polonya’daki katılımcıların ise yüzde 30’u demokrasinin tehlikede olduğunu söyledi.

Teknoloji kullanımı

Koronavirüs salgını sonrası yükselen teknoloji kullanımına uyum sağlama konusunda ülkeler bazında en olumlu notu ABD, Türkiye ve İsveç’ten katılımcılar verdi.

AKP destekçilerinin yüzde 84’ü Türkiye’nin teknolojik gelişime ayak uydurduğunu düşünürken, CHP destekçilerinin yüzde 49’u bu görüşte.

Çin ile ilgili algı

Araştırma, koronavirüs salgını sonrası Çin ile ilgili algının daha da kötüleştiğini ortaya koydu.

Türkiye’deki katılımcıların yüzde 34’ü, Polonya’daki katılımcıların yüzde 35’i, İtalya’daki katılımcıların da yüzde 36’sı  Çin ile ilgili pozitif bir algıya sahip.

Türkiye’den yüzde 44, Almanya ve İsveç’ten yüzde 69’luk bir kesim insan hakları konusunda Çin’e daha sert bir tutum gösterilmesi gerektiğini düşünüyor.

Göç konusu

Araştırmada, göç konusu katılımcıların yüzde 40’ı tarafından çok olumsuz veya olumsuz olarak değerlendiriliyor. İsveç için bu oran yüzde 12’yken, Türkiye için yüzde 16.

Türkiye’den katılımcıların yüzde 58’i göçün olumlu veya olumsuz olduğu konusunda kararsız olduğunu belirtmiş.

Türkiye’den katılımcıların yüzde 60’ı, Fransa’dan katılımcıların yüzde 56’sı, İtalya’dan katılımcıların yüzde 54’ü göç konusunda daha sıkı bir politika izlenmesi gerektiğini düşünüyor.

Kategori: Dünya

İlginizi çekebilir

Comments

Comments are closed.