KentManşetTürkiye

AOÇ’deki yapılaşmaya yargı engeli

0

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Atatürk Orman Çiftliği’nde peyzaj projesi adı altında otopark ve düğün salonu gibi yapılaşmalara izin veren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kararına karşı açtığı davayı kazandı. Ankara 6. İdare Mahkemesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Atatürk Orman Çiftliği Bahçekapı mevki 3406 adada peyzaj projesi onayı ve dayanağı olan plan değişikliğini iptal etti.

Mahkeme kararını değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan şunları söyledi:

“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 31.05.2018 tarih ve 97552 sayılı oluru ile onaylanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planlarına ilişkin dava konusu işlemler iptal edildi. Kararın tebliğinin 19 Mayıs arifesinde gelmesi, mücadelemizin bitmeyeceğinin göstergesidir. Bilirkişiler, ‘Atatürk Orman Çiftliği alanlarının en ufak parçasının dahi beton olmaması gerekmektedir. Atatürk Orman Çiftliği, taşıdığı simgesellikten ve temsil ettiği Cumhuriyet kimliğinden kopartarak ele alınamaz. Mahkeme de bilirkişi raporunu esas alarak plan değişikliklerini iptal etti. Bu karar ile rekreasyon ve peyzaj projesi aldatmacısı ile Atatürk Orman Çiftliğine düğün salonu vb yapılmasına, AOÇ’nin yollarla bölünmesine ve AOÇ’ye beton dökülmesine dur denildi.

‘Yapılmak istenen işlemler hukuka uygun değil’

Candan, mahkemenin karara ilişkin gerekçesinde ‘Bilirkişi’ raporuna dikkat çektiğini belirtti:

“Bilirkişi raporu taraflara tebliğ edilmiş olup, davalı idareler tarafından rapora yapılan itirazlar, raporu kusurlandırıcı görülmemiş, rapor hükme esas alınabilecek nitelikte bulunmuştur. Buna göre, Ankara I Nolu Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu‘nun 20.02.2020 tarih ve 7278 sayılı Kararı ile bu kararın dayanağı olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 31.05.2018 tarih ve 97552 sayılı Oluru ile onaylanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planlarının, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, imar mevzuatına ve kamu yararına uygun olmadığı anlaşıldığından, dava konusu işlemlerde hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Atatürk Orman Çiftliği’ne yönelik yapılacak tüm iş ve işlemlerde, Atatürk’ün şartlı bağışı vasiyeti ve onun temsil ettiği değeri göz ardı ederek tahrip edenlere yönelik mücadelemiz devam edecek.”

More in Kent

You may also like

Comments

Comments are closed.