ManşetYeşil Havadis

Ankara’dan “İklim değişikliği aktivist okulu” geçti

0

Yeşiller Partisi tarafından 2006 yılından bu yana düzenlenen İklim Değişikliği Aktivist Okulu‘nun 2011 durağı Ankara oldu. Yeşiller Ankara İl Örgütü Kızılay’daki  EMO (Elektrik Mühendisleri Odası) binasında  3 ve 4 aralık günleri iklim değişikliği hakkında bilgi almak isteyen aktivistleri ağırladı.

İklim Değişikliği konusunu ülke gündemine taşımak ve bu konu ile ilgili son gelişmeleri paylaşmak amacı ile düzenlenen İklim Değişikliği Aktivist Okulu’nun Durban’daki Cop17 görüşmelerinin sürdüğü bir zamanda gerçekleşmesi okulun içeriğini ve anlamını zenginleştiren bir unsur oldu. Aktivist Okulunun 2. gününün sabahında Durban’dan gelen “Türkiye 3 aralık günü günün fosili seçildi” haberi iklim değişikliği konusunu yaygınlaştırmak ve halkı bilinçlendirmek konusunda daha atılacak çok adım olduğunun da açık bir göstergesi.

Aktivist Okulunun ilk günü Boğaziçi Üniversitesi’nden Prof.Dr. Levent Kurnaz‘ın “İklim değişikliğinin bilimsel arka planı” sunumu ile başladı. Kurnaz, yıllardır iklim değişikliği konusunun ülke gündeminde yer alması için çalışmalar yapıyor. Levent Kurnaz, EMO’daki sunumunda da iklişm değişikliğinin hem tarihçesini hem de bilimsel verilerle nasıl bir döneme girmekte olduğumuzu katılımcılara aktardı.

Cumartesi günü Levent Kurnaz’ın sunumunun ardından Leo Murray‘ın animasyon filmi, “Uyan, kafayı ye, harekete geçizlendi. İklim değişikliğinin dünyada meydana geliş sürecini çok basit bir dille anlatan filmin Levent Kurnaz’ın sunumunun hemen ardından izlenmesi katılımcıların konu hakkında daha detaylı fikir edinmelerini sağladı.

Öğleden sonra oturumlarında Yeşiller Partisi’nden Gökçen Özdemir, “İklim değişimi, dünyada su, insan ve adalet” sunumu ile iklim değişikliği sonucu meydana gelecek durumların insani boyutunu ele aldı. Buzulların erimesi sonucu deniz seviyesini yükselecek olması, yeraltı suları yok olmaya yüz tutarken verimli toprakların yükselen tuzlu su ile çoraklaşması ve sonucunda kaçınılmaz olarak dünyanın bir gerçeği olacak iklim göçlerinin yaratacağı sorunları aktardı.

Günün 3. sunumunda ise sözü Yeşiller Partisinden ve Açık Radyo’dan Mahir Ilgaz aldı. Ilgaz, “Kyoto’dan Durban’a uluslararası iklim politikaları” başlıklı sunumunda iklim değişikliği konusunda uluslararası çalışmaları tarihçesini özetledi. Cop süreci, Kyoto anlaşması, Kopenhag mutabakatı sürecini katılımcılar ile paylaşan Ilgaz, yöneticilerin bu konuda daha aktif bir rol almaları için gerekenin tabandan gelecek sivil insiyatif baskısı olduğu sözlerine ekledi. Bunu sağlamak için de aktivizmin elzem olduğunu vurguladı.

İklim Değişikliği aktivist okulunun ilk gününde son sunumu Yeşiller Partisi’nden Gülnur Öztaş gerçekleştirdi. “Ulaşım politikaları ve iklim değişikliği” başlıklı sunumunda Öztaş, karbon salımına dayalı ulaşım sisteminden vazgeçilmesi gerektiğini aktardı.

 

Aktivist okuluun 2. ve son günü Yeşiller Partisi Eş Sözcüsü Ümit Şahin‘in, “İklim değişikliğinde son durum” sunumu ile başladı. İklim değişikliği konusuna dünyada dikkati ilk çeken kişi olan James Hansen’ı anlatarak sözlerine başlayan Şahin, iklim değişikliği konusunda güncel olarak bilgi sahibi olabilmek için takip edilmesi gereken yayınların, yazarların ve bilim insanlarının bir listesini verdi. Ümit Şahin’in iklim değişikliği aktivist okulu 2009’da verdiği aynı adlı sunuma scribd.com üzerinden ulaşmak ve ilgili listeye erişmek mümkün

Şahin’in sunumunun ardından Annie Leonard tarafından sunulan, “Şeylerin Hikayesi” (Story of stuff) filmi izlendi. Filmde tüketime dayalı kültürün iflası dile getiriliyor ve karbon ekonomisinden vazgeçmenin tek çıkar yol olduğunun altı çiziliyor.

Pazar gününün 2. sunumu Arif Kunar tarafından verilen, “Enerji politikaları, kaynaklar ve iklim değişikliği” idi. Sözlerine, “dünya ister istemez yönünü eninde sonunda güneş’e dönecek” diyerek başlayan Künar. Enerji tasarrufunun önemini belirttikten sonra ülkemizin güneş enerjisi potansiyelini aktardı. Sunumunu kısa tutup daha çok aktivist okulu katılımcıları ile konu hakkında görüş alışverişi yapmayı tercih eden Arif Künar, aktivizm yaparken bir bütünlük sağlamak gerektiğini kendi köyünde yapılacak termik santral’e karşı çıkanların komşu köyde yapılması durumunda da aynı kararlılığı göstermeleri gerektiğini belirtti.

Günün 3. sunumunu aktivist okuluna katılamayan Yeşiller Partisi Tarım Çalışma Grubu’ndan Sülyeman Yılmaz yerine Ümit Şahin yaptı. “Tarım politikaları ve iklim değişikliği” başlıklı sunumda küresel gıda tröstlerinin küçük çiftçiyi yok etme çalışmalarının sonucu gelinen durum aktarıldı.

İklim Değişikliği aktivist okulunun son sunumu Yeşiller Partisi’nden Alidost Numan‘ın yürüttüğü, “Aktivist olmak ne demek ve iklim aktivizmi” idi. Sunuma katılımcılara yönelttiği “aktivizmin içeriği” soruları ile başlayan Numan, iklim eylemlerinden fotoğraf ve videolar paylaşarak farklı coğrafyalardan aktivizm örnekleri sundu.

Fotoğraflar: Filiz Özdemir

 

More in Manşet

You may also like

Comments

Comments are closed.