Hayvan HaklarıManşetTürkiye

Ankara Barosu, av izinlerine karşı dava açtı

0

Tarım ve orman Bakanlığı Merkez Av Komisyonu, 2021-2022 av dönemine ilişkin kararını yayımlandı.

Ankara Barosu da bazı hayvan türleri için verilen avlanma izninin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay’da dava açtı.

Bazı türlerin nesli tehlike altında

Dava dilekçesinde, avına izin verilen yaban türlerinin neslinin tehlike altında olduğuna dikkat çekilerek şunlar belirtildi:

Komisyon tarafından avına izin verilen türler arasında Anadolu yaban koyunu, ceylan, çengel boynuzlu dağ keçisi, karaca, melez yaban keçisi, kızıl geyik, yaban keçisi, yaban domuzu gibi memeli türlerin yanı sıra, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından hazırlanan kırmızı listede nesli tehdit altında olan üveyik ve elmabaş patka kuş türleri de yer almaktadır. IUCN’nin ‘hassas’ kategorisinde bulunan türlerden üveyik nüfusu, son 40 senede yüzde 78, elmabaş patka nüfusu ise son 20 yılda yüzde 50 azalmış durumdadır.”

Yangın bölgeleri de avlanmaya izin verilen yerler arasında

Muğla’da yaklaşık iki hafta boyunca etkili olan orman yangınlarının yaşandığı bölgelerde verilen av iznine de dikkat çekilen dilekçeye şöyle devam edildi:

Merkez Av Komisyonu Kararı incelendiğinde, son 10 günde ormanlarımızı mahveden büyük yangınlardan ciddi bir biçimde etkilenmiş olan Muğla ili ve çevresi ile ağır yangın geçirmiş diğer illerin de avlanmasına izin verilen yerler arasında olduğu görülmüştür. Dava konusu kararda; bıldırcın, üveyik, keklik türleri vb. kuşların avlanması belli bir süreyle kısıtlanmıştır. Yabani tavşan, ada tavşanı, tilki yaban domuzu ve çakal gibi memelilerin avı da belli dönemlerde kısıtlanmıştır. Ancak, yangından ağır etkilenmiş olan bölgelerde tahdidi olarak sayılan bu türler dışındaki eko sistemin parçası olan türlerin avı yasaklanmamıştır.”

‘Yaşam hakkı her canlı için uygulanmalı’

Dilekçede yaşam hakkının her canlı için uygulanabilmesinin önemine de vurgu yapıldı:

Anayasanın temel haklarından olan yaşam hakkının her canlı için uygulanabilmesi, özellikle kamu gücü kullanılarak yapılan idari işlemlerin neticede insanlığa, doğaya, çevreye ve en önemlisi can sahibi olan her varlığın yaşam hakkının ihlaline yönelik işlemin yasal kılıf bulunarak ihaleye çıkarılması, ekonomik kaygı ve turizm kisvesi ile yapılan hukuka aykırı bu işlem için yasal yollara müracaat etme görevi en başta vatandaşlık ve en önemlisi insanlık görevidir.”

You may also like

Comments

Comments are closed.