Doğa MücadelesiManşet

Aliağa’da zafer doğa savunucularının: İzdemir Termik Santrali’ne ÇED iptali

0

Aliağalılar on yıllardır verdikleri çevre mücadelesinde bir zafer daha kazandı. İzdemir Termik Santrali ile ilgili verilen 17.06.2010 tarihli ÇED Olumlu Kararı’na karşı açılan dava sonuçlandı. Mahkeme, Dava konusu ÇED kararının yetki, şekil, sebep yönlerinden hukuka aykırı olduğunu, kamu yararı dışında bir amaçla verildiğini ifade ederek, iptalini istedi.

2010 yılında başlayan hukuki sürece rağmen, santralin inşaatı devam etmiş, İzdemir Termik Santrali, 2014 yılında faaliyete başlamıştı. Bu karar ile birlikte termik santralin üretim lisansının da en kısa sürede askıya alınması bekleniyor.

Aliağa, Mayıs 2016’da tüm Türkiye’den çevre ve yaşam savunucularının katılımıyla gerçekleşen Kömürden Kurtul – Break Free etkinliğini takiben, planlanan ve var olan kömürlü termik santrallardan bir bir kurtuluyor.

On yıllardır kömür santrallarının inşasına ve hukuksuzca işletilmesine direnilen bölgede, yerel topluluklar, Mayıs 2016’daki Kömürden Kurtul etkinliğinden sonra önemli bir zafer daha kazandı. İzdemir Termik Santralı ile ilgili verilen 17.06.2010 tarihli ÇED Olumlu Kararı’na karşı açılan dava sonuçlandı. Mahkeme, Dava konusu ÇED kararının yetki, şekil, sebep yönlerinden hukuka aykırı olduğunu, kamu yararı dışında bir amaçla verildiğini ifade ederek, iptalini istedi. Kararda, “ÇED olumlu kararının yenilenebilir enerji kaynaklarının özendirilmesi yönünde tedbirler almak göreviyle çeliştiği” gerekçe olarak gösterildi.

Üretim Lisansı Askıya Alınmalı!

Şimdi Aliağa’daki hukukçular ve yaşam savunucuları hukuksal süreç gereği işletmenin üretim lisansının askıya alınmasını bekliyor. T.C. İzmir Valiliği’ne seslenen Fosil Yakıt Karşıtı İnisiyatif Üyesi Bahadır Doğutürk, “Bu karar önemli bir hak ve hukuk zaferidir. Kararda da belirtildiği üzere, Aliağa bölgesi kümülatif etki yönünden sınır değerleri geçmiştir. Bölgede hiçbir kirletici tesise izin verilmemeli, mevcut tesisler de acilen rehabilitasyon edilmelidir. Valiliğin 30 yıllık haklı mücadelemizi takiben gelen bu kararları uygulamaya koymasını ve üretimin durdurulmasını bekliyoruz. Gelecek nesiller için fosil yakıtlardan vazgeçin.” dedi.

Bölgede planlan bir diğer proje olan Enka 800 MWlık ENKA termik santral projesi’nin ÇED Raporu da benzer bir biçimde Aralık 2016’da iptal edilmişti. İki dava sürecini de takip eden hukukçulardan Diler Bosut Güven ve Gülay Mete, mahkemenin iptal kararlarını “zafer” olarak nitelendirdi. Hukukçular İzdemir Kömürlü Termik Santrali’nin bir an önce faaliyetlerine son vermesi gerektiğini ifade ederek yetkililerin harekete geçmesini talep etti.

Ayrıca SOCAR’ın (Azerbaycan Devlet Enerji İirketi) da bölgede yapmak istediği termik santraldan vazgeçtiği Ekim 2016’da ortaya çıktı. SOCAR, Aliağa, İzmir’de toplam 672 MW kömür santralı inşa etme planlarını rafa kaldırdığını finansman aradığı ihracat kredisi kuruluşlarına bildirmişti. SOCAR’ın kömür santralı, en yüksek koruma önceliği olarak kategorize edilen arkeolojik bölge Kyme antik kentinin gelişim alanında inşa edilecekti. SOCAR’ın planlarından vazgeçmesini, Break Free eylemini organize eden ve Türkiye’den onlarca sivil grubun oluşturduğu Fosil Yakıt Karşıtı İnisiyatif zafer ilan ederek duyurmuştu.

 

(Yeşil Gazete)

You may also like

Comments

Comments are closed.