Doğa MücadelesiManşet

Alakır Nehri Kardeşliği’nden acil çağrı: “Ölüyoruz!”

0

22317_1062154620468014_8934005880944098482_nAlakır Nehri Kardeşliği bu sabah Facebook sayfasında yayımladığı açıklamada ADO şirketinin sondaj kepçesinin biraz önce vadiye girdiğini açıkladı ve Alakır 1 ve 2 HES’lerini durdurmak için acil durum ilan etti.

Yaşam savunucularının yayınladıkları dilekçeyi yetkili adreslere göndererek tepki göstermesini isteyen Alakır Nehri Kardeşliği aktivistleri “Alakır için bu son cephe dostlar! Eğer bu Alakır 1 ve 2 HESleri de durduramazsak, vadiyi, içindeki tüm canlıları ve mücadeleyi kaybetmiş olacağız” dedi.

Alakır Nehri Kardeşliği’nin çağrı metni ve örnek dilekçe ile ilgili adresler şöyle:

ALAKIR’dan ÇAĞRI ve ÖNEMLİ DUYURU!!!
ADO şirketi az önce sondajını soktu Alakırdaki tüm canlıların kalbine!Ölüyoruz!!

Ocak ayında izinleri olmadığından engelleyebildiğimiz ADO şirketinin sondaj kepçesini durduramadık bu sefer canlar!

Canımız yanıyor!
Kalbimize hançer gibi sapladılar sondajı!

Bu iznin verilmemesi için kampanyalar düzenlemiştik.
Sizler o kadar destek vermiştiniz.

Geçen günlerde ADO enerji şirketinin müdürü Ender Çakmak ile Antalya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden ÇED ve Çevre İzinleri Şube Müdürü İbrahim Özçelik Kumluca’da yemek yerken görülmüştü.
Bu yemek sonrası birlikte gittikleri Kumluca Orman İşletme Müdürü’nden bir şekilde bu sondaj iznini alır almaz geldiler kepçeleri ve sondaj makinalarıyla, zaten 5 HES ile can çekişmekte olan Alakır’a son ölümcül darbeyi vurmaya..

Burada toprağına, suyuna, canına sahip çıkacak yaşayan nüfus yok canlar!
Olanları da ya korkuttular ya da para ile kandırdılar!

Alakır için bu son cephe dostlar!

Eğer bu Alakır 1 ve 2 HESleri de durduramazsak, vadiyi, içindeki tüm canlıları ve mücadeleyi kaybetmiş olacağız.

ADO şirketinin sondajını soktuğu bu yer, Alakır nehrinin kaynaklarının bulunduğu el değmemiş son alan ve aynı zamanda geçenlerde yeni bir alabalık türü olarak keşfedilen ‘Alakır Alası (Salmo Kottelati)’nın yaşama ve üreme alanı.

Alakır Vadisi’nin danıştay tarafından da onanmış olan ‘1. Dereceden Doğal SİT Alanı olarak koruma altına alınması’ kararı 1 senedir ilgili yürütme organı olan ‘Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’ tarafından uygulanmamaktadır!

Bu aşamada sizden dileğimiz can dostları, altta örneğini verdiğimiz dilekçeyi ilgili adreslere göndererek Alakır’da yaşam mücadelesi veren canlılara destek olmanız.
Yaşam mücadelesi veren onca canlının sesini duyurmasında yardımcı olmanız.

Dilekçelerimizi yollayalım, paylaşalım, duyuralım..

Adalet için!
Yaşam için!
Alakır için!
Hep birlikte mücadeleye!

‪#‎ADOşirketiAlakırdanEliniÇek‬
‪#‎AlakırRantDeğilKorumaAlanı‬
‪#‎AlakırdaDahaFazlaHESistemiyoruz‬

ANTALYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ’NE,25/11/2014 tarih- 29186 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Çed Yönetmeliği’nin 6/3 maddesi “ Bu Yönetmeliğe tabi projeler için “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararı veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı alınmadıkça bu projelerle ilgili teşvik, onay, izin, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez, proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez.” Hükmündedir.

Alakır Deresi üzerinde “ADO Madencilik Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş” tarafından kurulmak istenen Alakır 1 ve Alakır 2 Regülatörü ve Hes’leri için çed süreci halen devam etmekte iken yani henüz çed olumlu/olumsuz kararı verilmemişken verildiği iddia edilen bir sondaj izni ile dere yatağında çalışmalar başlamıştır.

a) Proje hakkında çed gerekli değildir ya da çed olumlu kararı verilmeden projeye dair çalışmalar yapılması yönetmeliğin 6/3 maddesine aykırıdır. Derhal çalışmaların durdurulması gerekir.

b) Jeolojik Sondaj Kuyusu çalışmaları yapılan alan Alakır Deresi dere yatağıdır. Dere yataklarında yapılacak her türlü çalışma için DSİ Genel Müdürlüğü’nden izin alınması şarttır. Söz konusu jeolojik sondaj kuyusu için DSİ’den izin alınmış ise iznin belgesinin tarafımıza gönderilmesini, İzin alınmamış ise ivedilikle çalışmaların yine durdurulması gerekmektedir.

c) Dere yatağında çalışma yapabilmek için diğer yandan Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği gereğince sulak alan izin belgesi alınması gerekmektedir. Söz izninin verilip verilmediğinin tarafımıza bildirilmesi ve eğer verilmemiş ise çalışmaların yine derhal durdurulması gerekmektedir.

d) Alanda yeni tespit edilen ‘Alakır Alası’ olarak adlandırılan balık türünün tek nokta endemik bir tür olduğu söylenmekte olup, tek nokta endemik bir türün yaşam alanlarının zarar görmesi hem ulusal mevzuatımıza aykırıdır, hem de tarafı olduğumuz Avrupa’nın Yaban hayatının Korunmasına Dair Bern Sözleşmesi hükümlerine aykırılık oluşturmaktadır. Bu sebeple de yine çalışmaların ivedilikle durdurulması gerekmektedir. Diğer yandan Dere yatağında yapılacak çalışmalar için Gıda tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nden de izin alınması gerekmekte olup, izin verilmiş ise izninin tarafımıza gönderilmesi, verilmemiş ise yine çalışmaların derhal durdurulmasını talep ediyoruz.

Yukarıda arz ve izah ettiğimiz sebeplerle derhal taleplerimizin yerine getirilmesini, çalışmaların durdurulmasını, gecikmeye mahal verilmesi halinde ilgili gördüğümüz tüm kamu görevlileri hakkında hukuki ve cezai başvurularda bulunacağımızdan bilgi edinilmesini talep ederim.

ADRES:
İSİM/SOYAD:
TC No:

Adres: Meltem Mahallesi. Dumlupınar Bulvarı. No:135
07030 Muratpaşa/Antalya

E-posta: [email protected]

Faks: 0242 237 00 16

(Yeşil Gazete)

İlginizi çekebilir

Comments

Comments are closed.