LGBTİ+Manşet

AKP ayrımcılıkta ısrarlı: Cinsel “eğilim”, Yabancılar Kanunu tasarısından da çıkartıldı

0

Öncelikle; günümüzde pek çok LGBT kişi, LGBT örgütü ve biliminsanı, “cinsel tercih”, ya da “cinsel eğilim” kavramını değil, “cinsel yönelim”i kullanıyorlar. İngilizcesi ile “orientation“.

AKP bundan birkaç ay önce Ayrımcılık ile Mücadele ve Eşitlik Kurumu Yasası taslağından “cinsel kimlik”i çıkartmıştı. İktidar partisinin bu hamlesi öncelikle Türkiyeli lezbiyen, gey, biseksüel ve trans (LGBT) yurttaşları hedef alan; tipik ve beklenen bir muhafazakar baskı olarak yorumlandı: Ayrımcılık yapan bir ayrımcılık yasası.

AKP’nin LGBT insanlara ve aslında toplumsal barışa yönelik diğer bir saldırısı ise diğer ülkelerden gelen kişileri hedef alıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Tasarısı Taslağı’nın ayrımcılık yasakları arasında taslağın ilk halinde “Cinsel Eğilim” ayrımcılığı yasağı mevcutken; bu konudaki ayrımcılık yasağının sonradan taslaktan çıkarılması üzerine Kaos GL Derneği bir basın açıklaması yayınladı:

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Tasarısı Taslağı’nın ayrımcılığı düzenleyen 4. maddesinde düzenlenen ayrımcılık yasakları arasında taslağın ilk halinde “Cinsel Eğilim” ayrımcılığı yasağı mevcutken, bu konudaki ayrımcılık yasağının sonradan taslaktan çıkarıldığı gözlenmiştir.

Türkiye’de Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans (LGBT) bireylerin insan hakları alanında çalışan Kaos GL Derneği olarak, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Tasarısı Taslağı’na “Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği” ibarelerinin eklenerek, tasarının “Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği” ayrımcılığını kapsar şekilde düzenlenmesini talep ediyoruz.

Taslağın “Ayrımcılık yasağı” başlıklı 3. Maddesi’nde “Yabancılara, cinsiyet, ırk, renk, etnik veya sosyal köken, kalıtımsal özellikler, dil, din, inanç, siyasi veya diğer düşünceler, medeni hal, ulusal azınlığa mensubiyet, servet, doğum, özürlü olma, yaş, cinsel eğilim veya benzeri unsurlara dayanılarak ayrımcılık yapılamaz.” hükmü yer alıyordu. İçişleri Bakanlığı’nın resmi sitesinde yer alan taslağın son halinde Ayrımcılık Yasağı başlıklı 4. Maddesi’nden “Cinsel Eğilim” ibaresi çıkarılmıştır.

Yabancıların Türkiye’ye girişleri, Türkiye’de kalışları ve Türkiye’den çıkışları ile Türkiye’den koruma talep eden yabancılara sağlanacak korumanın kapsamına ve uygulanmasına ilişkin usul ve esaslarını ve Türkiye’de bulunan sığınmacı ve mültecilerin tüm özlük haklarını düzenleyen taslaktan “Cinsel Eğilim” ibaresinin çıkarılması LGBT sığınmacı ve mültecilere karşı yapılan ayrımcılığın meşrulaştırılması anlamına gelmektedir.

1951 Cenevre Sözleşmesi’ne getirilen coğrafi sınır nedeniyle Türkiye sadece Avrupa ülkelerinden mülteci kabul etmektedir. Doğu ülkelerinden gelen sığınmacı ve mülteciler Türkiye’yi transit ülke olarak kullanmaktadır. Şartlı mülteci statüsü alıp, üçüncü ülkeye yerleştirilene kadar Türkiye’de ikamet etmelerine izin verilmektedir. Bu süre yıllar alabilmektedir. Doğu ülkelerinden gelen sığınmacı ve mülteciler Türkiye’de kaldıkları süre boyunca sosyal ve ekonomik haklardan yararlanmada ciddi şekilde sıkıntı çekmektedir.

Cinsel yönelimleri ve cinsiyet kimlikleri nedeniyle uğradıkları işkence, kötü muamele ve hayati tehlikeden dolayı çoğunlukla İran üzerinden Türkiye’ye giriş yapan LGBT sığınmacı ve mülteciler, yerleştirildikleri uydu kentlerde hem mülteci oldukları hem de LGBT oldukları için iki kez ayrımcılığa, polisin ve yerli halkın homofobik tavırlarına, fizksel ve psikolojik tacize ve şiddete maruz kalmaktadır.

Avrupa Komisyonu, “Türkiye 2010 Yılı İlerleme Raporu”nda, temel haklarda LGBT’lere yönelik ayrımcı uygulamaları sıralamış ve “Türkiye’nin ayrımcılıkla ilgili yasal çerçevesi AB müktesebatıyla yeterince uyumlu değil. “Temel haklar alanında lezbiyen, gey, biseksüel ve trans (LGBT) bireylere yönelik ayrımcılık devam ediyor” diyerek ayrımcılığın altını çizmiştir.

Biz Kaos GL Derneği olarak Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Tasarısı Taslağı’nın uluslar arası sözleşmelerle taahhüt edilen standartlara uygun hale getirilerek, taslağın “Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği” ayrımcılığını kapsayacak şekilde düzenlenmesini talep ediyoruz.

Kaos GL

(Yeşil Gazete)

 

More in LGBTİ+

You may also like

Comments

Comments are closed.