Akbelen DirenişiDoğa MücadelesiEkolojiManşet

Akbelen Ormanı’ndaki kesim nedeniyle Vali görevi kötüye kullanmaktan şikayet edildi

0
Fotoğraf: Cansu Acar

MUĞLAİkizköy, Akbelen’de 24 Temmuz’dan itibaren YK Enerji tarafından jandarma korumasıyla sürdürülen ağaç kesimlerine ilişkin yapılan Valilik açıklaması nedeniyle Muğla Valisi Orhan Tavlı hakkında görevi kötüye kullanmaktan ve Anayasal suç işlemekten şikayette bulunuldu.

Valilik ağaç kesimlerinin dün itibarı ile durdurularak rehabilitasyon işlemlerinin gerçekleştirileceğini belirtmiş, İkizköylülerin avukatı İsmail Hakkı Atal ise rehabilitasyon açıklamasının bilimsel bir gerçekliği olmadığını vurgulamıştı.

Atal, Karadam ve Karacahisar Mahalleleri Doğayı Doğal Hayatı Koruma  Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği adına Vali Tavlı hakkında CİMER’e başvuruda bulundu. Daha önce Vali hakkında dezenformasyon yasası kapsamında şikayette bulunacaklarını belirten Atal, bu yasa kapsamındaki şikayet için incelemelerin sürdüğünü belirtti.

Şikayet dilekçesinde İl İdaresi Kanunu işaret edildi:

“İkizköy sınırları içinde Milas Orman İşletme Müdürlüğü Kayadere Orman  İşletme Şefliğinin  136, 137 no’lu orman bölmelerinde  ve Karacahisar Orman İşletme Şefliğinin 135 no’lu orman bölmesinde yer alan Akbelen ormanının 24.07.2023 günü başlayan orman kesim işlemini uygulatan ve Anayasal suçu engellemek için yurttaşlık görevini yerine getiren yurttaşlara karşı kolluk gücünün zor kullanılmasından sorumlu olan ve bu suretle kamu düzeninin bozulmasına neden olan Muğla Valisi Orhan Tavlı hakkında;  5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9. ve 11 . maddelerine  göre uygulamak ve uygulatmakla yükümlü olduğu Anayasanın 169. Maddesini ihlal suretiyle Anayasal suç işlenmesine ve kamu düzeninin bozulmasına neden olarak; Anayasanın 169. Maddesini ihlal suretiyle Anayasal suç işlemekten ve  görevi kötüye kullanmaktan dolayı 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu  Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamında soruşturma başlatılarak Yargıtay ilgili ceza dairesinde dava açılmasına ve neticeten bağlı olduğu kanunlar gereğince cezalandırılmasına karar verilmesi talebidir.”

Anayasa: Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez

Şikayet dilekçesinde ayrıca normlar hiyerarşisine göre en üst bağlayıcı norm olan Anayasanın 169. Maddesine de işaret edildi. Madde şöyle:

“Devlet, ormanların korunması ve sahalarının genişletilmesi için gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır. Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir, bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık yapılamaz. Bütün ormanların gözetimi Devlete aittir. Devlet ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz. Devlet ormanları kanuna göre, Devletçe yönetilir ve işletilir. Bu ormanlar zamanaşımı ile mülk edinilemez ve kamu yararı dışında irtifak hakkına konu olamaz. Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez. Ormanların tahrip edilmesine yol açan siyasi propaganda yapılamaz; münhasıran orman suçları için genel ve özel af çıkarılamaz. Ormanları yakmak, ormanı yok etmek veya daraltmak amacıyla işlenen suçlar genel ve özel af kapsamına alınamaz.”

‘Vali, Anayasal suç işledi, görevi kötüye kullandı’

“Anayasanın Muğla Valiliğini bağlayan ve istisna tanımayan EMREDİCİ bu hükmü nedeniyle, Akbelen ormanının maden ocağına çevirilebilmesi mümkün değildir” denilen dilekçede şunlara yer verildi:

“[…]  24.07.2023 günü başlatılan anayasal suç niteliğindeki orman kesim işlemini engellemek üzere Anayasal görevlerini ifa eden yurttaşlara Muğla Valisinin sorumluluğunda ve talimatında cebir kullanılarak yurttaşlar gözaltına alınmış ve orman kesim işleminin sürdürülmesi sağlanarak Anayasal suç ısrarla işlenmeye devam edilmiştir.

Yukarıda belirtilen ve res’en nazar-ı itibara alınacak hususlar doğrultusunda Muğla, Milas, İkizköy sınırları içinde (Akbelen ormanı olarak bilinen) Milas Orman İşletme Müdürlüğü Kayadere Orman İşletme Şefliğinin 136, 137   no’lu orman bölmelerinde ve Karacahisar Orman İşletme Şefliğinin 135 no’lu orman bölmesinde yer alan Akbelen ormanının 24.07.2023 günü başlayan orman kesim işlemini uygulatan ve Anayasal suçu engellemek için yurttaşlık görevini yerine getiren yurttaşlara karşı kolluk gücünün zor kullanılmasından sorumlu olan ve bu suretle kamu düzeninin bozulmasına neden olan Muğla Valisi Orhan Tavlı hakkında;  5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9. ve 11 . maddelerine göre uygulamak ve uygulatmakla yükümlü olduğu Anayasanın 169. Maddesini ihlal suretiyle Anayasal suç işlenmesine ve kamu düzeninin bozulmasına neden olarak; Anayasanın 169. Maddesini ihlal suretiyle Anayasal suç işlemekten ve  görevi kötüye kullanmaktan dolayı  4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamında soruşturma başlatılarak Yargıtay ilgili ceza dairesinde dava açılmasına ve neticeten bağlı olduğu kanunlar gereğince cezalandırılmasına  karar verilmesini saygıyla vekaleten talep ederiz.”

You may also like

Comments

Comments are closed.