LGBTİ+Manşet

ABD İstanbul başkonsolosluğunun penceresinde dev gökkuşağı bayrağı

0

ABD İstanbul Başkonsolosluğu, LGBTİ hareketinin sembolü olan gökkuşağı bayrağını sergiliyor. Konsolosluk, astıkları bayrağın fotoğrafını da Instagram’dan paylaştı.

Başkan Obama’nın 2015 Haziran ayını Lezbiyen, Gey, Biseksüel ve Trans OnurAyı ilan eden bildirgesinin ardından,  A.B.D.’nin İstanbul Başkonsolosluğu, Türkiye ve tüm dünyada LGBT haklarının destekçisi olarak, LGBT hareketinin sembolü olan gökkuşağı bayrağını sergiliyor.

4

ABD İstanbul Başkonsolosluğu, LGBTİ bayrağını Instagram’dan paylaştı.

Obama’nın bildirgesinin tam metni;

HERKES ONURLU BİR HAYATI HAK EDER

Ulusumuzun, tüm insanların eşit yaratıldığı gerçeğini ilan etmek üzere bir araya geldiği ilk andan itibaren cesur ve azimli vatanseverler kuruluş vaadimizi arılaştırmak ve demokrasinin erimini genişletmek için mücadele vermişlerdir. İki yüz yılı aşan bir mücadele ve özveri sonucunda ülkemiz sivil hakların kapsamını genişletmiş ve eşit koruma ilkesine anayasada yer vermiştir.

Tüm bu çaba ve sekteler arasında, daha özgür ve adil bir topluma doğru ilerleyen bir yörünge görüyoruz. Öte yandan, her bireye aynı hak ve fırsatlar tanınana dek gerçekten eşit olamayacağımızı – birimiz ayrımcılığa maruz kaldığında, hepimizin etkilendiğini – ve lezbiyen, gey, biseksüel ve trans (LGBT) kardeşlerimiz hukuk karşısında başkaları gibi muamele görene dek bu yolculuğun tamamlanmayacağını hatırlıyoruz.

Ayağa kalkan, sesini duyuran ve hikayesini paylaşan kararlı bireyler, ülkemizin dört bir yanında  olağanüstü bir ilerleme kaydedilmesini sağlamıştır. LGBT’lere yönelik işyerinde ayrımcılık  hakkında çığır açan Başkanlık Emirnamesi sayesinde,  Federal düzeyde çalışan taşeronlara yönelik önlemler bu yılın başlarında yürürlüğe girmiştir; cinsel yönelim ve cinsel kimliğe dayalı  ayrımcılığa karşı koruma sağlamaktadır. Federal Hükümet şu anda çalışanların ve taşeronların  kime aşık olduklarına göre değil, yaptıkları işin kalitesine göre değerlendirilmesini sağlayarak  örnek teşkil etmektedir. Kongre’ye tüm Amerikalıların, çalıştıkları yere bakılmaksızın bu  korunmalardan yararlanabilmesini sağlayacak yasalar yapmaları yönünde çağrıda bulunmayı  sürdüreceğim.

Ülkenin pek çok yerindeki topluluklar içerisinde LGBT Amerikalıların potansiyelini kısıtlayan bariyerler yerle bir edilmiştir, ancak ayrımcılık ve adaletsiz muamele ile karşılaşan birey sayısı  halen çok fazladır. Hükümetim cinsel yönelimi değiştirme odaklı terapinin reşit olmayan bireylere uygulanmasının yasaklanmasına yönelik çabaları desteklemektedir, çünkü bu terapinin büyük hasarlara yol açabileceğine dair bilimsel kanıtlar göz ardı edilemeyecek boyuttadır.

Cinsel yönelim ve cinsiyet bakımından azınlıklara mensup kişilerin – özellikle de trans bireyler ve cinsiyet kalıplarına uymayan kişilerin – karşılaştığı benzersiz zorlukları anlıyor, bu zorlukları ele alma yolunda adımlar atıyoruz. Pek çok farklı türde aile olabileceğinin de farkındayız. İster biyolojik olsun, ister koruyucu, ister evlatlık, aile tarafından benimsenme LGBTQ gençlerde intihar ve zarar görme durumlarını önlemede önemli bir etmendir; akıl sağlığı uzmanları da aile içi iletişim ve katılımı destekleyici kaynaklar oluşturmuşlardır.

Sayısız genç, yalnızca her şey daha iyi olacak demenin yetmediği düşüncesinde, harekete  geçmemiz de gerekiyor. Sınıflarımızda sataşma ve taciz ile mücadele etmeyi sürdürerek, her  öğrenciye öğrenip ve gelişebileceği sağlıklı bir ortam sağlamaya devam ediyoruz. Federal Hükümet çapında, tüm LGBT bireylerin hak ettiği fırsatların yanı sıra, ihtiyaçları olan kaynak ve  hizmetlere erişmelerini mümkün kılmak için her gün çalışmalar yapmaktayız. Pek fazla LGBTQ  genç evsiz kalma tehdidi ile karşı karşıyadır ve yetişkinlerin pek çoğu da kötü muameleye maruz  kalmayacakları, makul fiyatlı konutlar bulmakta zorlanmaktadır; bu nedenle hükümetim, güvenli  ve destek görecekleri yerleşimlere eşit şartlarda yaşamları boyunca erişebilmelerini sağlamak için çabalamaktadır. HIV’nin gey ve biseksüel erkek ve trans kadın toplulukları üzerindeki orantısız yükünü ele alabilmek için Ulusal HIV/AIDS Stratejimizi güncellemekteyiz. Yasal olarak evli durumdaki eşcinsel çiftlere aile ve eşlere sağlanan sosyal yardım hizmetlerini sunmaya devam etmekteyiz. LGBT hakları meselesinin, insan hakları meselesi olduğunu bildiğimiz için de dünyanın her yerindeki LGBT bireylerin korunmasını ve desteklenmesini savunmaktayız.

Cinsel kimlikleri ya da yönelimleri ne olursa olsun, herkes korku ve şiddetten uzak, ayrımcılık ile karşılaşmadan onurlu ve gururlu hayatlar sürmeyi hak eder. Lezbiyen, gey, biseksüel ve trans onur ayı boyunca, LGBT bireylerin Ulusumuzun dokusuna işlediği mağrur mirası anıyor, birliğimizi kusursuz hale getirmek için mücadele verenleri onurlandırıyor ve her çocuğun ülkenin ona destek verdiğini, onunla gurur duyduğunu ve onu olduğu gibi kucaklayacağı ayırdında büyüyeceği bir toplum kurmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Böylece, ben, Barack Obama, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak Anayasa’nın bana verdiği yetkiye ve Birleşik Devletler yasalarına dayanarak 2015 Haziran ayını  Lezbiyen, Gey, Biseksüel ve Trans Onur Ayı ilan ediyorum. Birleşik Devletler halkını önyargıyı var olduğu her yerde yok etmeye ve Amerikan halkının muazzam çeşitliliğini kutlamaya çağırıyorum.

Yukarıdaki hususları tasdiken imzam, Mayıs ayının bu yirmi dokuzuncu günü, yüce Tanrımızın iki bin on beşinci ve Amerika Birleşik Devletleri’nin Bağımsızlığının iki yüz otuz dokuzuncu yılında, buna tanıktır.”

More in LGBTİ+

You may also like

Comments

Comments are closed.