ManşetEnerji

AB, iklim hedefleriyle uyumlu sınır ötesi enerji projelerini destekleyecek

0

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, üye ülkelerdeki enerji altyapılarını modernize etmeyi ve birbirine bağlamayı amaçlayan Trans-Avrupa Enerji Ağı (TEN-E) yönetmeliği güncellemesini kabul etti.

Yeni kurallara göre birlik gelecekte enerji alanında iklim ve Avrupa Yeşil Mutabakatı hedeflerine uyumlu ve ortak çıkar sağlayan sınır ötesi projeleri destekleyecek.

Buna göre;

  • Bütün enerji projelerine zorunlu sürdürülebilirlik kriterleri getirilecek.
  • Yeni doğal gaz ve petrol projelerine mali destek verilmeyecek.
  • AB, hedeflerine uygun enerji projelerinin izin ve yetkilendirme prosedürlerini basitleştirecek ve hızlandıracak.
  • Yenilenebilir kaynaklardan sağlanan enerjiye öncelik verilecek.
  • Yatırımlar enerji verimliliğini, rekabet gücünü ve arz güvenliğini artıran yeşil ve iklim dostu alanlara aktarılacak.
  • Hidrojen altyapısının geliştirilmesi, karbon yakalama ve depolamaya yönelik projelere finansman sağlanacak.

Söz konusu değişiklikler, AB Resmi Gazetesi‘nde yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

TEN-E çerçevesinde 2013 yılından beri pek çok ülkeyi kapsayan doğal gaz boru hattı gibi projeler, “ortak fayda” sağladığı gerekçesiyle AB mali desteği gibi imkanlardan faydalanıyordu.

Kategori: Manşet

İlginizi çekebilir

Comments

Comments are closed.