EkolojiManşet

20 barodan ekolojik kriz uyarısı: Sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşam hakkı yok edildi

0

Çevre ve Kent Hukuk Komisyonu’nun sonuç bildirgesinde, “Yaşadığımız ekolojik kriz, küresel kapitalizm merkezli çevre ve kentleşme politikalarının sonucu.  Türkiye’de de kapitalizm, içine girdiği krizi doğaya saldırarak aşmak istiyor’ ifadelerine yer verildi.

Türkiye’den 20 baroya kayıtlı kent ve çevre hukuku alanında çalışmalar yürüten avukatlar ile Baroların Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu temsilcileri, üçüncü toplantısını 13-14 Temmuz’da Denizli Barosu ev sahipliğinde yaptı.  Komisyon toplantı sonrası yayımladığı bildirgede, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkının yok edildiği,  küresel iklim krizinin içinde bulunduğumuz günlerde, her kentin kendi özelinde de  büyük ekolojik sorunlar yaşadığı tespitinde bulundu.

Sonuç bildirgesinde Kütahya, Uşak bölgesinde yoğunlaşan madencilik, Denizli ve Aydın’da sanayi atıklarının yanı sıra, yenilenebilir ve temiz enerji diye sunulan jeotermal santrallerin, tarımsal alanları tamamen yok ettiğine dikkat çekerek “Bölgede yaşayan, tarımla geçinen halkın ekonomik gücü azalmakta, santrallerin yarattığı hastalıklar ise en çok da  kanser vakalarının artışında kendini göstermektedir” ifadelerine yer verdi.

Üzüm ve incir üretimi jeotermaller nedeniyle düşüyor

Komisyonunun bildirgesindeki tespitler arasında şunlar yer aldı:

-Türkiye’nin zeytin, üzüm ve incir üretim deposu olan Aydın’da bu ürünlerin kalitesi ve niteliği, denetimsiz jeotermal santrallerin verdiği çevresel zararlardan dolayı her geçen gün düşüyor.

-Jeotermaller, bulundukları bölgede asit yağmurlarına neden olarak doğrudan tüm canlı yaşamına zarar veriyor; yeraltına tekrar basılmayan artık sularda bulunan ağır metaller suyu ve toprağı kanserojen hale getiriyor.

Büyük Menderes zehir akıyor

-Bir zamanların tarım alanı olan Büyük Menderes havzasını besleyen nehir, artan kirlilikten dolayı artık bir zehir nehri haline geliyor.

-Kamu kurumları birincil görevleri olan denetim ve izleme faaliyetlerini, büyük sermayenin maden ve enerji alanında yoğunlaşmış şirketlerine karşı yerine getirmiyor, daha verimli ve etkin olacak diye devlet tarafından daha önce özelleştirilen sektörlerde, hiçbir denetim mekanizması çalışmamakta, çevresel zararlar kamunun üzerine bırakılırken, kârlar birkaç özel şirketin oluyor.

Murat Dağı’na madencilik izni açıklanamaz

Murat Dağı’nda açılmak istenen madene de dikkat çekilen bildirgede şu ifadeler yer aldı:

“Bölgede yoğunlaşan kirliliğe rağmen Kütahya Murat Dağı’nda bulunan ormanlık alana, üstelik 1. derece deprem bölgesinde bulunmasına rağmen altın-gümüş madenciliği için izin verilmesi hiçbir bilimsel mantıkla açıklanamaz. Maden şirketlerine her türlü kolaylık gösterilirken, sektör temsilcilerinin hâlâ şikayet ederek kendilerine yeni ayrıcalıklar talep etmesi ise bu sektör temsilcilerinin tüm topluma ve yaşama karşı yabancılaştıklarının göstergesidir.”

Nükleer Santrallere karşı mücadelemiz sürecek

“Toplum yararına yatırımlar, tarihi, kültürel ve doğal varlıkları dikkate alan, tüm canlıların geleceğini öncelik kılan projelerin değerlendirilmesi ve ülke geleceği açısından tehdit oluşturmaya müsaade etmeyecek şekilde önceliği kamu yararı olan denetleme mekanizmalarının mutlaka  işletilmesi gerekmektedir” ifadelerinin yer aldığı sonuç bildirgesinde nükleer santrallerle ilgili şu görüşler paylaşıldı: “Fukuşima ve Çernobil felaketlerinin sonuçları gözümüzün önündeyken Akkuyu’ya yapılmak istenen nükleer santralin temelinde çatlaklar oluştuğu haberlerine karşı, olaya ciddiyetle yaklaşılmamıştır. Böyle bir durumun yaratacağı olası faciaların etkisi yüzyıllarca sürebilir ve bölgedeki tüm canlıların felaketi anlamına gelebilecektir. Yetkililer olası zararlara karşı, gerekli önlemleri almamaktadırlar. Bugünkü ve gelecek kuşakların yaşamı için çok büyük tehlike yaratan, dünyayı radyoaktif atık deposu haline getiren nükleer güç santrali projelerine karşı mücadelemiz sürecektir..

Ekolojik kriz, doğaya saldırarak aşılmaz

Komisyonun sonuç bildirgesinde başkanlık rejimini de eleştirilerek “Yaşadığımız ekolojik kriz, küresel kapitalizm merkezli çevre ve kentleşme politikalarının sonucudur. Türkiye’de de kapitalizm, içine girdiği krizi doğaya saldırarak aşmak istemektedir. Türkiye’deki Başkanlık rejimi ise bu sistemin bir parçasıdır ve yaşam odaklı değil, güç odaklıdır” denildi.

Sonuç bildirgesinde şu öneriler yapıldı:

-İdare, anayasal sorumluluk ve görevlerini yerine getirerek doğayı ve hayatı korumalıdır, hukuk kurallarını usulen değil işlevsel olarak doğayı ve halk sağlığını korumayı amaçlayarak uygulamalı,

-Hukuk güvenliğini ortadan kaldıran, idarenin denetlenebilirliğini sınırlayan, demokrasiyi, sağlıklı ve dengeli çevrede yaşama hakkına ilişkin hukuki güvenceleri aşındıran başkanlık rejiminden bir an önce vazgeçilmeli,

-Toplum bir bütün olarak yaşam haklarına sahip çıkmalı ve temel haklarından ödün vermemeli,

Komisyon üyesi barolar dördüncü toplantının 28-29 Eylül tarihlerinde Urfa Barosu ev sahipliğinde gerçekleştirileceğini belirtti.

More in Ekoloji

You may also like

Comments

Comments are closed.