DoğaEkolojiManşet

123 STK’den ortak bildiri: Doğa Koruma Kurulu kapatılmasın

0

Cumhurbaşkanlığı’na onaylanmak üzere gönderilen kararname taslağı ile kapatılması öngörülen Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü için 123 ekoloji örgütü ortak açıklama yaptı. Açıklamada, “daha etkili doğa koruma için daha güçlü kurumsal yapı istiyoruz” denildi.

Çevre ve ekoloji alanlarında çalışan 123 STK, kurumsal yapısına son verip Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlanmak istenen Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü için ortak bir metne imza attı. ‘Yeryüzündeki en önemli yedi gen merkezinden biri olarak bilinen ve biyolojik çeşitlilik bakımından bulunduğu coğrafyanın en önemli ülkesi olan Türkiye’de kilit öneme sahip bu kurumun kapatılmasına itiraz edilen metinde, şu ifadeler yer aldı: “Yakın zamanda kurulmuş olmalarına rağmen bu iki Genel Müdürlük Türkiye’de başta arazi kullanımı planlaması, arazi tahribatının önlenmesi ve dengelenmesi gibi geleceğimiz için büyük öneme sahip konularda kritik ilerlemeler kaydetmiştir. Nüfusun da artışıyla birlikte giderek azalan doğal kaynaklarımızın planlanması ve yönetilmesi konusunda öncü rol oynayan ve küresel ölçekte kabul gören politikaları ülkemize kazandıran bu kilit kurumların da Daire Başkanlığı düzeyine indirgenmesinin bu önemli kazanımların kaybedilmesine neden olacağından endişe etmekteyiz.”

Açıklama metninde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile halen Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün birleştirilmesi ve birleşmenin ardından günümüz ihtiyaçlarına cevap veren bir çerçeve doğa koruma yasasının çıkarılması önerildi.

Tabiat Kanunu İzleme Girişimi üyesi 123 STK’nin imzasıyla açıklanan metin şöyle:

“Cumhurbaşkanlığı Makamına onaylanmak üzere sunulan Kararname Taslağı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün kapatılarak Orman Genel Müdürlüğü altında daire başkanlıkları olarak yeniden düzenlenmek istendiğini öğrenmiş bulunmaktayız.

Yeryüzündeki en önemli 7 gen merkezinden biri olarak bilinen Türkiye biyolojik çeşitlilik bakımından bulunduğu coğrafyanın en önemli ülkesidir. Stratejik konumu ile Türkiye çok sayıda türün varlığını sürdürebilmesi bakımından anahtar ülke konumundadır. Bu nedenle Türkiye’nin doğa koruma alanındaki sorumluluğu herhangi bir ülkeninkinden daha fazladır. Bu zenginliğin korunması için toplam alanı 3,2 milyon hektarı aşan ve aralarında milli parkların da bulunduğu 598 koruma alanı ilan edilmiştir.

İlk kurulduğu yıllarda Orman Genel Müdürlüğü altında faaliyet gösteren doğa koruma ve milli park çalışmaları, dünyada ve ülkemizdeki korunan alanlara yönelik yükselen algı ve korunan alanların sayısındaki artışa paralel olarak 1976 yılında Orman Bakanlığı bünyesinde  “Milli Parklar ve Avcılık Genel Müdürlüğü” olarak yapılandırılmıştır.

1982 yılında bugün olduğu üzere Tarım Bakanlığı ile Orman Bakanlığının birleştirilmesini takiben bu Genel Müdürlük kapatılmış ve Orman Genel Müdürlüğü altında “Milli Parklar Daire Başkanlığı” olarak düzenlenmiştir. Kurumun Genel Müdürlük düzeyinden Daire başkanlığı düzeyine indirildiği bu dönem Türkiye doğa koruma tarihinin en etkisiz olduğu dönemlerden biri olarak hala anılmaktadır. Nitekim 1991 yılında bu birim tekrar Genel Müdürlük düzeyine yükseltilmiştir.

Yıllardır, doğa korumayla ilgili daha güçlü bir yapının oluşturulması beklenirken daha önce denenen ve doğa koruma adına çok başarısız olan bu yapıya yeniden dönülmesi ülkemiz doğasına yapılabilecek en büyük kötülük olacaktır.  Çünkü doğa koruma orman alanlarının dışında sulak alanları, bozkırları, denizleri ve bu yaşam ortamlarında varlıklarını sürdürmeye çalışan tüm canlıları kapsamaktadır. Bu değişiklik ülkemiz doğasının korunmasını zaafa düşürecek, uluslararası platformda ülkemizin itibar kaybetmesine, AB katılım sürecindeki görüşmelerde ülkemizin elinin zayıflamasına sebep olacaktır.

Bu kapsamda önerimiz;

Doğa korumanın daire başkanlıkları düzeyinde farklı birimler tarafından ele alınmasından ziyade tek ve güçlü bir kurumsal yapı altında toplanması; bu amaçla

–  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile halen Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün birleştirilmesi,

–  Birleşmenin ardından günümüz ihtiyaçlarına cevap veren bir çerçeve doğa koruma yasasının çıkarılmasıdır.

Diğer taraftan;

Aynı kararname kapsamında Daire Başkanlığı düzeyine indirgenmesi öngörülen kurumlar arasında Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ve Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü de yer almaktadır.

Yakın zamanda kurulmuş olmalarına rağmen bu iki Genel Müdürlük Türkiye’de başta arazi kullanımı planlaması, arazi tahribatının önlenmesi ve dengelenmesi gibi geleceğimiz için büyük öneme sahip konularda kritik ilerlemeler kaydetmiştir. Nüfusun da artışıyla birlikte giderek azalan doğal kaynaklarımızın planlanması ve yönetilmesi konusunda öncü rol oynayan ve küresel ölçekte kabul gören politikaları ülkemize kazandıran bu kilit kurumların da Daire Başkanlığı düzeyine indirgenmesinin bu önemli kazanımların kaybedilmesine neden olacağından endişe etmekteyiz.

Bu bağlamda diğer önerimiz yapılacak kurumsal değişikliklerin uzun vadeli çözüm oluşturacak ve küresel gelişmelere uyumlu olarak yapılmasına yönelik kapsamlı bir çalışma doğrultusunda şekillendirilmesidir. Biz aşağıda imzası bulunan Sivil Toplum Kuruluşları bu yönde yapılacak çalışmalara her türlü katkı ve desteği vermeye hazır olduğumuzu bildirmek isteriz.”

İmzacı STK’lerin listesi şöyle:

 1. Adana Gençlik Birliği Derneği
 2. Akyaka Kent Konseyi
 3. Alakır Kardeşliği Platformu
 4. Aşağıçerçi Köyü Güzelleştirme Derneği
 5. Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği Türkiye Bölümü
 6. Bartın Çevre Meclisi
 7. Belgrad Ormanı Koruma Gönüllüleri Derneği
 8. Bisikletliler Derneği
 9. Bodrum Mavi Yol Girişimi
 10. Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği
 11. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği
 12. Buldan Doğal Hayatı ve Kültürünü Koruma Derneği
 13. Çevre Ekoloji ve Yaban Yaşamı Destekleme Derneği
 14. Çevre Hukuku Derneği
 15. Çevre ve Kültürel Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL)
 16. Çiğ Süt Üreticileri ve Süt ve Süt Ürünleri Tüketicileri Grubu
 17. Datça Çevre ve Turizm Derneği
 18. Demokratik Eğitimciler Sendikası
 19. Deveciuşağı Çevre Koruma ve Kalkınma Derneği
 20. Doğa Araştırmaları Derneği
 21. Doğa Derneği
 22. Doğa Koruma Merkezi
 23. Doğa Koruma Vakfı
 24. Doğaseverler Derneği
 25. Doğa ve Çevre Vakfı
 26. Doğa ve Çevre Derneği
 27. Doğa ve Çevre Dostu Amatör Oltacılar Derneği
 28. Doğa ve Yaban Hayatı Koruma Derneği
 29. Doğal ve Kültürel Yaşam Girişimi
 30. Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği
 31. Doğal Yaşam Derneği
 32. Doğal Yaşamı Koruma Vakfı
 33. Edirne Doğa Sporları Kulübü Derneği
 34. Ege Derneği
 35. Ege Orman Vakfı
 36. Ekolojik Denge Derneği
 37. Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği
 38. Ekolojik Üreticiler Derneği
 39. Ekolojik Yaşam Derneği
 40. Ekolojik Yaşam Girişimcileri ve Gönüllüleri Derneği (EKOLOG)
 41. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği
 42. Emanetçiler Derneği
 43. Ergene Platformu
 44. Eskişehir Çevre Derneği
 45. Eurosolar Türkiye
 46. Fırtına Ekoloji Grubu
 47. Good4Trust.org
 48. Gökova Akyakayı Sevenler Derneği
 49. Greenpeace Akdeniz
 50. GÜMÇED Edremit Körfez Şubesi
 51. Gürsel Tonbul Çiftlik İşletmesi
 52. Halk Kültür Sanat ve Eğitim Derneği
 53. Hayvan Hakları Federasyonu
 54. Hayvanların Yaşam Haklarını Koruma Derneği
 55. Herkes için Mimarlık
 56. İğneada Doğal Ekosistemi Koruma Derneği (İğneada Doğa Elçileri)
 57. İklim Ağı
 58. İklim İçin Gençlik Girişimi
 59. İstanbul Kuş Gözlem Topluluğu
 60. İzmir Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu
 61. Kadıköyü Bilim Kültür ve Sanat Dostları Derneği
 62. Karaburun Kent Konseyi
 63. Karaburun Yerel Fok Komitesi
 64. Karaburun Sivil İnisiyatif
 65. Karadeniz Doğa Koruma Federasyonu
 66. Karadeniz Ekolojik Kalkınma Derneği
 67. Karadeniz Yazarlar Birliği Derneği
 68. Karaot Tohum Derneği
 69. Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği
 70. Kirazlı Ekolojik Yaşam Derneği
 71. Kolaylaştırıcı Dernek
 72. Kozak Yaylası Doğal Çevreyi Koruma Kültür ve Turizm Derneği
 73. KuzeyDoğa Derneği
 74. Küre Dağları Ekoturizm Derneği
 75. Küre Dağları Ekoturizm Geliştirme Kooperatifi (KEKOOP)
 76. Küresel Denge Derneği
 77. Mezopotamya Doğa Platformu
 78. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi
 79. Muğla Barosu Çevre Komisyonu
 80. NATURA Doğa ve Kültür Koruma Derneği
 81. Naturelife Dergisi
 82. Nilüfer Kent Konseyi
 83. ODTÜ Biyoloji ve Genetik Topluluğu (ODTÜ Biyogen)
 84. ODTÜ Kuş Gözlem Topluluğu
 85. ODTÜ Mezunları Derneği
 86. Osmaniye Çevre Platformu
 87. Proje Evi Kooperatifi
 88. Rize Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği
 89. Sarıyer Kent Konseyi Hayvan Hakları Komisyonu
 90. Slow Food Fikir Sahibi Damaklar Hareketi
 91. Slow Food Ankara Birliği
 92. Slowfood Türkiye Fırtına Vadisi Grubu
 93. Slow Food Yağmur Böreği Birliği
 94. Sualtı Araştırmaları Derneği
 95. Sürdürülebilir Kırsal ve Kentsel Kalkınma Derneği
 96. Tarımsal Kalkınma Derneği
 97. TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
 98. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası
 99. Toplum Sağlığı Araştırma ve Geliştirme Merkezi Derneği
 100. Toprak Ana Platformu
 101. Tüketiciyi ve İklimi Koruma Derneği (Tüvik-Der)
 102. Türetim Ekonomisi Derneği
 103. Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Kurumu
 104. Türkiye Çevre Platformu (TÜRÇEP)
 105. Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV)
 106. TEMA Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı
 107. Türkiye Ormancılar Derneği
 108. Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği
 109. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD)
 110. Ulusal Genç Siyasetçiler Platformu
 111. 350 Ankara
 112. Validebağ Gönüllüleri Derneği
 113. WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı)
 114. Yağcılar ve Demircili Köyleri Çevre Derneği (YADEM)
 115. Yaşam Alanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği
 116. Yenişehir Çevre Hareketi
 117. Yeryüzüne Özgürlük Derneği
 118. Yeşil Adımlar Çevre Eğitim Derneği
 119. Yeşil Artvin Derneği
 120. Yeşil Asiler
 121. Yeşil Düşünce Derneği
 122. Yeşilist
 123. Yuva Derneği

 

More in Doğa

You may also like

Comments

Comments are closed.