EnerjiManşet

11 Temmuz’da Nükleer karşıtları Akkuyu’ya!

0
Akkuyu NGS

Türkiye’nin 2010 yılında Rusya ile milletlerarası bir anlaşma yapmak suretiyle Mersin/Akkuyu’da  inşa etmeye çalıştığı Akkuyu Nükleer Güç Santrali (Akkuyu NGS) için ve tüm Türkiye’nin geleceği için bir karar günü  11 Temmuz!  Bunun için meslek örgütleri ve seçilen bilir kişiler herkesin Mersin’e destek vermesini istiyor. Nükleer karşıtlarının ne kadar çok olduğunun görünmesi(evet sayıca!), Akkuyu’ya karşı ÇED iptal davası açanların yalnız bırakılmaması için haydi 11 Temmuz’da Akkuyu’ya!

Akkuyu NGS

Akkuyu NGS

İtirazlara rağmen!

Tüm doğa ve kültür varlıklarında yıkıma sebep olması başta olmak üzere projenin yapılması için hazırlanan ÇED raporlarındaki eksikliklerle beraber Akkuyu NGS için verilen ÇED olumlu kararı büyük tartışma konusu.

Zira 3130 sayfalık ÇED raporu  atıkların deniz yoluyla taşınacak olmasına dair Türkiye’nin Boğazlar’dan geçişi düzenleyen hukuk politikasıyla çelişmesi, radyoaktif salım envanterindeki bilgilerin yanlışlığı, atıkların doğaya vereceği hasara, santralin yaşam alanlarına etkisine ve santralin sökümü gibi konulara yer verilmemesi, kaza halinde herhangi bir tazminata dair bilgi bulunmaması, yine kaza halinde o bölgede yaşayan 3000 kişinin tahliyesine ilişkin tek bir cümle içermemesiyle tüm meslek örgütlerinin, bilim insanlarının nezdinde geçersiz ilan edilen, iptal edilmesi gereken hakkında da başvuru süresi dahilinde 3000 itiraz dilekçesi toplanmış bir rapor!

Fakat maalesef yukarıda bahsi geçen tüm itirazlara rağmen bu rapor Aralık 2014’te Rusya Devlet Başkanı Putin’in ziyaretine denk gelecek şekilde Çevre ve şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na Dava!

Tüm toplumsal itirazlara kulak tıkayarak Akkuyu NGS için onay veren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın peşini ise meslek ve çevre  örgütleri bırakmadı.  25 Kasım 2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği’nde bulunan hukuksuz geçici 1. maddenin, santralin ÇED olumlu kararına dayanak oluşturduğunu belirten örgütler (Türkiye Barolar Birliği, Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği(TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği(TTB)) dava açarak, hem ÇED Yönetmeliği’nin ilgili maddesinin hem de Akkuyu NGS’ye verilen ÇED olumlu kararının Danıştay tarafından iptalini istedi.

Davanın gerekçesi  yeni yönetmeliğin geçici 1. maddesine göre daha önceki yönetmelikler yürürlükteyken ÇED başvurusunda bulunan projeler için, farklı ÇED yönetmeliklerinin hangi hükmü proje lehineyse onun uygulanmasının öngörülmesiydi. Öyle ki eğer, Danıştay başvuruyu haklı bulursa, yeni ÇED Yönetmeliği’nin geçici 1. maddesi dayanak gösterilerek onaylanan tüm ÇED projeleri de geçersiz olacak durumda.

Keşif günü 11 Temmuz!

Neticede Mersin İli, Gülnar İlçesi, Büyükeceli Beldesinde yapımı planlanan Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesinin ÇED olumlu kararı’nın iptali için EGEÇEP, Av. Arif Ali Cangı; Ertuğrul Kürkçü, Av Mehmet Horuş diğer bir kanattan da Mersin Çevre ve Doğa Derneği Başkanı Sabahat Aslan, Av.Semra Kabasakal ve diğer meslek örgütleri tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 01.12.2014 günlü ve 3688 sayılı Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu kararının iptali istemiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığına karşı açılan davada; Danıştay 14.Dairesi  11 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilecek  keşif ve bilir kişi incelemesi yapılmasına karar verdi.

Seçilen Bilirkişiler :

1-Prof. Dr. Niyazi Meriç, Ankara Üniv. Müh. Fak. Nükleer Bilimler Enstitüsü Bölümü

2-Prof. Dr. Haluk Yücel, Ankara Üniv. Müh. Fak. Nükleer Bilimler Enstitüsü Bölümü

3-Prof. Dr. Ayşe Nilsun Demir, Ankara Üniv. Ziraat Fak. Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü

4-Prof. Dr. Yusuf Kağan Kadıoğlu, Ankara Üniv. Mühendislik Fak. Jeoloji Mühendisliği Bölümü

5-Prof. Dr. Üner Çolak, İstanbul Teknik Üniv. Enerji Enstitüsü Nükleer Araştırmalar Anabilim Dalı

6-Prof. Dr. İsmail Toröz, İstanbul Teknik Üniv. İnş. Fak. Çevre Mühendisliği Bölümü

7-Prof. Dr. Kadir Alp, İstanbul Teknik Üniv. İnş. Fak. Çevre Mühendisliği Bölümü

8-Prof. Dr. Mustafa Sait Yazgan, İstanbul Teknik Üniv. İnşaat Fak. Çevre Mühendisliği Bölümü

9-Prof. Dr. Abdul Hayır, İstanbul Teknik Üniv. İnş. Fak. İnşaat Mühendisliği Bölümü

10-Prof. Dr. Ahmet Duran Şahin, İstanbul Teknik Üniv. Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Meteoroloji Mühündesliği Bölümü

11-Prof. Dr. Lütfiye Eryılmaz, İstanbul Üniv. Fen Fak. Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı

12-Prof. Dr. İlhan Kocaarslan, İstanbul Üniv. Müh. Fak. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

13-Prof. Dr. Ali Osman Öncel, İstanbul Üniv. Mühendislik Fak. Jeofizik Mühendisliği Bölümü

14-Prof. Dr. Yusuf Güneş, İstanbul Üniv. Orman Fakültesi, Orman Müh. Bölümü, Çevre ve Orman Hukuku Anabilim Dalı

15-Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Gazi Üniv. Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Bülümü

 

Haber:Pınar Demircan

(Yeşil Gazete)

 

More in Enerji

You may also like

Comments

Comments are closed.