EnerjiManşet

Karabiga’da kömüre geçit yok

0

Çanakkale İdare Mahkemesi, Karabiga Temiz Doğa Derneği’nin açtığı dava sonucu Cenal Elektrik Kömür Santrali projesinin ÇED raporu hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi.

page_IMG_0412

Karabiga Temiz Doğa Derneği‘nin açıklaması şöyle:

CENAL Elektrik A.Ş. projeyi 4 parçaya bölüp ÇED almaya çalışmıştı

“9 Mayıs 2012’de Bakanlık’tan çıkan ÇED Olumlu kararının yürütmesi 19 Temmuz 2013 tarihinde durdurulmuş, ilgili ÇED Olumlu kararı özellikle santralin kurulacağı arazinin Karabiga’daki yaşam alanlarına yakınlığından, bölgedeki Priapos Antik Kenti, zeytinlikler ve doğal varlıklar üzerinde zararlı etkiler bırakacağından ötürü Çanakkale İdare Mahkemesi tarafından 31 Aralık 2013 tarihinde iptal edilmiştir.”

Mahkemeden önce yürütmeyi durdurma, sonrasında da iptal kararı çıkarken, CENAL Elektrik A.Ş. yetkilileri boş durmamış, ÇED Olumlu kararının yürütmesinin durdurulması üzerine projeyi 4 parçaya bölüp Çevre ve Şehircilik Bakanlığı önüne götürmüştü. “CENAL Enerji Santrali ve Derin Deniz Deşarjı”, “CENAL Atık Depolama Sahası”, “CENAL Deniz yapıları” ve “CENAL Yeni Dolgu Alanı” isimleriyle ayrı ayrı 4 farklı ÇED süreci yürütülmüştür. “CENAL Enerji Santrali ve Derin Deniz Deşarjı” ve “CENAL Atık Depolama Sahası” projelerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ÇED Olumlu, CENAL Yeni Dolgu Alanı projesi için ÇED Gerekli Değildir kararı verilmiştir.

Ancak, 19 Temmuz 2013 tarihindeki yürütmeyi durdurma kararının ardından 4’e bölünerek kamu denetiminden kaçırılma planı, Cenal Atık Depolama Sahası projesine ilişkin ÇED Olumlu kararı hakkında, 3 Mart 2014’te Çanakkale İdare Mahkemesi’nin verdiği yürütmeyi durdurma kararı ile sekteye uğramıştır.”

Karabiga Temiz Doğa Derneği ve Karabigalı yurttaşlar  4’e bölünen projenin farklı ayakları hakkında yargıya başvuruda bulunup ve ÇED Olumlu ile ÇED Gerekli değildir kararlarının yürütmelerinin durdurulmasını ve iptalini istemişti. Hukuki mücadele sonuç verdi ve Çanakkale İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Karar sonrası Karabiga 'selfie'si

Karar sonrası Karabiga ‘selfie’si

Mahkeme: ÇED dosyası tek olmalı

Mahkeme gerekçeli kararında; “Dava konusu işlemin tesis edildiği tarihte yürürlükte bulunan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin 25. maddesinde, birden fazla projeyi kapsayan entegre bir projenin planlanması halinde, entegre proje için davalı idare tarafından tek Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası veya Proje Tanıtım Dosyası hazırlanmasının istenilmesi gerektiği görülmektedir.” açıklamasını yaptı.

Yürütmeyi durdurma kararı, anılan alanda termik santral kurulmasının, yerleşim alanlarına yakınlığı nedeniyle hukuka aykırı olduğunu da ortaya koyuyor. 

Karabiga Temiz Doğa Derneği, “Doğamızın, yaşam alanlarımızın yok edilmemesi, üzerimizdeki kömür belasını defetme adına; yasal ve meşru mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğimiz” açıklamasını yaptı.

(karaatlas.org/Yeşil Gazete)

Kategori: Enerji

İlginizi çekebilir

Comments

Comments are closed.