DünyaManşet

Yunanistan : SYRIZA seçimlere yeşillenmiş giriyor

0

yunanistan- Syriza - yeşillerYunanistan 25 Ocak’ta  Yunanistan parlamento seçimleri için sandık başına gidiyor. Anketlerde Çipras (Tsipras)’ın başkanlığını yaptığı radikal sol parti SYRİZA en yakın rakibi muhafazakar Yeni Demokrasi’nin %4-5 puan önünde görünüyor.

Geleneksel olarak Yeni Demokrasi ve  sosyal demokrat PASOK  egemenliğinde geçen  Yunanistan seçim sistemi bu sefer bir çok sürpriz getirmeye hazır.

Kamuoyu araştırmaları iktidar ortağı PASOK’un barajı geçmesini bile şüpheli görüyor. Geçen seçimlere göre oy kaybeden faşist Altın Şafak Partisinin baraj sorunu bulunmuyor. Eski başbakanlardan ve PASOK liderlerinden Papandreu ise kurduğu yeni partiyle seçimlere hazırlanıyor.

Yunanistan’da seçim barajı %3. Bir çok parti barajı geçmek için zorlanırken seçimin kaderi büyük ölçüde bu partilerin barajı geçip geçmemelerine bağlı olarak şekillenecek.

Yunanistan seçim sistemi birinci gelen partiye büyük avantaj sağlayarak ilave 50 sandalye ile ödüllendiriyor.

Birinci parti olmak ve tek başına çoğunluğu sağlayabilmek için baş döndürücü işbirliği trafiği yaşanan süreçte SYRİZA-Ekolojist Yeşiller (Yunanistan Yeşiller Partisi) işbirliği kararı aldılar. Karar Yunanistan Ekolojist Yeşiller Partisinin 4 Ocak’ta yapılan kongresinde %60’lık bir çoğunluk kararıyla alındı.

300 sandalyelik meclis için SYRİZA 420 adayla yarışacak. Yeşiller’e ayrılan kontenjan 21 aday ve bunların 4-5’inin seçilebilecek durumda olduğu belirtiliyor.

Ekolojist Yeşiller Partisinin Kasım ayında deklare ettiği ve “Yeşil Çizgilerimiz” olarak belirlediği 22 maddelik protokol Syriza tarafından kabul edildi. Yeşillerle Syriza arasındaki işbirliğinin temelini oluşturan 22 maddelik protokolu aşağıda bulabilirsiniz.

Ülke için (Avrupa-çapındaki Yeşil Yeni Düzen ile uyumlu) yeni, uygulanabilir, ekolojik bir üretim modeline uygun sabit ekolojik duruş, SYRIZA ile ortak seçim adımlarının temelini oluşturan anlaşmadır. 

Yeşil yönelimli bir Sol hükümeti için

Ana ilkelerimiz aşağıdaki konuların güvencesini sağlayacaktır:

1.Müştereklerin korunması (su, hava, kıyılar, ormanlar, sulak alanlar, serbest şehir alanları, tarihi miras, sağlık, vs.), bunlara serbest erişim ve geleceğe sürdürülebilir şekilde intikalleri,
2.Fosil yakıtlardan uzaklaşan, yenilenebilir enerjiler ve enerji tasarrufunu destekleyen bir enerji modeli,
3.Tarım sektörünün organik ve kaliteli tarım vurgusu ile yeniden yapılandırılması,
4.Turizm modelinin değiştirilmesi (niteliksel ve alternatif yaklaşım, doğa koruma ve doğal alanları yeşertme çabalarıyla uyumlu biçimde),
5.İnşaat sektörünün konutların enerji verimliliğine ve biyoklimatik mimariye dönüşümü,
6.Madencilik sektörünün katı güvenlik ve çevre koruma yönetmelikleriyle sadece yeraltı madenciliğine dönüşümü,
7.Ulaşım sektöründe vurguyu demiryollarına yönelik değiştirmek,
8.Atık idaresini ‘azalt, yeniden kullan, geri dönüştür’ şekline çevirmek,
9.Yolsuzluk, adam kayırma, ve patronaj devleti anlayışına karşı değişiklikler,
10.Yapısal değişiklikler (seçim sisteminde basit orantısal temsil, yerel referandumlar, kilise-devlet ayrımı),
11.Toplumsal dayanışmayı ve sosyal ve dayanışma ekonomisi modellerini destekleyen politikalar uygulamak,
12.Kamu mallarının sağlıklı idaresi (enerji, su, ulaşım ağları),
13.Ekonomik tasfiye ve dönüşüm için bir ön şart olarak insan yapımı ve doğal çevrenin korunması (orman ve arsa tapu kadastrosunun tamamlanması, sulak alan haritalandırılmasının tamamlanması, ve entegre kıyı bölge idaresi),
14.Vergi kaçakçılığını, yeraltı ekonomisini, tekrar ve tekrar vergi toplama hamlelerini önleyecek, ve varlığın yeniden dağıtımını, ekonominin sürdürülebilir bir yöne çarkını sağlayacak adil ve uzun vadeli bir vergi sistemi,
15.Kamu sektörünün ve memuriyetin, devletlüler ve hizmetliler şeklinde ayrımlardansa, uygulamaları geliştirme, liyakat, ve etraflı kalite odaklı bir şekilde gözden geçirilmesi,
16.Tüm üye devletler için akların ekonomik ve siyasi eşitliğini güvenceye alacak ve kaynakların zayıf ekonomilere karşı güçlülere gitmesini durduracak şekilde radikal değişikliklerle AB’nin ve AB’nin entegrasyonunun demokratikleştirilmesi, ve Yunanistan’ın jeopolitik haritadaki yerini, karşılıklı saygılı bir arada yaşamayı ve ciddi çapta silahsızlanmayı temin eder şekilde yeniden tanımlama,
17.Ada bölgelerinin ana kara bölgeleri ile eşit muamelesinin temini,
18.Çölleşme süreci ile başa çıkma,
19.Geniş kamu alanlarının turizm için tesisi, dev rüzgâr ve güneş tesisleri gibi büyük özelleştirme projelerinin reddi,
20.Küçük ve büyük sulak alanların, kuşların küresel göç yolları ile ilişkili adaların korunması,
21.Kıyısal balıkçılık alanları politikalarının desteklenmesi,
22.Yerel sakinlerin her konuda tam bilgilendirilmelerinin sağlanması.

 

Yeşil Gazete

( 22 maddenin çevirisi için Alidost Numan ve Kostas Loukeris’e teşekkür ederiz.

More in Dünya

You may also like

Comments

Comments are closed.