Basında Yeşiller

Yüksel Selek: “Yeni Anayasa ekolojik bir anayasa olmalı”

0

TV8’in internet haber sitesi Farklı Haber 8, Nasıl Bir Anayasa başlığıyla yaptığı yazı dizisi kapsamında Yeşiller Partisi Eşsözcüsü Yüksel Selek’le konuştu.

Selek, neden yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğunu, Yeşilller Partisi’nin yeni anayasa için olmazsa olmazlarını değerlendirdi.

Söyleşi şöyle:

Yeni Anayasaya neden ihtiyaç var? Geçmiş anayasalar üzerine mi olmalı yoksa sıfırdan bir anayasa mı olmalı?

Yeni Anayasa elbette 12 Eylül Anayasası yok sayılarak hazırlanmalı. Çünkü, mevcut Anayasa totaliter bir yaklaşımla, devleti vatandaşlara karşı korumayı esas alan bir zihniyetin ürünüdür. Bu zihniyet, temel hak ve özgürlükleri kısıtlayan, anti demokratik, tek etnik kimliğe, tek dile dayalı homojen bir ulus inşa etmeyi hedefleyen 19. Yüzyıl ulus – devlet ideolojisiyle sınırlıdır. Değiştirilmesi teklif dahi edilemeyen maddelerle bu ideolojiyi tahkim eder. Yeni anayasa, bir toplumsal mutabakatın ifadesi olmalı.

Sizce yeni Anayasa’da öncelik ne olmalı?

Yeni Anayasa, toplumun tüm kesimlerinin katıldığı, kendini özgürce ifade edebildiği bir tartışma sürecinin sonunda yapılmalı. İçerikten önce kimler tarafından, nasıl bir yöntemle yapıldığı önem taşımaktadır. Anayasanın ruhu bu süreçte oluşur.

Katılımcı bir süreçte oluşan fikirlerin, temel bir yasa metni olarak tartışılıp kabul edileceği Meclisin temsil niteliği yüksek olmalı. Mevcut yüzde 10 barajla, mevcut siyasi partiler ve seçim yasalarıyla yapılacak 2011 Seçimleri sonucunda oluşacak yeni Meclis bu temsil kabiliyetine sahip olamaz. Bu nedenle, seçimlerden önce bir Anayasa değişikliği ile seçim barajı düşürülmeli ve partilerin seçime katılmalarının önündeki engeller kaldırılmalı. Anayasayı yapacak meclis çoğulcu değil, çoğulcu bir yapı kazanmalı.

Yeşiller Partisi olarak olmazsa olmaz dediğiniz konular neler?

Yeşiller Partisi olarak misyonumuz, temel hak ve özgürlükler bağlamında tüm bireysel hakların, topluluk haklarının, sosyal hakların ve dinsel, dilsel, cinsel farklılıkların tanınması ve anayasal güvenceye alınmasının yanı sıra “doğanın bir hak öznesi olarak tanınması ve haklarının güvenceye alınması”nı Anayasaya geçirmek.

Yine bununla bağlı olarak, Yeni Anayasanın ademi merkeziyetçi bir yönetim anlayışıyla hazırlanması yaşamsal önem taşıyor. Halkın ve yerel toplulukların, yaşam alanlarını korumak için, yerel, bölgesel ve diğer karar mekanizmalarına katılımının nasıl güvenceye alınacağı idari sistemle yakından ilgilidir. Yeni Anayasa ekolojik bir anayasa olmalı. (Farklıhaber8)

You may also like

Comments

Comments are closed.