Ekonomi

Yoksula 600 TL destek

0

CHP’nin ekonomi hedeflerini belirlediği yeni programına göre yoksulluk haritası çıkartılacak, asgari düzeyin altında geliri olan hanelere ayda 600 TL ödenecek.

CHP’nin ekonomi hedeflerini belirlediği yeni programına göre her yıl ortalama 700 bin kişiye sağlanacak yeni istihdamla birlikte işsizlik Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023’te yüzde 6’ya düşürülecek. Gelir vergisi oranları farklılaştırılırken ücretlilerden alınan vergi yükü azaltılacak, mazottaki ÖTV kalkacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin ekonomi programını bugün yirmiye yakın akademisyenle masaya yatıracak. Toplantıda Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak tarafından hazırlanan “Üreten ve Zenginleşmeyi Halkına Yayan Türkiye Programı” her yönüyle tartışılacak.

Ana ilkesi “Hedefimiz üreten ve halka yayılan zenginleşmeyi öngören bir ekonomik düzendir” olarak belirlenen programın taslağını Cumhuriyet edindi. Önümüzdeki ay kamuoyuna açıklanması planlanan program taslağında yer alan başlıklardan bazıları şunlar:

Cumhuriyetin 100. yıldönümü 2023’e kadar yılda yüzde 7 büyüme artışı. 2023 yılında iki trilyon dolar gayri safi yurtiçi hasıla. 2023’te 25 bin dolar kişi başı gelir. Her yıl ortalama 700 bin kişiye istihdam. 2023’te işsizlik yüzde 6’ya düşürülecek.

İŞTE ÖNCELİKLER
Taslak programda, CHP’nin önerdiği ekonomi modelinin stratejik öncelikleri şöyle sıralandı:

İthalat ve dış tasarruflara bağımlılık yaratan büyüme stratejisi gözden geçirilecek
Dışa açık ancak sermaye hareketlerindeki dalgalanmalara dayanıklı, üretimi ve işgücünü seferber eden, yurtiçi tasarufu arttıran yeni büyüme stratejisine geçilecek.
Kadınların ve gençlerin üretime katılmalarına imkân sağlanacak.
Sanayi ve dinamik hizmetler öncülüğünde büyüme.
Kısa ve orta vadede büyümenin motoru ihracat olacak.,
Piyasaların başarısız olduğu alanlarda kamu müdahale ve denetiminin akılcı ve dengeli kullanılmasından çekinilmeyecek. Özellikle bölgesel gelişmişlik farklılıklarının giderilmesi ve yoksullukla mücadelede kamunun potansiyelinden faydalanılacak.

VERGİ YÜKÜ DÜŞECEK
Ekonomi programının en önemli ayaklarından birini oluşturan ‘maliye ve para politikası’ alanında CHP halka şunları vaat edecek:

Kamunun borç yükü yüzde 40’ın altına çekilecek.
Meclis’ten yetki almadan bütçe ödeneklerinin aşılması engellenecek. Meclis’te kesin hesap komisyonu kurulacak ve başkanı muhalefetten olacak.
Kamu harcamaları büyüme, istihdam ve verimlilik arttırıcı alanlara yönlendirilecek ve borçlanma dışı kaynaklarla harcamaların finansmanı esas olacak.
Vergi kayıp ve kaçakları en alt seviyeye indirilecek.
Kamu ihale sistemi uluslararası standartlara getirilecek.
Adil olmayan dolaylı vergi ağırlıklı yapı değiştirilecek.
Gelir vergisi oranları farklılaştırılacak. Ücretlilerin vergi yükü düşürülecek.

İŞ KURANA ÖZEL KREDİ
CHP ekonomi programının ana unsurlarından biri olan istihdamın korunması ve işsizliğin giderilmesi konusunda da topluma şu sözler veriliyor:

Çalışma hayatının kuralları Uluslararası Çalışma Örgütü normlarına uyumlu hale getirilecek.
KOBİ’lerin finansal kaynaklara ulaşımı kolaylaştırılacak.
Ziraat Bankası ve Halk Bankası özelleştirilmeyecek, çiftçi ve esnafa destekleri sürdürülecek.
Yeni iş kuran girişimciler özel kredi ile desteklenecek. Ar-Ge teşvik edilecek.
Kadın girişimcilere pozitif ayrımcılık uygulanacak.

Her ilde ihtiyaç olan mesleklere yönelik meslek analizleri hazırlanacak. Meslek eğitimi bu analizlere göre şekillendirilecek. İşini kaybedenlere yeni beceriler kazandıracak kısa vadeli eğitim programları hazırlanacak. Teknik meslek lisesi ve yüksek meslek okulundaki gençlerin tam zamanlı, sigortalı sayılması yoluyla mesleki teknik eğitim özendirilecek.

Yoksullukla mücadele için kamu sosyal harcamalarına öncelik verilecek. Vatandaşlık numarası ve adrese dayalı nüfus kayıt sistemiyle her türlü yardıma ilişkin envanter oluşturularak Türkiye’nin yoksulluk haritası çıkartılacak.
Nakit para yardımları kadınlara ödenecek. Asgari seviyenin altında geliri olan her haneye ayda en az 600 lira aile sigortası ödemesi yapılacak.

BANKA KREDİLERİNE BÖLGESEL DENGE
Banka kredilerinin bölgesel temelde adil dağılımı için mekanizmalar devreye sokulacak. Firma birleşmeleri ve stratejik ortaklıkların kurulması teşvik edilecek. Ücret üzerindeki vergi ve sosyal güvenlik primi yükümlülükleri indirilecek, enerji, ulaştırma, haberleşme maliyetleri aşağı çekilecek.

Bölgesel gelişmişlik farklarını azaltan bir teşvik sistemi kurulacak. Yatırım ortamının iyileştirilebilmesi için piyasaya giriş ve çıkış üzerindeki yükler hafifletilecek. Yerli ve uluslararası girişimciler arasında ayrım yapılmayacak. (Cumhuriyet)

More in Ekonomi

You may also like

Comments

Comments are closed.