Editörün SeçtikleriEkolojiManşetMedya-İnternet

[Yeşil Kamp-2] Assos’ta Yeşil Gazete atölyesi

0

Yeşil Düşünce Derneği‘nin bir geleneği haline gelen ancak pandemiyle geçen iki yılın ardından ilk kez düzenlenen Yeşil Kamp’ın ikinci gününde Yeşil Gazete ekibi olarak kampçılarla iklim haberciliğini konuştuk.

Farklı şehirlerden yüz küsur kampçının geldiği Yeşil Kamp’ta Yeşil Gazete’nin 14 yıla uzanan tarihinden, artık basılı gazetelerin ağırlığını yitirmesine; habere erişimden, TikTok’ta haber paylaşımlarına kadar birçok konuya değinildi.

Katılımcılardan gelen sorular ise medyanın araçlarının derinden değişimine ışık tutuyor, gazetelerin hala basılıyor olması garipseniyor.

En çok soru gelen konu ise görsel içerik. Okuyucuların Yeşil Gazete’den taleplerinde bilgiye hızlı erişim isteği öne çıkıyor. Hızlıca ulaşılabilecek, kategorilere ayrılmış içeriklere yoğun bir ilgi olduğu görülüyor.

Daha kısa içeriklere duyulan ihtiyaç: Bu ortak bir ses olarak yükseliyor.

Bir zamanların anaakımı, günümüzün iktidar medyasının iklim haberlerini işleyişi üzerine yapılan eleştiriler, haber önerilerini de beraberinde getiriyor: Fosil yakıtların sebep olduğu emisyonlardan ve iklim krizi haberlerindeki neden sonuç ilişkilerinden daha çok bahsedilmesi gerektiğine değiniliyor.

Katılımcıların iklim ve ekoloji hassasiyeti üzerinden geleneksel ve alternatif medya organlarındaki haber içeriklerini eleştirdiği atölyede, aşırı hava olaylarının iklim kriziyle bağdaştırılmadan verilmesine dikkat çekiliyor.

“Yeşil” olmanın yalnızca iklim ve ekoloji olmadığına işaret edilen atölyede ayrıca kadın ve LGBTİ+’lar gibi dezavantajlı kesimin öncelikli olarak iklim krizinden etkilenmesinden, temiz çevrenin bir insan hakkı olmasından ve ülkelerin ekonomik statülerinden hareketle hak temelli gazetecilikle ilişkisine değiniliyor.

Toplumsal cinsiyet, iklim okuryazarlığı, yeni medya, iklim okuryazarlığı ve yeni nesil gazetecilik gibi konuların ele alındığı atölye kampçıların sorularının yanıtlandırılmasının ardından son buldu.

You may also like

Comments

Comments are closed.