LGBTİ+

Uluslararası hak örgütlerinden trans aktivistlere destek

0

Yedi uluslararası insan hakları örgütü, polis şiddetine suç duyurusunda bulduktan sonra “polise görev yaptırmamak için direnme ve hakaretten” hapis cezası alan Pembe Hayat üyeleri için devlet yetkililerine bir mektup yolladı.

Uluslararası Trans Patolojizasyonunu Durdurma Kampanyası kapsamında yedi uluslararası insan hakları örgütü, polis şiddetine suç duyurusunda bulduktan sonra “polise görev yaptırmamak için direnme ve hakaretten” hapis cezası alan Pembe Hayat üyeleri için devlet yetkililerine bir mektup yolladı.

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer Üstün‘e gönderilen mektupta, “Türkiye Hükümeti’nin bu kadınlara karşı yapılan tüm suçlamaları düşürmesi, polisin gücünü kötüye kullanmasına izin veren muğlak yasaları düzeltmesi ve trans bireylerin güvenlik ve refahlarını iyileştirme konusunda somut adımlar atmayı taahhüt etmesini” istendi.

Mektupta yaşananların “trans bireylere karşı polis ve mahkemeler tarafından uygulanan sistematik ayrımcılığı ispatlar nitelikte olduğu” belirtildi.

Yetkililere, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Thomas Hammarberg’ün nefret suçu yasasının hayata geçirilmesine yönelik tavsiyesi, 2011 İlerleme Raporu’nda Türkiye’nin LGBT bireyler dahil olmak üzere tüm azınlıklara gerçek bir koruma sağlama konusundaki zorunluluğunun vurgulanması, Avrupa Parlementosu’nun 10 Şubat 2010’da,  Avrupa Birliği’ne tam üyelik sürecinde LGBT bireylerin korunmasının müzakere edilemez bir şart olduğunu söylediği ve son olarak Türkiye’nin Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine dayalı ayrımcılığa karşı mücadele konusundaki tavsiyeleri üzerine bu yükümlülükleri kabul ettiği hatırlatıldı.

Uluslararası Gey ve Lezbiyen İnsan Hakları Komisyonu (IGLHRC), COC Hollanda, Trans* Eşitliği için Küresel Hareket (GATE), Uluslararası Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İnterseks Birliği Avrupa Bölgesi (ILGA-Avrupa), Transgender Avrupa (TGEU), ARC-International ve STP 2012, Uluslararası Trans Patolojizasyonunu Durdurma Kampanyası tarafından imzalan mektupta talepler şöyle sıralandı.

* Buse Kılıçkaya, Selay Tunç ve Naz Güdümen’e bu davayla ilgili olarak yöneltilen tüm suçlamalar düşürülmeli.

* Polis ve mahkemelerin trans bireylere karşı kanunun uygulaması adı altında yaptığı ayrımcı muamelelere karşı bağımsız bir soruşturma açılmalı.

* Sık sık trans bireyleri hedef almakta kullanılan yasalar düzeltilmeli ya da kaldırılmalı.

* Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile polisin yetki ve görevleriyle ilgili diğer yasalar, polisin trans bireyleri, insan hakları savunucularını taciz etmesini engelleyecek ve polisi yaptıklarından sorumlu tutacak şekilde değiştirilmeli.

* Türkiye Hükümeti trans kişilerin haklarını koruyan bir yasa ile homofobi ve transfobi kaynaklı nefret suçlarını yasaklayan bir yasa da dahil olmak üzere, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğini de içeren ayrımcılık karşıtı yasaları TBMM’den geçirmeli.

* Trans bireyleri de içeren cinsel azınlıklara nasıl muamele edileceği konusunda, gelecekte LGBT kişilere karşı meydana gelebilecek polis tacizi, saldırıları ve kötü muameleleri engellemek adına  kanun güçlerindeki memurlara geniş kapsamlı bir eğitim verilmeli.

(Bianet)

More in LGBTİ+

You may also like

Comments

Comments are closed.