EnerjiManşet

Uluslararası Enerji Ajansı temiz enerji teknolojilerinde ilerleme raporunu paylaştı

0

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) yayınladığı yeni Temiz Enerji Gelişim Takibi ile küresel temiz enerji dönüşümü için kritik öneme sahip tüm enerji teknolojilerini ve sektörleri kapsamlı ve titiz bir şekilde değerlendirdi.

IEA’nın sunduğu Temiz Enerji Gelişim Takibi, teknolojinin bugün ulaştığı nokta ve IEA’nın Sürdürülebilir Kalkınma Senaryosu’na göre ulaşmış olması gereken nokta ile alakalı en güncel bilgileri içeriyor.

IEA’nın çalışmasına göre özellikle fotovoltaik, LED ve elektrikli araç sektörüne yönelik teknolojiler 2017’de büyük ilerleme kaydetti, ancak tablonun geneli ne yazık ki belirlenen dönüşüm için yeterli performası göstermiyor.

Temiz teknoloji alanında ilerleme kaydedemeyen birçok teknoloji alanı ve bunlara bağlı olarak birçok sektör bulunuyor, bunlardan en dikkat çekenleri ise: jeotermal, konsantre güneş enerjisi, havacılık ve bina yalıtım sektörleri.

Küresel enerji sisteminde hızlı bir dönüşüm

IEA’nın Sürdürülebilir Kalkınma Senaryosu, enerji sektörü için hızlı ancak ulaşılabilir bir dönüşüm görünümü sunuyor. Uzun vadeli sürdürülebilirlik hedeflerinin karşılanması için, daha fazla enerji verimliliğine sahip binalar, sanayi ve taşımacılık ile daha yenilenebilir ve esnek enerjinin iddialı bir kombinasyonunun gerektiği vurgulanıyor. IEA Yeni Politika Senaryosu’nda yer alan mevcut ve duyurulan politikalara göre dünya bu hedeflere ulaşmak için oldukça yavaş ilerliyor.

Enerji sektörleri karbonsuzlaştırma çabalarına nasıl katkıda bulunabilir?

Enerji sektörünün karbonsuzlaştırılması, emisyonların azaltılması için temel bir adımdır. IEA’ya göre karbonsuzlaştırma, binalarda daha önce görülmemiş verimlilik iyileştirmeleriyle, soğutma, ısıtma ve enerjili cihazlardan gelen artan talebi karşılama ile tamamlanmalıdır. Bununla birlikte, ulaştırma sektörü, temiz enerji üretiminin faydalarından yararlanmak için petrolden elektriğe geçişler de dahil olmak üzere önemli bir dönüşüm geçirmesi geriyor. Tamamen elektriki sistemlere geçmesi zorlayıcı olacak sanayi için ise verimli, atılgan inovasyon ve karbon yakalama yollarıyla emisyon azaltma çalışmaları sürdürülmeli. Değişken yenilenebilirlerin payı arttıkça enerji entegrasyonu teknolojileri de giderek önem kazanacak.

Kamu ve özel sektör alanında inovasyonun kritik önemi

IEA’nın bugüne kadarki en güncel ve kapsamlı verileri, temiz enerji teknolojilerinde kamu inovasyon yatırımlarının, 2017 yılında %13’lük kaydadeğer bir artış gerçekleştirdiğini ve geçtiğimiz birkaç yıl boyunca sergilenen düşüşlerin ve durgunluğun kırıldığını gösteriyor.

Özel sektör alanında ise temiz enerji inovasyonu, 2017 yılında sadece %4 oranında bir büyüme kaydetmiş.

IEA bu alanda, yeni İnovasyon İzleme Çerçevesi ile temiz dönüşüm hedeflerini karşılamak için ele alınması gereken 100’den fazla anahtar teknoloji açığını tanımlıyor.

Enerji sistemlerindeki dönüşüm yeterli mi?

IEA, Temiz Enerji Gelişim Takibi’nde enerji kaynaklı karbon emisyonları, enerji yoğunluğu ve enerji sistemi karbon yoğunluğuna ait yer verdiği üç grafik ve değerlendirme ile mevcut dönüşümü ele alıyor.

Ekonomik büyümeyi enerji kaynaklı karbon emisyonlarından ayırma eğilimi, 2017 yılında emisyonlardaki % 1,4’lük bir artışa rağmen devam ediyor. Bununla birlikte, zayıf verimlilik politikaları ve düşük enerji fiyatlarına bağlı olarak 2017 yılında enerji yoğunluğundaki iyileşme yavaşlamış görünüyor.

Küresel enerji arzının son birkaç yılda daha temiz olduğuna dair işaretler var, ancak çevresel koşullar dikkate alındığında daha hızlı iyileştirmelere ihtiyaç duyulduğu açık.

 

(Solarbaba)

More in Enerji

You may also like

Comments

Comments are closed.