Kültür-SanatManşet

TÜRSAK Arama Konferansı düzenliyor

0

Bağımsız ve kâr gütmeyen bir vakıf olarak, 1991 yılında sinema emekçileri ve gönüllüleri tarafından Türkiye Sineması’na hizmet vermek üzere kurulmuş olan TÜRSAK Vakfı, 2019 yılı itibarı ile kuruluş amaç ve hedeflerine uygun olarak, Türkiye Sineması’nın güncel sorunlarına, ihtiyaçlarına ve hedeflerine yönelik sektör ile beraber çözüm bulan, uygulayan, iş birlikleri gerçekleştiren ve güçlendiren bir kurum olarak konumlanmayı hedefliyor.

TÜRSAK bu hedef doğrultusunda tüm sinema sektörü bileşenlerinin katılımı ile Bahçeşehir Üniversitesi’nin akademik katkısı ve ev sahipliğinde bir arama konferansı yapıyor. Konferans, 13 Mart 2019 tarihinde 13.00 – 17.00 saatleri arasında gerçekleşiyor.

TÜRSAK’tan yapılan çağrı şöyle:

“Sektör olarak hepimiz biliyoruz ki Türkiye, sineması ile daha da güçlü ulusal ve uluslararası bir marka olmalı ve bunun için de sinema çok daha güçlü ve etkin bir sektör olarak konumlanmalıdır. Bu da ancak tüm sektör bileşenlerinin birbirleri ile paylaştıkları talepleri, hedefleri ve katkıları ile mümkün olabilir. Sektörleri ileriye taşıyan rekabet unsuru da ancak güçlü bir sektöre kavuştuktan sonra etkili olacaktır.

Bunun için de öncelikle ortak akıl oluşturulmalı ve aynı hedefler doğrultusunda bir yol haritasına ve anayasasına sahip olunmalıdır. Sektörün ihtiyaçlarının belirlenmesi ve nasıl bir yol haritası çizmek gerektiğini tartışmak ve bu toplantı sonucunda çözümlere ve geleceğe yönelik bir stratejik plan çıkartmak üzere sinema sektörünün önemli üyeleri olan sizlerin katılımı son derece önemli, gerekli ve değerlidir.”

(Yeşil Gazete)

You may also like

Comments

Comments are closed.