ManşetSivil ToplumYeşil Havadis

Türkiye’nin Yeşiller’i Yeşil Kamp 2016’da buluştu

0
Yeşil Gazete’den Ümit Şahin

Yeşil Düşünce Derneği’nin, doğanın bir parçası olduğumuz gerçeğini yeniden hatırlamak, uluslararası yeşil düşüncenin temellerini kavramak, ekolojist değerleri benimsemiş insanlarla tanışmak, birlikte şarkı söylemek, denize girmek, bol bol kahkaha atmak ve en önemlisi, dünyanın sorunlarına doğanın da haklarına saygı duyan çözümler bulmak isteyen büyük bir ailenin parçası olduğumuzu hatırlamak- hatırlatmak amacıyla her yıl gerçekleştirdiği Yeşil Kamp bu yıl 27 – 29 Ağustos tarihleri arasında Çanakkale, Asos Bektaş Köyü sahilinde yer alan Son Gemi Camping’de gerçekleştirildi.

48

Çok değişik kesimlerden gelen ve yüzünü Yeşil’e dönen, yeşil bir hayat yaşamak isteyen yüzün üzerinde katılımcıyla gerçekleşen kampta nasıl bir siyaset sorusuna cevaplar arandı. Mevcut siyasetlere alternatif bir siyaset yapma arayışlarının daha yakıcı bir mesele olarak tartışıldığı günümüz Türkiye’sinde doğaya uyum, sürdürülebilirlik, küresel mücadele, erkek egemenliğinin reddi, şiddetin reddi, doğrudan demokrasi, yerellik, adil paylaşım, özgür yaşam ve çeşitliliğin korunması başlıklarıyla özetlenebilecek 10 temel ilkesiyle Yeşil Siyaset’i diğer mevcut siyaset yapma tarzlarından net bir biçimde ayrılan Yeşil Düşünceyi ve Yeşil Hareketi toplumsallaştırmanın olanakları ve araçları, Nasıl Bir Yeşil Hareket, Konsensüsün İnşası, Doğa Hakları vs. İnsan Hakları, Yeşil Feminizm, Gıda Politikaları, Hayvan Hakları, Yeşil Düşünce, Teknoloji Karşıtlığı ve Alternatif Tartışmaları, Ekonomik ve Ekolojik Krizlere Yeşil Çözümler başlıkları altında konuşuldu.

Yeşil Düşünce Derneği'nden Sevil Turan'ın giriş konuşması ile başladı Yeşil Kamp

Yeşil Düşünce Derneği’nden Sevil Turan’ın giriş konuşması ile başladı Yeşil Kamp

Yeşil Düşünce Derneği’nden Sevil Turan’ın giriş konuşmasıyla başlayan ilk oturumunda Yeşil Hareket’in ortaya çıkışı, kitleselleşmesi ve iktidarlar üzerinde etkileri konuşuldu. Farklı konuşmacıların katkılarıyla devam eden oturumda Yeşil Hareket’in 10 ilkesi detaylandırıldı.

Yeşil Düşünce Derneği’nden Serkan Köybaşı

Yeşil Düşünce Derneği’nden Serkan Köybaşı

Kampın ilk günü açılış konuşmalarının ardından öğleden sonra gerçekleşen 2. oturumda Yeşil Düşünce Derneği’nden Serkan Köybaşı ile toplumda giderek daha çok hâkim olan şiddetin, kapitalizmin ve erkek egemenliğin diline alternatif  Yeşil bir dilin üretilmesi üzerine tartışıldı.

Kampın 3. Oturumunda Hayvan Hakları Aktivisti Tolga Öztorun’un sunumuyla mevcut hayvan hakları kavramı ve bu hakların geliştirilmesine dair ufuk açıcı bir söyleşi gerçekleştirildi.

Anadolu Meraları’ndan Durukan Dudu

Anadolu Meraları’ndan Durukan Dudu

Günün 4. ve son oturumunda ise Anadolu Meraları’ndan Durukan Dudu ile Yeşil Düşünce Derneği’nden Özgecan Kara’nın katıldığı bir münazarada karın doyurmanın etiği meselesi konuşuldu.

***

Kampın 2. Günü Yeşil Düşünce Derneği’nden Serkan Köybaşı ile insan merkezli ideolojilerle gelinen ekolojik krizden, doğayı merkeze alan yeni bir bakış açısıyla kurtulmanın olanakları konuşuldu.

Yeşil Kamp'ın vazgeçilmezlerinden biri de atşe başında sohbet etmek

Yeşil Kamp’ın vazgeçilmezlerinden biri de ateş başında sohbet etmek

Eş zamanlı gerçekleştirilen bir başka sunumda ise Buğday Derneği’nden Berkay Atik ve Yeryüzü Derneği’nden Anday Ataman ile endüstriyel gıdaya alternatif, temiz, aracısız, hormonsuz, GDO’suz bir üretimi hâkim kılmanın yolları tartışıldı..

Öğleden sonra da eş zamanlı iki sunumla oturumlara devam edildi.

Yeşil Gazete’den Ümit Şahin

Yeşil Gazete’den Ümit Şahin

Yeşil Gazete’den Ümit Şahin, ekolojik krizin en önemli nedenlerinde biri olan “teknoloji, krizden çıkışta bir araç olarak kullanılabilir mi?” sorusuna cevap aradı. Teknoloji ile tüketim ilişkisi arasındaki bağı irdeledi.

Eş zamanlı diğer oturumda ise Yeşil Feminizm masaya yatırıldı.

“Konsensüsün İnşası” kitabının yazarı Sema Alphan Atamer

“Konsensüsün İnşası” kitabının yazarı Sema Alphan Atamer

Kampın son oturumunda “Konsensüsün İnşası” kitabının yazarı Sema Alphan Atamer ile katılımcı bir demokrasinin, çoğulculuğun, özgürlüğün, eşitliğin, dayanışmanın karar alma yöntemi olan konsensüs tartışıldı.

Yeşil Kamp'ın değerlendirme toplantısında kolaylaştırıcılığı Yeşil Düşünce Derneği'nden Özgecan Kara üstlendi

Yeşil Kamp’ın değerlendirme toplantısında kolaylaştırıcılığı Yeşil Düşünce Derneği’nden Özgecan Kara üstlendi

Yeşil Kamp 2016 programı kampın üçüncü günü olan 29 Ağustos Pazartesi günü yapılan bir değerlendirme toplantısı ile sona erdi.

Yeşil Kamp 2016 katılımcıları toplu halde

Yeşil Kamp 2016 katılımcıları

Yeşil Düşünce Derneği’nin etkinlikleri hakkında bilgi edinebilmek için web adresi ve facebook sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

 

Haber ve Fotoğraflar: Ercüment Gürçay

(Yeşil Gazete)

More in Manşet

You may also like

Comments

Comments are closed.