Ekoloji

Türkiye’nin hava kirliliği haritası çıkarılacak

0

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, emisyon ve meteoroloji verilerini değerlendirerek Türkiye’nin hava kirliliği haritasını çıkaracak.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, hava kalitesi mevzuatının Türkiye genelinde uygulanması için bölgesel hava kalitesi değerlendirme ve yönetim sistemi oluşturulacak. Bu çerçevede İstanbul, Samsun, Erzurum, Adana, Diyarbakır, Ankara, İzmir, Konya’da bölgesel temiz hava merkezleri kurularak, hava kalitesi izleme istasyonu sayısı 125’ten 331’e çıkarılacak.

Merkezlerde, konumlandıkları yere bağlı olarak 13 farklı parametrede kirletici ölçümleri yapılacak. Verilerin değerlendirilmesi sonucu, kirleticilerin hava kalitesine etkileri belirlenecek.

Yağmurla taşınan kirlilik ölçülecek

Merkezlerle, ölçüm istasyonlarının işletilmesi ve bakımı yerelde daha hızlı gerçekleştirilecek, arıza durumunda istasyonlara müdahale kolaylaşacak, kaliteli ve güvenilir veri sağlanacak.

Merkezlerdeki laboratuvarlarda, hava kalitesi ölçüm istasyonlarından toplanacak yağmur ve toz örneklerinin ölçümleri gerçekleştirilecek. Yağmurlarla taşınan kirlilik de ölçülerek, bunun şehir ve ekosistem üzerine etkileri belirlenecek.

Emisyon kaynaklarının dağılımı belirlenecek

Bakanlık, illerde hava kirliliğine neden olan kaynaklara ilişkin veri tabanı oluşturarak, emisyon kaynaklarının konumu ve dağılımlarını tespit edecek.

Emisyon ve meteoroloji verileri ışığında hava kalitesi modellenmesi yapılarak, hava kirliliği haritaları hazırlanacak. Limit değer aşımları olduğunda ise kirlilik kaynakları bazında gerekli önlemlerin alınması için temiz hava ve eylem planları oluşturulacak. Hava kalitesinin iyileştirilerek, insan ve çevre sağlığının korunmasının amaçlandığı çalışmanın, 2014 sonunda tamamlanması amaçlanıyor.

(Ajanslar)

More in Ekoloji

You may also like

Comments

Comments are closed.