ManşetTürkiye

Türkiye’de yoksulların oranı artıyor

AKP hükümetinin iddialarının aksine Türkiye’de yoksulların oranı daha da artarak 2009 yılında 12 milyon 751 bine çıktı. Yoksulluk sadece ekonomik olmak ile kalmıyor; toplumlarda derin sosyopsikolojik, kültürel, hak ve özgürlük temelli toplumsal çatışmaların da sürekliliğine neden oluyor. Ülkelerde yoksulluk artarken, genellikle en zengin kesimin finans-politik gücü de pekişiyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), “2009 Yoksulluk Çalışması Sonuçlarını” açıkladı. Buna göre Türkiye’de yoksulların oranı 2009 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 0,97 artarak yüzde 18.08’e yükseldi. 2009 yılında Türkiye’de fertlerin yaklaşık yüzde 0,48’i yani 339 bin kişi sadece gıda harcamalarını içeren açlık sınırının, yüzde 18,08’i de yani 12 milyon 751 bin kişi ise gıda ve gıda dışı harcamaları içeren yoksulluk sınırının altında yaşıyor.

Türkiye’de kişi başı günlük harcaması, satınalma gücü paritesine göre 1 doların altında kalan fert bulunmazken, buna karşın satınalma gücü paritesine göre kişi başı günlük 2,15 dolar olarak tanımlanan yoksulluk sınırı altında bulunan fert oranı yüzde 0,22, yoksulluk sınırı 4,3 dolar olduğunda yoksul fert oranı ise yüzde 4,35 olarak tahmin edildi.

2009 yılında 4 kişilik hanenin aylık açlık sınırı 287 lira, aylık yoksulluk sınır ise 825 lira tahmin edildi.

Kırsal kesimde yoksulların oranı artarken kentlerde ise düştü. Kırsal yerleşim yerlerinde yaşayanlarda 2008 yılında yüzde 34,62 olan yoksulluk oranı 2009 yılında yüzde 38,69’a yükseldi. Kentsel yerlerde yaşayanların yoksulluk oranı ise yüzde 9,38’den yüzde 8,86’ya düştü.

TÜİK araştırmasına göre, 2009 yılında hanehalkı büyüklüğü 3 veya 4 kişi olan hanelerde bulunan fertlerin yoksulluk oranı yüzde 9,65 olurken, 7 ve daha fazla olan hanelerde fertlerin yoksulluk oranı yüzde 40,05 olarak hesaplandı. 7 ve daha fazla kişiden oluşan hanelerden kentsel yerlerde oturanlar için yoksulluk riski yüzde 25,21 iken, kırsal yerlerde bu oran yüzde 54,06 oldu.

Hane halkı türüne göre çocuklu çekirdek ailede bulunan fertlerin yoksulluk oranı yüzde 15,98 olurken, çocuksuz çekirdek ailelerdeki fertlerde bu oran yüzde 9,86’ya düştü.

Ataerkil veya geniş ailelerdeki fertler için yoksulluk oranı ise yüzde 24,48 olarak tahmin edildi. Kentsel yerlerde çocuklu çekirdek ailede yaşayan fertlerin yoksulluk riski yüzde 8,47 iken, kırsal yerlerde bu oran yüzde 39,71’e yükseliyor.

2009 yılında okur-yazar olmayan veya bir okul bitirmeyenlerde yoksulluk oranı yüzde 29,84 olurken, ilkokul mezunlarında bu oran yüzde 15,34, lise ve dengi meslek okulları mezunlarında yüzde 5,34, yüksekokul, fakülte ve üstü mezuniyete sahip fertlerde yüzde 0,71 oldu.

2009 yılında ücretli-maaşlı çalışanlarda yoksulluk oranı yüzde 6,05 iken, yevmiyeli çalışanlarda bu oran yüzde 26,86, işverenlerde yüzde 2,33, kendi hesabına çalışanlarda yüzde 22,49 ve ücretsiz aile işçisi olanlarda ise yüzde 29,58 oldu.

En yüksek yolluk riskine sahip olan tarım sektöründe çalışanlarda yoksulluk oranı, 2008 yılında yüzde 37,97 iken, 2009 yılında yüzde 33,01 olarak tahmin edildi. Sanayi sektöründe çalışanlarda 2009’da yoksulluk oranı yüzde 9,63 olarak hesaplanırken, bu oran hizmet sektöründe çalışanlarda yüzde 7,16 olarak tahmin edildi.

2009 yılında ekonomik olarak aktif olmayan fertlerin yoksulluk oranı yüzde 14,68 ve iş arayan fertlerin yoksulluk oranı yüzde 19,51 olarak hesaplandı. (Yeşil Gazete, ANF)

Kategori: Manşet