İklim KriziManşet

Türkiye ekonomisinin seragazı kırılganlığına dair politika notu yayınlandı

0

İstanbul Politikalar Merkezi‘nin (İPM) 2020/21 Mercator-İPM Araştırmacısı Ahmet Atıl Aşıcı tarafından kaleme alınan “Türkiye Ekonomisinin Seragazı Kırılganlığı” başlıklı politika notu yayınlandı

Avrupa Yeşil Düzeni’nin açıklanmasıyla beraber Avrupa Birliği (AB) ile ticaret yapan ülkelerde “seragazı kırılganlığı” olarak adlandırılabilecek yeni bir ekonomik kırılganlık kaynağı ortaya çıktı.

Seragazı kırılganlığı nedir?

Seragazı kırılganlığı, sektörel ihracatın seragazı yoğunluğu ve bu yoğunluk kaynaklı olası AB ihracatının düşüşünün o sektör ve ekonomi genelindeki katmadeğer (ekonomik büyüme) ve istihdam (işsizlik) üzerindeki etkilerinin bileşkesi olarak tanımlanabilir.

Bu politika notunda Sınırda Karbon Uyarlaması (SKU) mekanizmasının işleyişi özetleniyor. Sonraki bölümlerde ise Türkiye ekonomisinin seragazı-yoğun sektörlerinin ayrışma-yoğunlaşma seyri ortaya konuluyor.

Sorunlar ve çözüm önerileri

Politika notu “SKU mekanizmasının maliyetlerini asgariye indirmek için seragazı-yoğun sektörlerin AB ortalamasına hızlı bir şekilde yakınsamalarının sağlanması gerekmektedir” vurgusu yapıyor.

Sektörlerin katmadeğer başına emisyon olarak tanımlanmış seragazı-yoğunluklarının AB ortalamasına göre evrilişinin izlendiği raporda ihracat düşüşlerinin sebep olabileceği büyüme ve istihdam etkileri Girdi-Çıktı analizi kullanılarak hesaplanıyor.

Politika notunun son bölümde seragazı-kırılganlığını düşürmeye yönelik politika önerilerine yer veriliyor.

More in İklim Krizi

You may also like

Comments

Comments are closed.