EnerjiManşet

TÜBİTAK’tan fotovoltaik sanayisine yeni destek

0

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) yeni Ar-Ge destek programları başlatıldığını açıkladı.

Kurum tarafında yapılan açıklamaya göre ‘’1511 – Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek Programı Kapsamında’’ açılan 21 yeni çağrıdan ikisi doğrudan güneş enerjisi sektörü ile alakalı.

88

Kurum ‘’1511-ENE-GUNS-2016-1-1’’ başlıklı çağrı ile yeni nesil güneş hücreleri için yenilikçi malzeme ve teknolojilerin geliştirilmesine yönelik çalışmaları destekleyecek.

1511-ENE-GUNS-2016-1-2’’ başlıklı çağrı ile ise Türkiye’de güneş enerjisinin depolanması aşamasında kullanılmak üzere bina entegrasyonunun sağlanacağı sistemler için yüksek verimli, maliyet etkin, uzun ömürlü yenilikçi malzeme/ malzemelerin üretilmesi hedefleniyor.

89

Yerli üreticiler için hibe destekleri sağlanıyor

Kurumun internet sitesindeki bilgilere göre Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı ile ulusal stratejik hedef ve politikalar kapsamında belirlenen öncelikli alanlarda; hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi/iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi, maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni tekniklerin geliştirilmesi, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler destekleniyor.

90

Program kapsamında değerlendirilen projelerde temel araştırma (ürüne dönüşmesi beklenmeyen, temel bilgi edinmek amacıyla yapılan teorik veya deneysel çalışma) niteliği aranmıyor.

Kurum tarafından yapılan değerlendirme sonrasında olumlu görüş alan projeler için proje sahibi firmalara hibe desteği veriliyor.

Bu hibe desteği firmaların projeleri için gerçekleştirdikleri giderlerin tutarına ve kabul edilebilecek gider kriterlerine bağlı olarak, büyük ölçekli kuruluşlar için yüzde 60, KOBİ’ler için ise yüzde 75 oranında uygulanıyor. Ayrıca yüzde 10 oranında da genel gider desteği sağlanıyor.

 

(Solar.ist, Tubitak)

More in Enerji

You may also like

Comments

Comments are closed.