İliç FaciasıManşet

TMMOB’un İliç davasında yürütmeyi durdurma kararı

0

Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği (TMMOB) tarafından İliç‘te; kapasite artırımına karşı, Anagold Madencilik ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı‘na açtığı davada, yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Anagold Madencilik A.Ş.’nin İliç’e bağlı Çöpler köyünde “Çöpler Kompleks Madeni 2. Kapasite Artışı ve Flatasyon Tesisi Projesi” için başvurduğu Bakanlık’tan, “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararı çıkmıştı. “Açık Ocak Genişleme Projesi için ÇED Gerekli Değildir” kararına da yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Anka’dan Dilan Kutlu’nun aktardığına göre;  TMMOB, başvurusunda, “proje alanında siyanür kullanılacağı, çevreye ciddi zararlar vereceği, asit maden drenajının topraktaki birçok minerali yok edeceği, dava konusu proje alanında mera, orman ve tarım arazilerinin bulunduğu, arazilerin amaç dışı kullanılacağı, proje alanının Çöpler ve Sabırlı köylerine 250 metre mesafede olduğu, proje aşamasında çevresel etki sürecine katılım ilkesinin yok sayıldığı, raporun eksiklikler ve hatalarla dolu olduğu, yöre halkının bilgilendirilmediği” gibi sorunlar nedeniyle kapasite artırımının iptalini istemişti.

Mahkeme, yürütmenin durdurulması istemi hakkında ihtiyaç duyulan belgeleri talep etti. Buna göre; 13 Şubat’ta meydana gelen facianın ardından “ön inceleme / araştırma raporunun ve toprak kayması olayı sonrasında yerinde yapılan incelemeler esnasında çekilen fotoğrafların ve varsa tutanaklarına, yer altı ve yer üstü suları ile topraklardan alınan numunelere yönelik tahlil ve analiz sonuçlarının” gönderilmesini istedi.

Mahkeme, 13 Şubat’ta gerçekleşen yığın liç kaymasında belgelerin de incelenmesi suretiyle “Bahse konu olaya ilişkin değerlendirme yapılabilmesi adına ihtiyaç duyulan başkaca bilgi-belge var ise ilgili yerlerden Mahkememiz aracılığıyla temininin sağlanabilmesi için” talepte bulunulmasını kararlaştırdı. Mahkeme, bilirkişilerden istenen belgelerin üç gün içinde verilmesini de karara bağladı.

You may also like

Comments

Comments are closed.