ManşetEkoloji

TEMA Vakfı: Türkiye’nin Su Kanunu bir an önce çıkarılmalı

0
TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç

TEMA Vakfı, Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifi ile uyumlu su yönetimi ve su koruma politikalarının hayata geçirilmesini teşvik etmek ve Türkiye’de su varlıklarının korunmasında katılımcılığın artmasını sağlamak amacıyla ‘Katılımcı Nehir Havza Yönetim Projesi’ni hayata geçirdi.

Bu kapsamda yürütülen çalışmalar doğrultusunda TEMA Vakfı ve proje ortakları Avrupa Çevre Bürosu (EEB) ve Dünyanın Dostları Hırvatistan (FoE) tarafından 21 Şubat Cuma günü Ankara’da Su Diyaloğu Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç “Su sıkıntısı olan bir ülke olarak kabul edilen Türkiye’nin su varlıklarının su politikalarıyla iyi bir biçimde korunmasını sağlamak artık bir zorunluluk” dedi.

Nehir Havza Yönetim Planları çerçevesinde Türkiye’de 25 nehir havza bölgesinin belirlendiğini söyleyen Ataç kimsenin hangi havzada yer aldığını veya oradaki su varlıkları konusunda bilgi sahibi olmadığını söyledi. Ataç, projeyle bu bilgileri paylaşmayı hedeflediklerini söyledi.

‘Nehir Havza yönetiminde katılımcılık olmazsa olmaz’

Şu an için ülkemizde Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nce 5 havzanın Nehir Havza Yönetim Planı hazırlanmış durumda. Diğer havzalarda da plan hazırlık süreçleri devam ediyor.

Bu planlarda belirtilen ‘Tedbirler’ programının acilen hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Ataç, “Nehir Havza Yönetim Planları doğrultusunda çalışmalara başlanan 5 havzanın yalnızca yüzde 17’sinde su varlıkları iyi su durumunda. Dolayısıyla su varlıklarımızın durumu hakkında acil harekete geçmemiz gerekiyor. Bu, havzada yaşayan her vatandaş; havzada suyu kullanan her sektör ve suyun yönetiminden sorumlu her kurum için bir sorumluluk. Bu sorumluluk ancak etkin ve her düzeyde katılımcılıkla gerçekleştirilebilir” dedi.

‘Türkiye acilen su kanununa kavuşmalı’

Ataç konuşmasının devamında “Mevzuatımızda su konusunda, SÇD’ye uygun olarak birçok uyumlaştırma çalışması yapılsa da hala bu mevzuata çatı oluşturacak bir Su Kanunu’na kavuşmuş değiliz. Umudumuz, Türkiye’nin acilen su kanununa kavuşmasıdır” ifadelerini kullandı.

698 su varlığından yalnızca 119’u iyi durumda

Su konusunda çalışmalar yürüten STK’ların da katıldıkları toplantıda; su varlıklarımızın miktar, kimyasal ve ekolojik açılardan büyük oranda bozulduğuna dikkat çekildi. Toplantıda Türkiye’de şimdiye kadar Büyük Menderes, Meriç-Ergene, Konya Kapalı, Susurluk ve Gediz Nehir Havza Yönetim Planlarının hazırlandığı ve bu planlara göre 5 havzada durum tespiti yapılan 698 yer altı ve yer üstü suyu kütlesinden yalnızca 119’un iyi su durumunda olduğunun altı çizildi.

AB üyelerinden deneyim aktarımı

Toplantıda Avrupa Çevre Bürosu Su Politikaları Uzmanı Sergiy Moroz ve Dünyanın Dostları Derneği Hırvatistan (FoE) Željka Leljak Gracin ise iyi örnekler ve deneyim paylaşımı raporlarını katılımcılara sundu.

İnceleme yapılan yer üstü su kütlelerinde ‘iyi su’ durumları şu şekilde paylaşıldı:

  • Büyük Menderes Havzasında 134 su kütlesinden 23’ü (%16,9)
  • Meriç-Ergene Havzasında 120 su kütlesinden 4’ü (%3,3)
  • Konya K. Havzasında 92 su kütlesinden 12’si (%13)
  • Susurluk Havzasında 156 su kütlesinden 16’sı (%10,2)
  • Gediz Havzasında 30 su kütlesinden 3’ü (%10)

‘İyi su’ durumları yer altı su kütlelerinde ise şu oranlarda ölçüldü:

  • Büyük Menderes Havzasında 38 su kütlesinden 17’si (%44,7)
  • Meriç-Ergene Havzasında 12 su kütlesinden hiçbiri (%0)
  • Konya K. Havzasında 18 su kütlesinden 3’ü (%16,7)
  • Susurluk Havzasında 22 su kütlesinden 7’si (%31,8)
  • Gediz Havzasında 76 su kütlesinden 34’ü (%45)

More in Manşet

You may also like

Comments

Comments are closed.