ManşetEğitim

TBB Erdoğan’ın Boğaziçi’nde hukuk fakültesi açılması kararını Danıştay’a taşıdı

0

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Boğaziçi Üniversitesi’nde hukuk fakültesi açılması kararına karşı açılan davaya katılma ve kararın yürütülmesinin durdurulması talebiyle Danıştay’a başvurdu.

Danıştay 8. Dairesi’ne başvuran TBB tarafından konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada davaya katılma taleplerinin dayandığı gerekçeler şöyle sıralandı:

“Anayasa ve yasalarımız, fakültelerin kanunla kurulacağını hükme bağlamıştır. Cumhurbaşkanı kararı bireysel işlem niteliğinde olduğundan, düzenleyici işlem nitelikli dava konusu karar açıkça Anayasa’ya aykırıdır. Ayrıca gerekli ihtiyaç analizleri ve akademik alt yapı çalışmaları yapılmadan kontrolsüz şekilde açılan hukuk fakültelerine bir yenisinin daha eklenmesinde hiçbir kamu yararı bulunmamaktadır.”

Boğaziçi Üniversitesi’nde Hukuk ve İletişim fakültelerinin kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararına karşı açılan iptal davasına, TTB davacılar yanında “Hukuk Fakültesi kurulmasına ilişkin kısım yönünden” katılma talebinde bulundu.

Danıştay’a yapılan başvuruda, Cumhurbaşkanlığı kararının iptali ile yargılama sonuçlanıp hüküm verilinceye kadar yürütülmesinin durdurulması istendi.

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın rektörlüğe atadığı Prof. Dr. Melih Bulu’nun göreve gelmesinin ardından üniversiteye İletişim ve Hukuk fakülteleri kurulmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı kararının iptali için 29 Mart 2021’de Danıştay’a başvurmuştu. Bulu’nun ardından rektörlüğe Prof. Dr. Naci İnci atanmıştı. Boğaziçi Üniversitesi’ndeki direniş ise 450. gününe girdi.

Boğaziçi’ndeki tüm bölümler ve üç enstitüden kadrolaşmaya yönelik ortak açıklama

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki 29 bölüm ve üç enstitü dün bir açıklama yayımlayarak Boğaziçi Üniversitesi’nin liyakate dayalı istihdam sisteminin ağır bir kadrolaşma tehdidi altında olduğunu duyurdular.

29 Bölüm ve üç enstitünün imzası ile akademisyenlerin yazışma grubuna gönderilen açıklamada, şeffaflıktan yoksun, liyakat ve birimlerin akademik özerklikleri dikkate alınmadan yapılan atamaların kabul edilemez olduğu, Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinin tüm bu atamalara dair tüm hukuki yollara başvurulacağı ifade edildi. Açıklamada ”Boğaziçi Üniversitesi’nin liyakate dayalı istihdam sistemi ağır bir kadrolaşma tehdidi altındadır” denildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Üniversitemizde birimler ve kurullar tarafından titizlikle uygulanan bu süreçler akademik yetkinliğe sahip kadrolarıyla iyi eğitim veren, nitelikli bir araştırma üniversitesi olma özelliğimizi koruyabilmemiz için elzemdir. Bu nedenle aşağıda isimleri bulunan bölüm ve enstitüler olarak Üniversitemizin birim ve kurullarında değerlendirilmeden, liyakat ve şeffaflık prensipleri ile birimlerin akademik özerklikleri dikkate alınmadan yapılan atamaların kabul edilemeyeceğini ve gerekli tüm hukuki yollara başvurulacağını belirtmek isteriz.”

Bölümler:

1.Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
2.Eğitim Bilimleri
3.Temel Eğitim
4.Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
5.Yabancı Diller Eğitimi
6.Batı Dilleri ve Edebiyatları
7.Çeviribilimi
8.Dilbilim
9.Felsefe
10.Fizik
11.Kimya
12.Matematik
13.Moleküler Biyoloji ve Genetik
14.Psikoloji
15.Sosyoloji
16.Tarih
17.Türk Dili ve Edebiyatı
18.Ekonomi
19.Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler
20.İşletme
21.Uluslararası Ticaret
22.Turizm İşletmeciliği
23. Yönetim Bilişim Sistemleri
24. Bilgisayar Mühendisliği
25. Elektrik-Elektronik Mühendisliği
26. Endüstri Mühendisliği
27.İnşaat Mühendisliği
28 Kimya Mühendisliği
29. Makine Mühendisliği

Enstitüler:

1) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü
2) Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü
3) Çevre Bilimleri Enstitüsü

More in Manşet

You may also like

Comments

Comments are closed.