ManşetSivil Toplum

Taksim Gezi Parkı Derneği’nin mahkeme kararı ile ilgili basın açıklaması

0

Taksim Gezi Parkı Koruma ve Güzelleştirme Derneği’nin 2 Temmuz tarihli basın açıklamasını sizlerle paylaşıyoruz.

“Taksim Gezi Parkı Koruma ve Güzelleştirme Derneği olarak, Taksim Gezi Parkı üzerine Topçu Kışlası adı altında bir alışveriş merkezi yapılmasına olanak sağlayacak olan Kültür Varlıkları Koruma Yüksek Kurulu’nun 27.02.2013 tarihli kararının iptali istemiyle açmış olduğumuz davada, İstanbul 6. İdare Mahkemesi 31.05.2013 tarihinde yürütmenin durdurulmasına karar vermişti.

Bu yürütmenin durdurulması kararı “davalı idarenin savunması alınıncaya veya bilgi ve belgeler gönderilip, yürütmenin durdurulması hakkında yeni bir karar alınıncaya kadar” verilmiş bir karardı.

Mahkeme, davalı idarenin savunması alındıktan sonra dosyayı yeniden incelemiş ve “iptali istenen Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu kararının dayanağı olan Taksim Meydanı yayalaştırma projesine ilişkin planların, İstanbul 1. İdare Mahkemesi’nin 06.06.2013 günlü kararı ile iptal edildiği” bu sebeple “dava konusu işlemin açık bir şekilde hukuka aykırı olduğu” ve “uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararlar doğabileceği” gerekçesiyle, 2257 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddesi uyarınca, teminat alınmaksızın YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİNİN KABULÜNE oy çokluğu ile karar vermiştir.

Mahkeme heyetinin 19.06.2013 tarihinde toplanarak vermiş olduğu bu karar, gerekçesinin detaylı olarak yazılmasından sonra 02.07.2013 tarihinde taraflara tebliğe gönderilmiştir.

Karar, açmış olduğumuz davamızın seyri açısından son derece sevindirici ve olumludur.

Ancak, karara karşı tarafların kendilerine tebliğden itibaren 7 gün içinde Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itiraz yolu açıktır ve itiraz edilmediği ya da itiraz Bölge İdare Mahkemesi tarafından reddedildiği taktirde işbu yürütmenin durdurulması kararı dava sonuçlanıncaya kadar geçerli olacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Taksim Gezi Parkı Koruma ve Güzelleştirme Derneği

(Yeşil Gazete / Türkiye)

More in Manşet

You may also like

Comments

Comments are closed.