Sivil Toplum

Tabiat Kanunu İzleme Girişimi milletvekillerini göreve çağırıyor

0

Ekim ayında Meclis’e sunulan ve Anadolu’nun dört bir yanındaki doğa korumacılar tarafından büyük tepkiyle karşılanan “Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanun Tasarısı” 9 Kasım 2010’da yayınlanan Avrupa Birliği Türkiye 2010 İlerleme Raporu’nda da yer alarak “endişe verici bir gelişme” olarak değerlendirildi.

Avrupa Birliği Türkiye 2010 İlerleme Raporu’nun “Çevre” kısmında Kanun Tasarısı ile ilgili olarak Doğa koruma konusunda herhangi bir ilerleme kaydedilmedi. Doğa koruma ve biyolojik çeşitlilikle ilgili Meclis’e sunulan taslak yasa, özellikle Türkiye’nin Natura 2000 ağına katılabilecek birçok alanın mevcut koruma statüsünü ortadan kaldırması bakımından endişeler yaratıyor.” şeklinde bir ifadeye yer verildi. Tabiat Kanunu İzleme Girişimi , Rapor?da yer alan bu ifadenin; aslında iddia edildiği gibi Kanun Tasarısı’nın AB’ye uyum süreci kapsamında hazırlandığı ve AB standartlarını karşıladığı söylemlerini ortadan kaldırdığına dikkat çekiyor.

Raporda ayrıca, ülkemizde doğa koruma çalışmalarına ağırlık verilmesi, çok az sayıda ve ülke yüzölçümünün ancak %5’ini oluşturan korunan alanların, nicelik yanında nitelik olarak da arttırılması gereği vurgulandı. Avrupa Birliği’nin bu saptaması, ülkemizde uluslararası yaklaşımlarla uyumlu bir doğa koruma anlayışının yerleşmesi ve uygulanması için gerekli ilke ve yöntemleri kapsayan bir yasal altyapıya ihtiyaç olduğuna işaret etmektedir.

İlerleme Raporu’nda da dikkate sunulan doğrultuda Tabiat Kanunu İzleme Girişimi;

1. Doğal yaşama sahip çıkılması için bu yasa taslağının geri çekilmesi ve yeni bir yasa hazırlığının başlatılmasını,

2. Hazırlık sürecinde doğanın haklarının ve uluslararası taahhütlerin dikkate alınmasını,

3. Gerek hazırlık ve gerekse uygulama sürecinde sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte hazırlanmasını,

4. Bu sürecin hayata geçirilmesinde tüm milletvekillerinin ve yetkililerin aktif sorumluluk almasını talep ediyor.

Ayrıntılı bilgi için:

Hüsrev Özkara, Girişim Sözcüsü

Tel: 0 533 394 47 11 ve 0 554 584 79 09

http://tabiatkanunu.wordpress.com/

[email protected]

(Yeşil Gazete)

More in Sivil Toplum

You may also like

Comments

Comments are closed.