Medya-İnternetManşetTürkiye

Sosyal medya düzenlemesine bir adım daha: Meclis’te Dijital Mecralar Komisyonu kuruluyor

0

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sosyal medya mecralarının kontrol altına alınması gerektiğine dair yaptığı açıklamanın ardından Meclis’te hazırlıklar devam ediyor.

İlk olarak 8-10 maddelik bir yasa teklifi hazırlayan AKP, Meclis’te “Dijital Mecralar Komisyonu” adıyla sürekli çalışacak bir ihtisas komisyonu kurulması için kolları sıvadı.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen ekonomiyle ilgili torba kanun teklifine AK Parti milletvekillerinin önergesiyle bir madde eklenecek. Önergeye göre İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanuna “Dijital Mecralar Komisyonu” kurulması maddesi ekleniyor.

Komisyonun görevleri

17 kişiden oluşacak ve devamlı faaliyet gösterecek komisyonun görevleri şunlar olacak:

  • Kendisine esas veya tali olarak havale edilen işleri görüşmek; Başkanlığın talebi üzerine ya da istenildiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan kanun teklifleri ile olağanüstü hal sırasında çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini görev alanı yönünden inceleyerek ihtisas komisyonlarına görüş sunmak.
  • İnternet kullanımının kanunlara, bireylerin kişilik haklarına, özel hayatın gizliliğine ve diğer temel hak ve özgürlüklere aykırı yahut çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimlerine zarar verici şekilde gerçekleşmesinin önlenmesi konularında görüş ve öneriler sunmak.
  • İnternet kullanımı yoluyla işlenen suçlarla etkin şekilde mücadele edilmesi konusunda görüş ve öneriler sunmak.
  • Belirtilen konularda uluslararası alanda kabul gören gelişmeleri izlemek, bu konular hakkında gerektiğinde yurt dışında incelemelerde bulunmak ve bu gelişmeler konusunda görüş ve öneriler sunmak.
  • İnternetin hukuka uygun kullanımı konusunda kamuoyunu bilgilendirici etkinlik ve projeler yapmak.

Amaç yasamaya katkı sağlaması

Komisyon, görevleri ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarından, bu kanun kapsamında faaliyet gösteren içerik sağlayıcılar, erişim sağlayıcılar, yer sağlayıcılar ile yerli veya yabancı diğer gerçek ve tüzel kişilerden bilgi ve belge isteyebilecek.

Görev alanıyla ilgili faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının çalışmalarından yararlanabilecek, gerekli gördüğünde uzmanları fikirlerini almak üzere çağırabilecek.

Komisyon kurulmasıyla ilgili önergenin gerekçesi olarak “Türkiye’de internetin kanunlara, bireylerin kişilik haklarına, özel hayatın gizliliğine ve diğer temel hak ve özgürlüklere uygun ve çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimlerine zarar vermeyecek şekilde kullanılmasını temini noktasında yürütülen faaliyet ve çalışmalara yasama organınında görüş, öneri ve yönlendirmeleriyle katkı sunmasıdır” ifadeleri sunuldu.

You may also like

Comments

Comments are closed.