EnerjiManşet

Soru önergesine cevap: Akkuyu ve Sinop NGS projeleri yeşil dönüşümün bir parçası

0

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni‘nin Sinop Nükleer Güç Santrali projesine ilişkin verdiği soru önergesine yanıt verdi.

Çepni, 31 Mayıs’ta verdiği önergesinde, projenin inşasındaki firma anlaşmalarını ve enerji politikalarına dair sorular yöneltmişti.

Bakanlık’tan 10 Ağustos’ta verilen yanıtta, nükleer enerjinin Türkiye enerji politikasındaki yerine dair şu ifadeler yer aldı:

Yeşil enerji dönüşümü için CO2 emisyonlarının azaltılması noktasında bağlayıcı niteliği bulunan Paris Anlaşması ile dünya genelinde net sıfır karbon salımının hedeflendiği göz önüne alındığında, işletme sırasında karbon salımı yapmaması sebebiyle Nükleer santraller yeşil enerji dönüşümünün önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Bu bağlamda ülkemizin sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirebilmesi için 2053 Net Sıfır Karbon Emisyon Hedefi doğrultusunda hareket etmesi yönünde enerji portföyümüze nükleer santrallerin eklenmesi önemli bir adımdır.

Projeye devam edilecek: Teklifleri değerlendiriyoruz

Çepni’nin “Sinop NGS Projesi’nden çekilen Japon Mitsubishi Heavy Industries firması ile görüşmeler devam etmekte midir? Proje için görüşülen başka hangi Japon firmaları vardır? Projenin inşası ve işletmesi için hangi ülkeler ile hangi uluslararası ya da yerli firmalarla ortaklık için görüşmeler yapılmaktadır?” sorularına Bakanlık şu cevabı verdi:

Akkuyu NGS‘nin yanında Sinop NGS projesinin de bayata geçirilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bu kapsamda, Japonya dâhil nükleer endüstri sahibi diğer ülkeler ile karşılıklı bilgi alışverişi ve iş birliğine yönelik
görüşmeler devam etmekte olup, uygun olabilecek teklifler değerlendirmeye alınmaktadır. Konuya ilişkin somut adımlar atıldıkça gerekli bilgilendirmeler kamuoyuyla paylaşılmaktadır.”

‣ Sinop’ta nükleer santral davası: Nükleeri değil, yaşamı savun

Çepni’nin projede yer alan Türk girişimi nükleer firması EUAS International ICC‘ye dair yönelttiği “Türkiye’de değil de 50 milyon dolar sermaye ile Jersey Adaları’nda kurulmasının gerekçesi nedir? Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından nükleer santraller hakkında herhangi bir konuda yetkilendirilmeyen; nükleer santral kurulması atık yönetimi gibi konularda teknik donanım, altyapı ve bilgiye haiz olmayan bir şirkete neden 2021 yılı Sayıştay raporuna göre 2020 yılı şubat sonuna kadar 43 milyon 493 hin dolar sermaye aktarılmıştır? Şirketin, SNGS Projesinde sadece ÇED için kullanılan bir şirket olduğu, ödenen hu rakamlar büyük kamu zararı oluşturduğu iddialarına ilişkin açıklamanız olacak mıdır?” sorularını yanıtlamayan Bakanlık, şunları söyledi:

“Japonya Hükümeti ile imzalanan Hükümetlerarası anlaşma kapsamında yürütülecek flzibilite çalışmalarına yönelik Japon Konsorsiyumu’nun Hollanda’da şirket kurmasına mukabil Jersey Adaları’nda EUAS Intemational ICC şirketi kurulmuştur.

EUAŞ proje ilerledikçe yetkinliğini artırmaktadır

Bakanlığın yanıtı şöyle devam etti:

“EUAS International ICC’nin görev alanı yalnızca Sinop NGS Projesinin ÇED süreci olmayıp, görev tanımı 2018/11968 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında; ””Uluslararası anlaşmalar çerçevesinde belirlenen faaliyetleri ile uluslararası anlaşmalar öncesinde yurt içinde yapılması gerektiği Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca belirlenen faaliyetleri yerine getirmek ve yurt dışında elektrik enerjisi üretimi ve ticareti ile yakıt ve atık yönetimine yönelik faaliyetleri yerine getirmek’ olarak belirlenmiştir.

EUAS International ICC, teknoloji tedarikçisi ülkelerin yanı sıra teknik konularda Türk ve yabancı uzmanlarla işbirliği içinde çalışarak yetkinlik kazanmış bir şirketin. 7 yıldır faaliyetlerine devam eden bu şirketimiz projeler ilerledikçe yetkinliğnii daha da artırmaktadır. Bu çerçevede Smop NGS Projesi’ne ilişkin tüm lisanslama çalışmalarına yönelik saba çalışmalarım (Çevresel, Demografik, Sismisite, Hidrojeolojik, Jeolojik, Jeofizik, Geoteknik,Meteorolojik ve Oşinografik) yerli ve yabancı uzmanlarla
birlikte yapmıştır.”

 

More in Enerji

You may also like

Comments

Comments are closed.