Hafta SonuKitapManşet

Son dönemin Yeşil Kitapları

0

Sekoyana’nın Kapıları 

Şiirsel Taş’ın kaleme aldığı Sekoyana’nın Kapıları, anne ve babası tarafından ormanda yaşayan münzevi bir kadına emanet edilen bir çocuğun, bu gizemli kadının rehberliğinde ormanı tanıma hikâyesini konu ediniyor. Sekoyana, ormanın kontrol edilebilir olduğuna, insanların onu istedikleri gibi kendilerine uydurma çabalarına inanmıyor. Çocuğa ormanda hiçbir şeyi israf etmeden, canlılara ve doğaya zarar vermeden nasıl yaşayacağını öğretiyor ve bunu yaparken de doğa ve yaşam hakkında doğru bildiği birçok şeyi sorgulatıyor ona. Sekoyana’nın Kapıları, çevre bilinci ve duyarlılığını okurlara sürükleyici bir hikâyeyle, didaktik bir tondan kaçınarak kazandıran değerli bir roman.

*Bu kitabı alarak ÇEKÜL Bilgi Ağacının doğal ve kültürel miras eğitimlerine destek vereceksiniz.

 

Sekoyana’nın Kapıları
Şiirsel Taş
Çekül-Doğan Egmont
2017

 

Çeşitli Boyutlarıyla Çevre Eğitimi

Her birey bir çevrenin içinde doğmaktadır. Çevre, çok genel anlamı ile içinde yaşadığımız ortamı ifade etmektedir. İnsanın içinde doğduğu, yaşadığı, varlığını ve özelliğini fiziksel olarak algıladığı bu ortam fiziksel çevredir. Zaman içerisinde gerçekleştirilen insan çabaları bu bilgileri bir sistematiğe kavuşturmuş ve çevre bilimi denilen disipliner alanı oluşturmuştur. Çevre bilimi, canlıların birbiri ve fizikojeokimyasal çevreyle ilişkilerini ve etkileşimlerini konu edinmiştir.

İnsan bilgi ve kültür birikimine dayalı olarak, doğal çevresinde bulduğu yeraltı ve yerüstü zenginliklerini kullanarak yapay bir çevre oluşturmuştur ve bunu kullanmaya devam etmektedir. Bilindiği gibi çevredeki çeşitli faktör, değer ve öğelerin oluşumu binlerce yıllık bir birikim ve değişim sonucu ortaya çıkmaktadır. İnsanların değişik yollarla çevreye müdahale ettikleri zaman mevcut doğal denge bozulmakta ve bunun sonucunda telafisi kısa zamanda mümkün olmayan kirlilikler oluşmaktadır. Çevreyi etkileyebilecek birçok insan davranışı, içinde bulunduğu kültür tarafından yeniden üretilebildiğinden, söz konusu yeniden üretmeye ve çevreye verilen zarara karşı koyabilecek etkili bir yol olarak eğitimden yararlanılabilir.

Yaşadığımız Dünya göz göre göre daha fazla kirlenmektedir. Yaşadığımız dönemde çevreyle ilgili sorunların kaynağı bir tek faktörden değil birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Sorunun çözümü ise oldukça zor görünmektedir. Çevrenin doğal hâli ile korunması geldiğimiz noktada derin düşünmeye gereksinim doğurmaktadır. Oldukça zorlu olan bu süreçte kendimize sormamız gereken “Ben bu sorunun çözümü için ne yapabilirim?” sorusudur. Sorun çok büyük olsa da her birey kendi açısından bu soruya verilebilecek birçok cevap oluşturabilecektir. Bu kitap bizim sorumlu yazarlar olarak bu soruya verdiğimiz cevaplardan sadece birisinin ürünüdür. Kitap, yazarların çevre ile ilgili duyarlılıklarından hareketle kaleme alınmıştır ve çevrenin korunması için bilgi sağlamanın yanında bilinç oluşturmak da umulmaktadır.

Bu amaçla bu kitapta; çevre ile ilgili temel kavramlar, değişkenler, eğitim türü ve basamaklarına göre çevre eğitimi, ders kitaplarında çevre eğitimi ilk konulardır. Ayrıca kitapta; çevre ile ilgili yasal temellere, çeşitli konu ve sorunlara, ulusal ve uluslararası kuruluşlara, çeşitli proje ve etkinliklere, özel/önemli günlere ve çevre konusunda yapılan makale ve lisansüstü tez özetlerinden örneklere yer verilmiştir.

(Tanıtım Bülteninden)

Çeşitli Boyutlarıyla Çevre Eğitimi
Sefer Ada, Z Nurdan Baysal, Senem Seda Şahenk Erkan
Nobel Akademik Yayıncılık
2017

 

Şehir ve Toplum “Çevre” Özel Sayısı

 

Şehir & Toplum dergisinin 7. sayısı “Çevre” dosya konusuyla çıktı. Marmara Belediyeler Birliğinin kuruluş sebebi olan çevre meselesini, su kaynaklarından iklim değişikliğine, enerji verimliliğinden ekolojik şehirleşme yaklaşımlarına; teknik, mekânsal, finansal ve yönetsel açılardan ele alan farklı makaleleri içeren bu sayı önümüzdeki fırsatları ve tehditleri görmemize olanak sağlıyor.

İçindekiler:

Çevre Neden Gündemimizde? Değil? Murat Tek

Dünya Su Dengesi ve Türkiye Sınır Aşan Sular Meselesi- Zekai Şen

Kentsel Akarsuların İklim Değişikliğine Uyum Bağlamında Değerlendirilmesi: Ayamama Deresi Örneği- Meltem Delibaş, Azime Tezer

Ülkemizde Şehir Su Hizmetlerinin Belediyeleştirilmesi: İstanbul Örneği- Ali İhsan Öztürk

Çevre Yönetiminde Sorumlulukların Dağılımı ve Ekonomik Araçların Önemi – Ahmet Cihat Kahraman

İklim Değişikliğiyle Mücadelede Paris Sonrası “Dönüşümü Kaçırmamak”- Rifat Ünal Sayman

Enerji Verimliliği Uygulamaları ve Çevresel Etkileri – Salih Serkan Kır, Fatih Saltabaş

Kır Kent Çeperine Ekolojik Yaklaşım- Dalya Hazar

Türkiye Denizlerinde Bakteriyolojik Riskler ve Fırsatlar – Gülşen Altuğ

 

Derleyen: Barış Gençer Baykan

More in Hafta Sonu

You may also like

Comments

Comments are closed.