Hafta SonuKitapManşet

Son dönemin Yeşil Kitapları

0

Yeşil Paradoks

 

87

İklim değişiyor, dünya ısınıyor, artan enerji ihtiyacı daha fazla karbon salınımına neden oluyor. Bu gidişatı yavaşlatmak için dizel motor kullanımını, binaların yalıtımının güçlendirilmesini, güneş ve rüzgar gibi yeşil enerjilerden daha çok faydalanılmasını teşvik eden politikalar üretiliyor. Ancak Sinn’e göre, küresel ısınmayı azaltmaya yönelik mevcut politikalar etkisiz. Biyoyakıt kullanımının teşvik edilmesi gibi bazı politikalarsa düpedüz zararlı.”Yeşil Paradoks” işte bu noktada ortaya çıkıyor: Sinn’e göre fosil kaynaklı enerji tüketiminin azaltılacağı beklentisi, aslında iklim değişikliğini hızlandırıyor. Sinn, bu paradoksa kışkırtıcı bir çözüm öneriyor.

 

Yeşil Paradoks
Hans-Werner Siinn
Mehmet Evren Dinçer
Koç Üniversitesi Ekonomi Ekoloi Dizisi
2016

 

Sürdürülebilir Tüketim Gönüllü Sadelik ve Maddi Değerler

 85

Sürdürülebilirlik ve İşletmeler

Sürdürülebilir Pazarlama Mümkün Mü?

Sürdürülebilir Tüketim

Gönüllü Sade Yaşam Biçimi

Maddi Değerler ve Sürdürülebilir Tüketim

Sürdürülebilir Tüketim Davranışını Maddi Değerler, Gönüllü Sade Yaşam Biçimi ve Çevre Bilgisi Açısından İnceleyen Bir Araştırma

 
Sürdürülebilir Tüketim Gönüllü Sadelik ve Maddi Değerler
Ahu Ergen
Beta Yayıncılık
2016
 

Tarım ve Gıdanın Dönüşümü

86

Yeryüzü bir gıda krizinin eşiğinde mi? Elinizdeki kitap çarpıcı bir iç değerlendirmedir. Tarım uzmanı Richard Heinberg ile Michael Bomford, Post Karbon Enstitüsü için hazırladıkları raporda mevcut neoliberal tarım sisteminin çöktüğünü ilan ediyor. Bu çöküşün olası bir petrol krizi ya da kıtlık ile faciaya dönüşeceğini, rakamlarla, verilerle gayet objektif bir şekilde ortaya koyuyorlar. Tarım Bakanlığı ve Hükümetini, sıraladığı ve dünyanın bütün ülkelerinin dikkate alması gereken acil önlemleri hayata geçirmeleri için uyarıyorlar.

1980’lerden bu yana, çiftçi nüfusunu %1’in altına düşüren, tarımı köylülerin elinden alıp şirketlerin insafına ve kâr hırsına bırakan ABD’nin bu modeli, Türkiye’de iktidara gelen bütün siyasi partilerce desteklenen ve uygulanmaya çalışılan politikalar oldu. Şimdi işler ters gitmeye başladı. Çünkü gıda güvenliği zaten çoktan yitirildi, gıda krizi ise kapıda. Bundan sonra ne olacak? Richard Heinberg ve Michael Bomford’un organik tarım, permakültür gibi yepyeni tarımsal uygulamaları da göz önüne alarak ortaya serdiği önlemler dizisine kulak vermek ve tek tek hayata geçirmek için daha ne bekliyoruz?

 
Tarım ve Gıdanın Dönüşümü
Michael Bomford&Richard Heinberg
Çeviren: Hira Doğrul
Yeni İnsan Yayınevi
2016

 

Derleyen: Barış Gençer Baykan

More in Hafta Sonu

You may also like

Comments

Comments are closed.