Tarım-Gıda

Soframızdaki karbon izleri

Ecologist.org web sitesinde yayınlanan bir araştırmaya göre  kuzu ve dana eti ve somon gibi çiftlik balıkları mercimek, pirinç, domates gibi sebze ve tahıllara göre çok daha fazla oranda sera gazı salınımına yol açıyor.

Metan gazı üreten geviş getiren evcil hayvanlar arasında koyun ve ineklerin en ön sıralarda olduğu belirtiliyor.

EWG ( Çevresel Çalışma Grubu – Environmental Working Group ) ‘nun yaptığı araştırmada hayvan yemi için kullanılan gübreden, etin işlenmesi ve pişirilmesine kadar her aşamadaki karbon salınımı değerlendirmeye alındı.

Tüketilen her kg kuzu eti için 39 kg CO2 ve eşdeğerde diğer sera gazları tüketildiğini ortaya koyan araştırmaya göre dana eti için tüketilen sera gazı bunun yarısı kadar. Hayvansal besinlerden peynir de 3.lüğü alıyor. Kanada, Norveç ve Şili gibi ülkelerde çiftliklerde üretilen somonlar da balık yemleri üretimi  için kullanılan enerji yüzünden önemli bir sera gazı salınım nedeni.

Ortaya çıkan sera gazının  dana eti için %90, domuz için %69 ve somon için %72 oranı üretim sırasında oluşuyor. Dana eti ve süt ürünleri için hayvanların geviş getirmeleri ve tezekleri yüzünden ortaya çıkan metan gazının yanında hayvan yemi üretimi de önemli bir sera gazı nedeni. Tahıl üretimi için kullanılan gübre, sulama, zirai mücadele ilaçları ve hasat için kullanılan akaryakıt hayvanların sera gazı nedenleri arasında sayılıyor.

Tavuk üretimi esnasında neredeyse hiç metan gazı çıkmıyor, ve aynı oranda et için çok daha az yem gerekiyor. Bununla birlikte hayvan sağlığı gibi konular da tavukçuluğa dikkatle yaklaşmayı zorunlu kılıyor.

Bu araştırmanın Amerika’da yapıldığını belirten uzmanlar benzer sonuçların İngiltere için yapılan bir araştırma ile benzerlik gösterdiğini belirtiyorlar.

Araştırma organik hayvan yetiştiriciliği ile bir karşılaştırma yapmamış, geleneksel hayvancılık yoluyla yeti,şen hayvanların daha fazla gaz çıkarma olasılıklarına rağmen beslenmeleri için yem kullanılmaması bu etkiyi bertaraf edeceği söylenebilir.

Uzmanlar daha az kırmız et ve peynir tüketerek hem sağlıklı bir hayat sürebileceğimizi, hem de iklim değişikliği konusunda olumlu adımlar atacağımızı hatırlatıyorlar.

Yeşi Gazete HaberMerkezi – www.ecologist.org

Kategori: Tarım-Gıda